Lastvagnar

Förbättra förarens säkerhet och förebygg olyckor

Tjänsten Körsäkerhet i Volvo Connect låter dig hålla koll på och analysera förarens beteende för att öka säkerheten och minska risken för olyckor. Detta kommer också att minska slitaget, förbättra bränsleeffektiviteten och framför allt göra våra vägar så säkra som möjligt.

Fördelar

Analysera förarens användning av säkerhetssystemen.

Bli uppmärksammad på säkerhetshändelser.

Förbättra bränsleeffektiviteten.

Minska slitaget.

Minska risken för olyckor.

Skydda ditt företags rykte.

Har du inte Volvo Connect än?
 

Kontakta din återförsäljare för att registrera dig

Säkerhet

Säkerhet och trygghet handlar om mer än att bara skydda lastbilschaufförer och andra trafikanter vid en olycka. Det handlar om att, i första hand, förhindra att olyckor inträffar. Tjänsten Körsäkerhet i Volvo Connect ger en faktabaserad grund för säkerhetsanalys och förarutbildningsinsatser. Tjänsten registrerar förarens beteende såsom hårda inbromsningar och accelerationer, samt ingripande av aktiva säkerhetssystem för att undvika en incident eller olycka. Detta hjälper vagnparksansvariga och förare att identifiera förbättringsområden och bidra till säkrare transporter, samtidigt som bränsleeffektiviteten förbättras och slitaget minskar.

Körsäkerhet

Tjänsten Körsäkerhet håller vagnparksansvarig informerad i realtid genom att meddela när ett säkerhetssystem aktiveras i en lastbil. Aktiviteterna redovisas även i en skräddarydd rapport för att möjliggöra en detaljerad analys av förare och fordon. Tjänsten Körsäkerhet registrerar till exempel följande händelser: 

  • Hård inbromsning
  • Snabb acceleration
  • Kollisionsvarning med nödbromsning
  • Uppmärksamhetsassistans
  • Elektroniskt stabiliseringssystem
  • Körfältsassistans

Let's connect!

Är du redo att börja med Volvo Connect? Eller har du en fråga om en tjänst? Din lokala Volvoåterförsäljare kan hjälpa dig.