Lastvagnar

Körstödssystem

Trafiken kan ibland kräva intensiv interaktion mellan lastbilsförare och andra trafikanter. Förare av Volvolastbilar har tillgång till en rad olika stödsystem så att de ska kunna undvika olyckor. Läs mer nedan och om du har några frågor kontaktar du en återförsäljare.

Säkerhet för förare och andra trafikanter

Våra system är utformade så att förare får hjälp att öka säkerheten i en rad olika situationer. Oavsett om du kör på motorväg med hög hastighet, långsamt i stadstrafik eller är stillastående och har andra trafikanter runt fordonet.

  Lastbil och förare i gott skick

  En uppmärksam förare och en lastbil i gott skick är en bra grund för säker körning. Med Däcktrycksövervakning kan du hålla koll på trycket i varje däck för fordonskombinationen – systemet varnar också vid lågt lufttryck, snabbt luftläckage eller hög temperatur. Det ger ökat skydd mot olyckor orsakade av punktering. Med Uppmärksamhetsassistans identifieras tecken på dåsighet eller ouppmärksamhet hos föraren under körning. I sådana fall varnas föraren och uppmanas att ta en paus. Säkerheten framför allt.

  Bättre sikt för alla

  Den mest värdefulla resursen för säker körning är förarens direkta sikt. Adaptivt helljus är utvecklat för att upptäcka fordon framför lastbilen. Det gör det möjligt att alltid använda helljuset vid körning i mörker när det annars skulle vara störande. Med den här funktionen ändras ljusstrålen dynamiskt för att ge optimerad belysning utan att störa förare i andra fordon. Det ökar säkerheten för både lastbilsföraren och andra trafikanter.

  Säkra säkerhetsmarginalen

  Vid hög hastighet är avstånd en nödvändig säkerhetsmarginal. Kollisionsvarning med nödbroms är utformad för att upptäcka framförvarande fordon samt fotgängare och cyklister som närmar sig från sidorna eller rör sig i samma riktning som lastbilen. Om det finns risk för kollision varnas föraren. Om föraren inte vidtar åtgärder och risken kvarstår, bromsar lastbilen automatiskt för att undvika en kollision. Med Adaptiv farthållare anpassas hastigheten med automatisk accelerering och inbromsning, så att ett säkert avstånd till framförvarande fordon bibehålls. Den fungerar hela vägen från full marschhastighet ned till stillastående – och startar sedan automatiskt igen när trafiken fortsätter. Det tillför både komfort och säkerhet till motorvägskörning.

  Hantera släpets vikt

  Vid körning nedför med släp på halt underlag finns det risk att släpet trycker på lastbilen och orsakar en fällknivseffekt, vilket ökar risken för en olycka. Utökad bromsförmåga kan hjälpa till att förhindra det genom att släpet pumpbromsas så att hela fordonskombinationen sträcks ut, vilket ökar trafiksäkerheten.

  Se det dolda

  Fotgängare och cyklister kan ibland röra sig nära lastbilar i stadsmiljö och det kan vara svårt för förare att upptäcka allt som händer på nära håll. Döda vinkel-kameran på passagerarsidan avslöjar dolda vinklar och ger en utmärkt bild av områdena på passagerarsidan. Kameran startas automatiskt när du slår på blinkern och kameravyn projiceras på sidodisplayen.

  Backa tryggt

  Backkameran erbjuder ett utmärkt synfält bakom lastbilen och hjälper föraren att få mer kontroll över omgivningen. Kameran aktiveras automatiskt när backväxeln är ilagd och kameravyn visas i sidodisplayen. På det sättet blir det smidigare att backa.

  God sikt framför

  Frontradarn används för att upptäcka och varna föraren om trafikanter i riskområdet framför lastbilen vid stillastående och i hastigheter upp till 10 km/h. Om systemet upptäcker en trafikant i riskområdet framför lastbilen informeras föraren. Om risken för kollision ökar hörs också en varningssignal.

  På den säkra sidan

  Det kan vara riskabelt att göra en sväng eller byta fil. För Sidokollisionsvarning används radarsensorer på lastbilens båda sidor så att fotgängare, cyklister och andra fordon upptäcks. Det är enligt lag endast nödvändigt på passagerarsidan, men med vårt system som täcker lastbilens båda sidor ökas trafiksäkerhet ännu mer. När en trafikant upptäcks i det övervakade området indikeras det för föraren via en ljussignal i sidospegeln. Om föraren aktiverar blinkern, varnar systemet med ett blinkande ljus och en ljudsignal. Om lastbilen är utrustad med Volvo Dynamic Steering med Körfältsassistans ingår även aktiv styrningshjälp.

  Var försiktig med dörrarna

  Fotgängare och cyklister kan dyka upp från ingenstans och vara svåra att upptäcka nära lastbilen. För Dörröppningsvarning används radarsensorer för att övervaka lastbilens båda sidor och varna förare och medpassagerare för andra trafikanter i riskområden, innan någon av hyttens dörrar öppnas. Systemet är aktivt i upp till två minuter efter att tändningen stängts av.

  Stopp och start på ett enkelt sätt

  Körningar med många stopp och starter kan vara utmanande. Auto Hold är utformat för att göra dem både bekvämare och säkrare. Funktionen gör att lastbilen bromsas automatiskt så att den hålls på plats tills föraren trycker på gaspedalen. Den fungerar både vid framåtkörning och backning – uppför, nedför och på plana ytor.

  Håll greppet

  God dragförmåga är nödvändigt för att köra säkert och undvika sladdar. Active Grip Control är utformad för att kontrollera hjulspinn och förbättra säkerhet och komfort. Om systemet upptäcker tecken på sladd aktiveras det omedelbart för att hjälpa föraren att stanna på vägen genom att förbättra hantering, bromsprestanda och stabilitet.

  Tyst men uppmärksammad

  Våra ellastbilar är näst intill helt tysta. Det ger föraren en god arbetsmiljö och är positivt i stadsmiljöer. Men det gör också att ellastbilar är svårare att upptäcka. Med Akustiskt fordonsvarningssystem avges ljud som är tillräckligt märkbara för att uppmärksamma personer i närheten av lastbilen, utan att vara störande för föraren eller andra trafikanter. Designad för att öka säkerheten för fotgängare och cyklister utan för mycket buller.

Översikt

Egenskaper

 

Mer information

FH16

FH

FM

FMX

FL

FE

Däcktrycksövervakning

 

 

 

 

Hämta informationsblad >

Uppmärksamhetsassistans

Adaptivt helljus

 

 

 

 

Hastighetsassistans

Kollisionsvarning med nödbroms

Adaptiv farthållare

Frontradar

Sidokollisionsvarning

Dörröppningsvarning

 

 

Auto Hold

 

 

Volvo Dynamic Steering med Körfältsassistans

 

 

 

Elektroniskt stabiliseringssystem

 

Volvo Dynamic Steering med Styrassistans

 

 

 

Hastighetsreglering i utförslut

 

 

 

Utökad bromsförmåga

 

 

 

Döda vinkel-kamera på passagerarsidan

 

Backkamera

 

Active Grip Control

 

 

 

 

Akustiskt fordonsvarningssystem*

 

 

 

*Endast eldrivna lastbilar

       

FRÅGA DIN LOKALA EXPERT

Din lokala återförsäljare av Volvo Lastvagnar kan visa dig våra
körstödssystem och svara på dina frågor.