Lastvagnar

Förstklassigt skydd

Försäkringslösningar

Vi förstår hur din verksamhet fungerar. Vi kan din bransch. Vi känner till riskerna och vet vilket skydd du behöver. Det gäller både enskilda lastbilar och större vagnparker och nya som begagnade fordon. Vår lastbilsförsäkring ger dig ett omfattande skydd och består av de olika delarna nedan. Chansa inte när du ska skydda verksamheten mot ekonomiska risker.

Känn dig säker

Kaskoförsäkring. Låt inte oturen stjälpa din verksamhet. Välj vårt förstklassiga försäkringsskydd mot skador, stöld, brand och vandalism.

 

Försäkringsskydd – ett måste

Olyckor inträffar. Och när de gör det skyddar vår trafikförsäkring mot skadeståndskrav från andra. Du måste enligt lag ha en trafikförsäkring.

Trygghet

Var beredd på det värsta: din lastbil kan bli stulen eller förloras på annat sätt. Då täcker försäkringsvillkoren lastbilens aktuella marknadsvärde. Detta belopp är ofta lägre än det utestående saldot i ditt finansieringsavtal. Om du har valt att finansiera ditt fordon hos Volvo så ingår vår restskuldsförsäkring (GAP, Guaranteed Asset Protection). Den ersätter skillnaden mellan marknadsvärdet vid skadetillfället och resterande låneskuld.

Anpassat efter dina behov

Vi kan transportbranschen. Vi förstår vilka dina risker är. Därför erbjuder vi extra försäkringslösningar för ditt företag, till exempel tilläggsförsäkringar som Transportörsanvar, Avbrottsförsäkring och Sjukavbrottsförsäkring.

 

Trygghetsförsäkring

I Lastbilslån och Finansiell Lease ingår en Trygghetsförsäkring som skyddar rörelsen vid olycksfall. Försäkringen gäller åkeriets fysiska nyckelpersoner (ägare, delägare och VD). Den gäller dygnet runt, även under fritid. Ersättningens storlek regleras av nyckelpersonens procentuella engagemang i rörelsens operativa verksamhet. Trygghetsförsäkringen täcker upp till 50 % av återstående låneskuld.

VI FINNS HÄR FÖR DIG

Din Volvoåterförsäljare hjälper dig att hitta försäkrings- och finansieringslösningar som passar dig och din verksamhets behov.