Lastvagnar

Volvo Serviceplanering

Haverier och akuta reparationer stjäl både tid och pengar. Men förebyggande service- och underhållsplanering besparar dig de problemen. Det lönar sig verkligen att planera. Och den goda nyheten är att vi gör det åt dig. Volvo Serviceplan skräddarsys speciellt för dig och dina lastbilar. Verkstadsbesöken planeras, stilleståndstiden minimeras och tillgängligheten maximeras. Dessutom är planen helt gratis.

Anpassad för din lastbil

Svåra driftförhållanden leder till ökat slitage på lastbilen. Ju kortare körsträcka, desto mindre slitage. Så det som passar en lastbil passar inte nödvändigtvis en annan. Vi ser över dina behov, hur lastbilarna används och hur din verksamhet ser ut och tar fram en personlig serviceplan som ger din lastbil precis den servicenivå den behöver, varken mer eller mindre.

Serviceplanering i praktiken

Steg 1: Information

Serviceplaneringen börjar med att vi matar in lastbilens exakta specifikationer, användning och årliga körsträcka samt information om verksamheten i vårt system. 

Steg 2: Identifikation
Efter att ha testat hur olika serviceintervall påverkar lastbilens tillgänglighet bestämmer vi rätt underhållsnivå för din lastbil.

Steg 3: Planering
Vi använder dina data för att ta fram en individuell serviceplan som anger när lastbilen behöver service och exakt vad som behöver åtgärdas. Det ger dig en bra överblick över kommande service.

Steg 4: Service

När tidpunkten för den inbokade servicen närmar sig kontaktar vi dig i god tid för att underlätta vagnparksplaneringen. 

Steg 5: Finjustering
När lastbilen är inne på verkstaden ser vi över behoven och optimerar serviceplanen så att du alltid får ut maximalt av din lastbil och vagnpark.

I samråd med dig

Din lokala Volvoåterförsäljare tar kostnadsfritt fram en serviceplan åt dig och svarar på alla dina frågor.