Lastvagnar

×

För en smartare lastbilsekonomi

ECONTROL

Full kontroll över företagets fordonskostnader

eControl ger dig full kontroll över företagets fordonskostnader och underlättar fakturahanteringen, ger effektivare kostnadsuppföljning samt möjlighet till analys.

Få en samlad överblick

På startsidan får du en övergripande bild av företagets fordonskostnader. Du kan se kostnader för hela flottan, enskilda fordon, olika kostnadsslag och olika tidsperioder.

Spara tid och pengar på enkel fakturahantering

Med eControl sparar du tid och pengar i fakturahanteringen. Alla leverantörsfakturor betalas på förfallodagen samt att du också får ett månatligt förkonterat underlag för bokföringen. Dessutom sparas leverantörsfakturor digitalt i eControl.

Smart kostnadsuppföljning

I eControl kan du enkelt följa kostnader och identifiera eventuella avvikelser. Du ser kostnader för varje enskilt fordon – per kostnadsslag, per månad och specifika fakturor.

Följande fakturor omfattas av econtrol

• Volvo Serviceavtal
• Inköp i Volvohandeln; service, reparation, reservdelar etc.
• Dynafleet
• Finansering - Volvofinans Bank/Volvo Financial Services
• Volvo Lastbilskort
• Försäkring Volvia-/Volvo Lastbilsförsäkring

Fördelar

• Sparar tid och minskar administration
• Effektivare kostnadsuppföljning
• En samlad månadsfaktura för alla fordon
• Förkonterat underlag för bokföringen

Faktablad eControl

Vill du veta mer om econtrol?

Din Volvoåterförsäljare hjälper dig att komma igång!