Lastvagnar

My Truck

My Truck-appen ger dig fjärråtkomst till din Volvolastbil.

Välkommen till din hytt

Med My Truck-appen är din Volvolastbil alltid inom räckhåll, oavsett var du befinner dig. Med ett enkelt tryck tillhandahåller appen uppdaterad status för instrumentklustret, vilket underlättar den dagliga inspektionen. My Truck ger dig också fjärråtkomst för att starta parkeringsvärmaren och timern för Ready to Run – för maximal prestanda redan från början.

Fördelarna med My Truck

Enklare planering

Du kan kontrollera nivåer för bränsle, olja, kylvätska och andra vätskor samt belysningsstatus. Det underlättar förberedelserna inför avfärd och gör det enklare att planera den dagliga verksamheten.

För elfordon kontrollerar du laddningsstatus och aviseringar samt ställer in timern för föruppvärmning av batteri, för att bevara batteriets hälsa och säkerställa optimal prestanda.

Ökad komfort

Du kan konfigurera och programmera lastbilens parkeringsvärmare för att alltid ha ett perfekt hyttklimat.

Förbättrad säkerhet

Du kan kontrollera dörrlåsets status och få pushmeddelanden om larmet aktiveras. Detta ger ökad säkerhet för lastbilen och ökad trygghet för dig eftersom du omedelbart får reda på om något är fel.

Kontakta återförsäljaren

Din lokala Volvoåterförsäljare finns här för att hjälpa dig – med allt från att hitta rätt delar till att reparera eller serva din lastbil.

Ring oss – eller sväng ännu hellre förbi.