Lastvagnar

Volvo Trucks
2023-02-15
2 min
Elektromobilitet
Author
Volvo Trucks

Specialbyggda eldrivna lastbilar för krävande jobb

Volvos eldrivna tunga jämnlastbilar ger ännu fler kunder möjlighet att konfigurera eldrivna lastbilar på samma flexibla sätt som lastbilar med andra drivlinor, samtidigt som de kan dra nytta av förbättrad manövrerbarhet, lägre ljudnivåer och nollutsläpp.
 

De flexibla, tunga jämnlastbilarna* Volvo FM ElectricVolvo FMX Electric och Volvo FH Electric gör det möjligt att byta till tysta fordon med nollutsläpp för praktiskt taget alla transportflöden.
 

Gör det enkelt att växla till el

De eldrivna jämnlastbilarna kan optimeras för nästan alla typer av transportuppdrag, allt från stadsdistribution och sophämtning till fjärrtransporter och tunga anläggningsarbeten. Lastbilar i dessa segment körs ofta i stadsmiljöer och har kortare dagliga körsträckor, vilket gör dem särskilt lämpade för elektrifiering.

Möjligheten att välja exakt rätt batterikapacitet för varje jobb gör att du kan skapa den optimala och mest kostnadseffektiva eldrivna transportlösningen som uppfyller företagets krav ur både verksamhets- och hållbarhetssynpunkt.

Fördelar för både föraren och stadsbor

Den elektriska drivlinan är mycket responsiv. Det gör jämnlastbilarna lättkörda i både trånga utrymmen och stadstrafikens skiftande tempo. Eldrivna lastbilar erbjuder förarna en bättre arbetsmiljö genom att vara både utsläppsfria och tysta. Dessa faktorer bidrar även till att förbättra stadsbornas livsmiljö. Det gör dessutom att eldrivna lastbilar kan användas där lastbilar med konventionella drivlinor inte får köras, till exempel i vissa delar av staden eller under vissa tider på dygnet.

Vi ser att en stor del av godstransporterna skulle kunna elektrifieras redan i dag. Det här tillskottet av eldrivna jämnlastbilar gör att vi kan öka omvandlingstakten ytterligare.

 

Flexibla eldrivna lösningar för skiftande behov

Jämnlastbilarna kan utrustas med två till sex batteripaket för att matcha behoven av räckvidd och nyttolast. En mängd olika hyttstorlekar finns tillgängliga för olika verksamheter och behov. De utökade batteri- och hyttalternativen gör det möjligt att välja hjulbaser ned till 3 900 mm. Dessa valmöjligheter, i kombination med det breda utbudet av axelkonfigurationer, gör det möjligt att anpassa lastbilarna för praktiskt taget alla transportuppdrag.

De tre olika typerna av energieffektiva kraftuttag (PTO) förenklar dessutom övergången ytterligare för både påbyggare och kunder:

  1. Elektriskt kraftuttag: levererar 400 V AC eller 600 V DC – passar bland annat för kyltransporter och betongblandare.​
  2. Elektromekaniskt kraftuttag: ger utmärkta möjligheter till oberoende leverans av kraft, både när lastbilen är stillastående och under körning.
  3. Växellådsmonterat kraftuttag: används på samma sätt som motsvarande kraftuttag på en lastbil med dieselmotor.


Sammanfattning: Volvos eldrivna tunga lastbilar

Electric-modellerna av Volvo FH, FM och FMX finns tillgängliga som både dragbilar och jämnlastbilar, för tågvikter upp till 44 ton. De kan fås med räckvidder upp till 300 km, vilket är tillräckligt för de flesta stads- och regiontransporter. Lastbilarna kan dock köras upp till 500 km under en vanlig arbetsdag om möjligheten till extra laddning finns, till exempel under förarens lunchrast.

*Lastbilar med enkelt jämnlastchassi och påbyggnad för specifika verksamheter (till exempel kran, cementblandare, påbyggnad för sophämtning eller kyltransporter)

Vill du få mer information? De eldrivna tunga jämnlastbilarna i drift: