Lastvagnar

SÄKERHETEN – EN SJÄLVKLARHET FÖR OSS

Vi är ledande inom trafiksäkerhet. Vår vision är att inga Volvolastbilar ska vara inblandade i trafikolyckor. 1969 bildades Volvo Lastvagnars haverikommission – Accident Research Team – och sedan dess har vi legat i framkant inom säkerhetsutveckling och fortsatt att presentera nya funktioner som förebygger olyckor och minskar skaderiskerna. Och den ökade säkerheten gynnar inte bara föraren, utan alla i trafiken.

En livräddare i över 50 år

Omkring hälften av alla dödsfall med lastbilar inblandade hade kunnat undvikas om säkerhetsbälte hade använts. Det är oerhört viktigt att alla nya förare förstår hur viktigt det faktiskt är att använda säkerhetsbältet. Att rädda liv är det viktigaste av allt för oss.

Aktiva säkerhetssystem

Förebygga olyckor

Våra aktiva säkerhetssystem är utformade för att undvika de fel som orsakar omkring 90 procent av alla trafikolyckor. Därför hjälper vi förarna att se mer. Vi vill att de ska sitta bekvämt och kunna fokusera på jobbet. Och vi utrustar lastbilarna med system och teknik som tar säkerheten till en ny nivå.

Passiva säkerhetssystem

Minska skaderisken

Tyvärr inträffar det en del olyckor. Därför har vi utvecklat passiva säkerhetslösningar som minimerar skaderiskerna när det väl händer. Vi bygger dessutom lastbilar som är så säkra som möjligt för förare, passagerare och andra trafikanter.

Volvo Trucks stop look wave smiling girl banner

Stanna Titta Vinka

En lekfull utbildning i trafiksäkerhet

Se och bli sedd

En kampanj som uppmärksammar de oskyddade trafikanterna

Upplev säkerheten i verkligheten

Din lokala återförsäljare visar dig gärna hur alla säkerhetssystem fungerar och svarar på alla dina frågor.