Lastvagnar

×

Stöd när du behöver det

KÖRSTÖDSSYSTEM FRÅN VOLVO LASTVAGNAR

Smarta systemen som ger bästa tänkbara skydd för dig, din lastbil och dina medtrafikanter. 

Stöd för att undvika sidokollisioner

Det här systemet använder radarteknik för att upptäcka utsatta trafikanter och andra fordon på båda sidorna av din lastbil. Syftet är att förhindra olyckor när du svänger eller byter fil. Vårt system täcker lastbilens båda sidor, även om lagen bara kräver att det görs på passagerarsidan. Föraren får en varning om ett föremål upptäcks i det övervakade området. Om lastbilen är utrustad med körfältsassistans kommer det också att finnas styrningshjälp.

Kollisionsvarning med nödbroms

Minimerar risken för kollisioner med framförvarande fordon. Kollisionsvarning med nödbroms varnar dig när avståndet till framförvarande fordon minskar och systemet upptäcker en risk för kollision. Om du inte vidtar någon omedelbar åtgärd och systemet anser att risken för en kollision är överhängande aktiveras fordonets bromsar för att stoppa lastbilen.

Körfältsassistans

Du får hjälp att hålla din lastbil i körfältet. Körfältsassistansen har en framåtriktad kamera som identifierar vägens körfältsmarkeringar. Om lastbilen avviker från körfältet varnar systemet dig och ger styrningshjälp för att styra lastbilen mot mitten av körfältet. Systemet är aktivt i hastigheter över 55 km/h och är till för att hjälpa dig att undvika olyckor där lastbilen avviker från körfältet, främst på motorvägar.

Döda vinkeln-kamera på passagerarsidan

Upptäck dolda vinklar och få en utmärkt bild av områdena på passagerarsidan och framför lastbilen. Döda vinkeln-kameran på passagerarsidan är placerad vid infästningen av passagerarsidans sidospegel. Den startas automatiskt när du slår på blinkern och kameravyn projiceras på din sidodisplay. Den är en perfekt hjälpreda på hårt trafikerade gator, intensiva motorvägar och byggarbetsplatser.

Stretch Brake

Funktionen för utökad bromsförmåga minskar risken att en fällknivseffekt uppstår vid körning i nedförslut på hala och slingriga vägar. Effekten uppnås genom att släpvagnen pumpbromsas för att räta ut fordonskombinationen. Du kan aktivera funktionen för utökad bromsförmåga i hastigheter upp till 40 km/h. Stretch Brake finns tillgänglig för både jämnlastbilar och dragbilar.

Hastighetsreglering i utförslut

Är dina rutter så kuperade att du måste använda bromspedalen för att sänka hastigheten i nedförsbackar? Funktionen Hastighetsreglering i utförslut aktiverar tillsatsbromsarna, till exempel motorbromsen och retardern, för att hålla den hastighet du har valt med konstantfarthållaren. Om det behövs kan du fortfarande använda bromspedalen för att sänka hastigheten ytterligare utan att hastighetsreglering i utförslut inaktiveras. 

Elektroniskt stabiliseringssystem

Volvos elektroniska stabiliseringssystem (ESC) minskar effektivt risken för avkörningar och vältolyckor. När systemet identifierar en farlig situation griper det omedelbart in genom att minska motoreffekten och bromsa varje hjul individuellt. Systemet bromsar även släpvagnens hjul och ger därmed stabilitet för hela fordonskombinationen.

Uppmärksamhetsassistans

Om du blir trött eller ouppmärksam bakom ratten ökar risken för olyckor. Med uppmärksamhetsassistans (Driver Alert Support) förhindras detta genom att förarens beteende och lastbilens position i förhållande till körfält och vägkanter övervakas. Om systemet upptäcker tecken på att föraren är dåsig eller ouppmärksam hörs en ljudvarning och ett meddelande som uppmanar dig att ta en paus visas. Funktionen fungerar i hastigheter över 65 km/h.

Avståndsassistans

När du kör i hastigheter över 60 km/h och inte använder den aktiva farthållaren är funktionen för avståndsassistans aktiv. Om du kör för nära fordonet framför visas en visuell varning på vindrutan. Med avståndsassistansen får du möjlighet att sänka hastigheten och hålla ett säkert avstånd till fordonet framför.

Aktiv farthållare

I tät trafik anpassar den radarbaserade aktiva farthållaren hastigheten genom att automatiskt accelerera och bromsa så att det valda avståndet till framförvarande fordon bibehålls. Konstantfarthållaren fungerar hela vägen ner till helt stillastående – det är bara att trycka på gaspedalen för att komma igång igen. Den kan aktiveras i hastigheter över 4 km/h. Det gör den användbar i tät trafik, vid manövrering i låga hastigheter på en byggarbetsplats och i svår terräng.

Nödbromsljus

En påkörning bakifrån kan orsaka stora skador och vara livshotande. Om du tvärbromsar blinkar nödbromsljusfunktionen snabbt med bromsljusen för att varna fordonen bakom dig.

Körfältsassistans

Håll dig i ditt körfält. Körfältshjälpen varnar dig så att du inte orsakar en olycka om du oavsiktligt avviker från körfältet. Systemet använder en kamera som sitter i vindrutan och varnar dig med en ljudsignal om lastbilens framhjul korsar de synliga körfältsmarkeringarna. Systemet fungerar i hastigheter från 60 km/h och uppåt.

Är det något du undrar?

Din lokala Volvoåterförsäljare svarar gärna på dina frågor. Ring, titta förbi eller be dem komma och hälsa på dig.