Lastvagnar

Sverige

×

Stöd när du behöver det

KÖRSTÖDSSYSTEM FRÅN VOLVO LASTVAGNAR

Smarta systemen som ger bästa tänkbara skydd för dig, din lastbil och dina medtrafikanter. 

Stretch Brake

Funktionen för utökad bromsförmåga minskar risken att en fällknivseffekt uppstår vid körning i nedförslut på hala och slingriga vägar. Effekten uppnås genom att släpvagnen pumpbromsas för att räta ut fordonskombinationen. Du kan aktivera funktionen för utökad bromsförmåga i hastigheter upp till 40 km/h. Utökad bromsförmåga finns tillgänglig för både jämnlastbilar och dragbilar.

Hastighetsreglering i utförslut

Är dina rutter så kuperade att du måste använda bromspedalen för att sänka hastigheten i nedförsbackar? Funktionen Hastighetsreglering i utförslut aktiverar tillsatsbromsarna, till exempel motorbromsen och retardern, för att hålla den hastighet du har valt i konstantfarthållaren.

Körfältsassistans

Volvo Dynamic Steering med Körfältsassistans använder en kamera för att övervaka filmarkeringarna och lastbilens position i körfältet. Om lastbilen oavsiktligt korsar en filmarkering ingriper systemet och styr automatiskt lastbilen tillbaka mot mitten av körfältet. Föraren varnas dessutom via en vibration i ratten. 

Aktiv farthållare

I tät trafik ser den radarbaserade aktiva farthållaren (ACC) till att lastbilen håller ett säkert avstånd till fordonet framför genom att styra gaspådraget och alla tillgängliga bromsar. Stopp-och-start-funktionen ser till att allt fungerar hela vägen ned till ett fullständigt stopp. Du behöver bara trycka på gaspedalen eller Resume-knappen för att börja rulla igen. Det gör den aktiva farthållaren till en mycket användbar funktion i tät trafik och trafikstockningar.

Avståndsassistans

När du kör i hastigheter över 60 km/h och inte använder den aktiva farthållaren aktiveras funktionen Avståndsassistans. När du närmar dig ett annat fordon visas en visuell varning på vindrutan. Avståndsassistansen ger dig en möjlighet att sänka hastigheten och hålla ett säkert avstånd till fordonet framför.

Filbytesassistans

Funktionen för Filbytesassistans använder radarteknik för att kontrollera om det finns några trafikanter på passagerarsidan. Om du använder lastbilens blinkers och systemet upptäcker att det inte är säkert att byta fil hörs en varningssignal samtidigt som en varningsikon blinkar vid backspegeln på passagerarsidan.

Elektroniskt stabiliseringssystem

Volvos elektroniska stabiliseringssystem (ESC) minskar effektivt risken för avkörningar och vältolyckor. När systemet identifierar en farlig situation griper det omedelbart in genom att minska motoreffekten och bromsa varje hjul på både lastbilen och släpet individuellt.

Nödbromsljus

Om du tvärbromsar blinkar bromsljusen snabbt för att varna bakomvarande fordon – ett enkelt sätt att undvika påkörningar bakifrån.

Kollisionsvarning med nödbroms

Om det finns risk för kollision projiceras ett varningsljus på vindrutan. Vid behov aktiveras även nödbromsen automatiskt. På så sätt minskar risken för allvarliga olyckor betydligt.

Tillgängliga för följande lastbilar

DAGS FÖR EN SÄKERHETSUPPGRADERING?

Kontakta din Volvoåterförsäljare för att få mer information om våra säkerhetssystem.