Lastvagnar

Beräkna ditt miljöavtryck

Omsorg om miljön är ett av våra kärnvärden, och vi vill hjälpa dig att fatta rätt beslut genom att ge dig ett helhetsperspektiv över din miljöpåverkan. Vi tar vårt ansvar genom att presentera miljöfakta för lastbilens hela livslängd.

Varför ska jag beräkna mitt miljöavtryck?


Om du strävar efter hållbara transporter vet du förmodligen att lastbilarnas totala miljöavtryck består av mycket mer än bara koldioxidutsläppen från dem. Du måste även väga in allt från utvinning av råvaror och andra resurser som används i tillverkningen till utsläppen från återvinning.


Använd kalkylatorn för att planera din framtida vagnpark. Du får ett helhetsperspektiv för hur olika val kan förändra ditt miljöavtryck och du kan enkelt jämföra de olika alternativ som finns att välja mellan. Se hur en eldriven Volvolastbil är att ha i drift jämfört med en gas- eller dieseldriven – baserat på årlig körsträcka och energimix. Om hållbarheten är viktig för dina kunder kan kalkylatorn ge en tydlig indikation på hur dina lastbilar minimerar miljöavtrycket i deras transportkedjor. Och detta kan i sin tur generera fler affärsavtal åt dig.

Miljöpåverkan analyseras på tre områden

Tillverkning

I beräkningen ingår hela produktionsprocessen, till och med råvaruutvinning, transport av material och delar samt montering.

Användning

Det här avsnittet omfattar miljöpåverkan under lastbilens hela livslängd och man väger bland annat in bränsleproduktion, bränsleförbrukning och service.

Kassering

I dessa beräkningar ingår utsläpp vid återvinning, avfallshantering och återvinningskrediter.

Vi på Volvo Lastvagnar är stolta över att kunna presentera miljöfakta för lastbilens hela livslängd. Det är så vi tar vårt ansvar.

Så här gör vi våra beräkningar

Syftet med kalkylatorn är att hjälpa dig att beräkna koldioxidutsläppen från din lastbil. Beräkningarna bygger på omfattande forskning och testning av lastbilar. Livscykelbedömningar har genomförts och utgör grunden till beräkningarna. I beräkningarna ingår materialtillverkning – från utvinning av råmaterial till tillverkning av de delar som används i leverantörernas och våra egna fabriker i Europa.

Beräkningarna innefattar även underhåll, till exempel materialåtervinning, transporter mellan anläggningar, produktion av bränsle och avgasutsläpp. I skrotningsfasen utdelas poäng för om ny metall inte behöver produceras för nästa produkt.

Är det något du undrar?

Din lokala Volvoåterförsäljare svarar gärna på dina frågor. Ring, titta förbi eller be dem komma och hälsa på dig.