Lastvagnar

Helena Knappe Markus Fabiansson
2024-02-19
Bränsleeffektivitet
Authors
Helena Knappe
Chef för Volvo Originaldelar
Markus Fabiansson
Manager Services Offer

Fem sätt att spara bränsle och energi med rätt tjänster och service

Att minimera bränslekostnader är en ständig utmaning för åkerier och är helt avgörande för att kunna driva en lönsam verksamhet. Många faktorer påverkar lastbilens bränsleförbrukning – här är fem områden där du kan förbättra effektiviteten.

Med data och digitala tjänster är det möjligt att övervaka bränsleförbrukningen i realtid

1. Använd data och digitala tjänster för att förbättra körtekniken

Hur en lastbil körs har en enorm inverkan på dess bränsle- och energiförbrukning. Effektiviteten förbättras exempelvis av utrullning och minimering av inbromsning och acceleration. Onödig tomgångskörning är rent slöseri. Genom insamling och analys av data är det möjligt att identifiera förbättringsområden och genomföra åtgärder för att minska förbrukningen.

 

Volvo Lastvagnars digitala tjänster Bränsle & Miljö och Energi & Miljö, som är tillgängliga via Volvo Connect, ger tydliga och lättförståeliga rapporter om förbrukning från både enskilda fordon och hela vagnparker. De täcker körbeteenden över flera parametrar, inklusive inbromsning och acceleration, hastighetsanpassning, framförhållning och tomgång.

Med data kan förare finjustera och förbättra sin körteknik och spara energi och bränsle.

– Det kan finnas utrymme för förbättringar även hos de mest skickliga och erfarna förarna. Med data kan förare finjustera och förbättra sin teknik och spara energi och bränsle, säger Markus Fabiansson, Manager Services Offer, Volvo Lastvagnar.

Mekaniker hanterar en rad olika problem som orsakar onödigt hög bränsleförbrukning om de inte åtgärdas.

2. Serva regelbundet och uppdatera programvaror

En välskött lastbil är en bränslesnål lastbil. Genom regelbunden service kan mekaniker åtgärda exempelvis bromsar som ligger an eller kärvar, tilltäppta filter, tryck- och bränsleläckor, hjulinställningar och andra problem som kan orsaka ökad bränsleförbrukning om de inte åtgärdas.

 

Regelbunden service säkerställer också jämna oljeserviceintervaller, vilket bidrar till att motorn kan köras med minimal friktion och energiförlust. Dessutom kan service inkludera de senaste programvaruuppdateringarna, som kan innefatta förbättringar av prestanda och bränsleeffektivitet.

 

Ett serviceavtal är det enklaste och bekvämaste sättet att säkerställa att service och underhåll utförs regelbundet. Läs mer om Volvos serviceavtal eller kontakta din närmaste  Volvoåterförsäljare.
 

3. Säkerställ att däcken alltid har rätt tryck

Som en del av EU:s allmänna säkerhetsregler (GSR) är däcktrycksövervakning obligatoriskt på alla nya lastbilar från 2024. Ett övervakningsystem gör det lättare att hålla koll på däcktrycket i realtid via sensorer i varje hjul. Genom att undvika däckrelaterade incidenter ökas säkerheten och drifttiden.

 

För lågt tryck i däcken gör att rullmotståndet ökar, vilket i sin tur leder till ökad bränsleförbrukning. Så det lönar sig att alltid se till att ha ett optimalt tryck.

 

Volvo Lastvagnars tjänst för däckövervakning ger vagnparksansvariga en fullständig översikt över sina lastbilar och släp via Volvo Connect. Det minskar risken för onödiga däckrelaterade kostnader och driftstörningar. Systemet ger varningar för under- och övertryck, såväl som punktering. Det tillhandahåller även sensorns batteristatus, däcktemperaturöversikter och detektering av pyspunka.

 

4. Förvärm batterierna i ellastbilen med My Truck-appen

Med förkonditionering av batterierna för en eldriven lastbil säkerställs att dess fulla kraft utnyttjas, vilket bidrar till maximal energieffektivitet. Det ökar dessutom batteriernas livslängd. Med Ready to Run-funktionen i My Truck-appen är det möjligt att starta parkeringsvärmaren och timern på distans via din telefon. Då har batterierna optimal temperatur vid tidpunkten för avfärd.

Med luftriktare, luftavvisare och skärmar minskas lastbilens luftmotstånd och bränsleförbrukning.

5. Anpassa lastbilen för förbättrad aerodynamik

Luftriktare på tak och sidor, luftavvisare, skärmar, chassikjolar och hjulkapslar kan alla bidra till förbättrad aerodynamik och bränsleeffektivitet. Men för maximala effektivitetsvinster är det viktigt att tillbehören anpassas efter lastbilen och dess trailer och påbyggnad.

 

– Allt du kan göra för att ge lastbilen en jämnare yta och täcka mellanrum bidrar till förbättrad bränsleeffektivitet. Det rekommenderas starkt att du använder delar och tillbehör från lastbilens originaltillverkare, eftersom de har designats för att passa fordonet perfekt och säkerställa optimal aerodynamik, säger Helena Knappe, produktchef för Volvo Originaldelar.

Allt du kan göra för att ge lastbilen en jämnare yta och täcka mellanrum bidrar till förbättrad bränsleeffektivitet.

För mer information om någon av de nämnda tjänsterna, kontakta din närmaste Volvoåterförsäljare.