Lastvagnar

Analyserar dina rutter för att spara bränsle

I-SEE FRÅN VOLVO LASTVAGNAR

Vet du hur du ska optimera hastigheten och växlingarna till topografin på dina rutter för att spara bränsle? I-See vet, och dess kunskaper bygger på kända data. Den här funktionen kan hjälpa dig att minska bränsleförbrukningen kraftigt från första dagen.

Så kan I-See hjälpa dig att spara bränsle

När du närmar dig en backe hämtar lastbilen automatiskt data från en högupplöst kommersiell topografikarta online. Informationen används sedan i sex olika steg för att utnyttja lastbilens rörelseenergi maximalt och minska bränsleförbrukningen med upp till fem procent jämfört med en lastbil utan I-See. Om vägen inte finns med på kartan, eller om anslutningen till servern misslyckas, återgår lastbilen till lösningen med delad databas.

Stöds alltid – var du än är

I-See använder i första hand data från en topografikarta som uppdateras automatiskt i lastbilen när en ny version finns tillgänglig. I andra hand använder den delade data som finns lagrade i molnet. Vid behov använder systemet dessutom lokalt lagrade data. Det innebär att du alltid har tillgång till topografidata, får en mjukare körupplevelse och vet att systemet hela tiden uppdateras via fjärranslutning.  

 1. Bygger upp rörelseenergi
  I-See vet att det snart kommer en backe. Därför accelererar lastbilen och ligger kvar längre på en högre växel.
 2. Undviker nedväxling
  I-See förhindrar onödiga växlingar och hjälper dig att ta dig upp för backen på ett smidigare och bränsleeffektivare sätt.
 3. Håller tillbaka på backkrönet
  När du närmar dig nedförsbacken ser I-See till att lastbilen inte accelererar i onödan.
 4. Börjar rulla före nedförsbacken
  I-See frikopplar tillfälligt drivlinan eller motorbromsen precis före en nedförsbacke för att spara energi och undvika onödiga inbromsningar.
 5. Styr bromsningen i nedförsbackar
  I-See vet var den ena backen börjar och var den andra tar vid och använder bara bromsarna vid behov för maximal effektivitet.
 6. Gör sig redo för nästa backe
  Om du ska uppför en ny backe låter I-See lastbilen rulla och samla fart och rörelseenergi så att den enkelt kan ta sig uppför.

Tillgänglig för följande lastbilar

HAR DU FULL KOLL PÅ TOPOGRAFIN?

I-See hjälper dig att minska din bränsleförbrukning.