Lastvagnar

Anders Tenstam Mattias Hejdesten
2024-01-29
Teknologi och innovation Bränsleeffektivitet
Authors
Anders Tenstam
Technology Specialist Aerodynamics
Mattias Hejdesten
Senior Engineering Expert Aerodynamics.

Så har utvecklingen av den förlängda hytten ökat energieffektiviteten

Med den unika designen sätter Volvo FH Aero en ny standard inom energieffektivitet och aerodynamik. Den ger också uttryck för ett drygt decennium av forskning och utveckling samt kontinuerliga förbättringar för att utveckla en så bränslesnål lastbil som möjligt.


Det mest utmärkande för nya Volvo FH Aero och Volvo FH16 Aero är den utökade hyttlängden, som utgör en liten avvikelse från den konventionella konstruktionen av en frambyggd lastbil. Det möjliggör bättre aerodynamisk prestanda och i kombination med tidigare förbättringar, sänks bränsleförbrukningen med upp till 5 %*. Det gör den till Volvo Lastvagnars hittills mest aerodynamiska och energieffektiva lastbil.


– Ur ett aerodynamiskt perspektiv vill vi att hörnen ska vara så jämna och runda som möjligt, men fram tills nyligen har vi begränsats av lagstiftningen om fordonslängd. Nu har vi möjlighet att utöka hyttlängden och öka kurvaturen. Det här förbättrar inte bara hyttens aerodynamik utan bidrar också till att maximera alla övriga ändringar vi har gjort på hela lastbilen, säger Anders Tenstam, Senior Technology Expert, Aerodynamics, Volvo Lastvagnar.

 

Hur långsiktighet gynnade den aerodynamiska utvecklingen


Även om den utökade hyttlängden har möjliggjorts av förändringar i EU-lagstiftningen om lastbilslängd, så började utvecklingen av Volvo FH Aero mycket längre tillbaka. Faktum är att Volvo Lastvagnars ingenjörer har undersökt nya koncept och idéer för att förbättra Volvo FH i över ett decennium. Det första steget var att skapa ett internt, separat arbetslag som hade till uppgift att fokusera på avancerad ingenjörskonst. Istället för att ta fram små, gradvisa, isolerade förbättringar för omedelbar lansering, var det nya teamets direktiv att ha ett långsiktigt, holistiskt förhållningssätt till hela fordonet.


– Vi försöker vanligtvis att inte begränsa oss för mycket eftersom det är väldigt viktigt att det skapas utrymme för att nya idéer ska komma upp till ytan. Om du arbetar med flera projekt enligt strikta tidsplaner måste du prioritera, och det innebär vanligtvis att långsiktig avancerad teknik får stå tillbaka. Istället tar vi ett bredare grepp och försöker utforska olika koncept samtidigt, som vi senare kan kombinera för att skapa en lösning som blir större än summan av dess delar, säger Anders.

Genom att utöka hyttlängden har Volvo Lastvagnar kunnat runda av hörnen och öka kurvaturen.

Så här sammanfördes ett decennium av forskning

Strömlinjeprincipen är central i Volvo Lastvagnars syn på aerodynamik, där alla olika delar av lastbilen ses som sammankopplade och beroende av varandra. Med andra ord kommer aerodynamiska förbättringar för fordonets bakdel att få en ännu större effekt om aerodynamiken framtill har optimerats.

– Om fronten görs mer aerodynamisk betyder det att luftflödet går närmare lastbilens kaross, vilket gör att även förbättringar nedströms får ökad effekt. Omvänt kan förbättringar uppströms delvis upphävas av eventuella brister nedströms. Det är därför det är svårt att isolera enskilda förändringar och förvänta sig att de ska göra stor skillnad. Istället måste du tänka på aerodynamik som ett paket, förklarar Anders.


Att sammanföra och fullända alla olika komponenter har varit Volvo Lastvagnars fokus sedan 2012, och många av dess aerodynamiska koncept introducerades redan 2022. De inkluderar ytterligare tätningar av delade linjer på hyttens framsida, stängningen av fotsteget och hjulbågens minskade omkrets.
 

EU-lagstiftningen som tillåter längre hytter diskuterades först 2013, innan den trädde i kraft i slutet av 2019. Tack vare Volvo Lastvagnars långsiktiga strategi gick det att tidigt förutse den kommande lagändringen och utforska de möjligheter som skulle öppnas upp gällande hyttdesign. Som sådan har den nya utökade hyttlängden utvecklats tillsammans med dessa tidigare förbättringar. Faktum är att den bidrar till att förbättra de funktionerna ytterligare och kompletterar paketet. 

– Vi har en situation där 1 + 1 = 3. Varje aerodynamisk förbättring genererar bränslebesparingar, men när du för dem samman blir den totala besparingen ännu större, säger Anders.
 

Vilka tillägg kan göras för att ytterligare förbättra energieffektiviteten? 

Förutom den utökade hyttlängden finns Volvo FH Aero även med nya vingformade sidospeglar med kamera, som i praktiken ersätter de vanliga sidospeglarna. Som ett resultat elimineras ett av de största hindren för luftflödet längs fordonets sidor.
 

– Eftersom baksidan på en backspegel måste vara platt är det oundvikligt att det skapas ett luftmotstånd bakom den, så det kommer alltid att bidra till aerodynamiska förluster. Genom att ta bort den blir det lättare att hålla luftflödet närmare fordonets kaross, säger Mattias Hejdesten, Senior Engineering Expert, Aerodynamics, Volvo Lastvagnar.

Anders Tenstam, Senior Technology Expert Aerodynamics, Volvo Lastvagnar och Mattias Hejdesten, Senior Engineering Expert, Aerodynamics, Volvo Lastvagnar
Vi har en situation där 1 + 1 = 3. Varje aerodynamisk förbättring genererar bränslebesparingar, men när du för dem samman blir den totala besparingen ännu större.

När det kommer till traditionella aerodynamiska hjälpmedel, till exempel luftavvisare för tak och sidor, skärmar, chassikjolar och hjulkapslar, är dessa fortfarande viktiga för att maximera bränsleeffektiviteten. Volvo Lastvagnar har också nyligen utvecklat ytterligare ett aerodynamiskt hjälpmedel för dess luftfjädrade chassi: en automatisk funktion som sänker körhöjden vid hastigheter över 60 km/h.
 

– Nu när vi har optimerat lastbilens front med den utökade hyttlängden, måste vi se till att även områden nedströms är så bra som möjligt. Här förlitar vi oss på luftavvisare, skärmar och förlängda chassikjolar för att hålla luftflödet nära sidan av fordonet, säger Mattias.

Hur påverkas eldrivna lastbilar av den utökade hyttlängden?

Både gasdrivna Volvo FH Aero och Volvo FH Aero Electric har liknande fördelar av en utökad hyttlängd när det gäller energieffektivitet. Men de möjliga vinsterna är ännu större för Volvo FH Aero Electric, på grund av det återvinningssystem som används i en elektrisk drivlina.

– Eldrivna lastbilar återvinner energi vid varje inbromsning, istället för att låta energin gå förlorad. När lastbilen har en utökad hyttlängd, minskar luftmotståndet, vilket gör att mer energi kan återvinnas när man bromsar. Det innebär att det är ännu mer effektivt än dieselbilar, förklarar Mattias.

 

Läs mer om sidospeglar med kamera och dess fördelar, inklusive:

  • Så här bidrar de till att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.
  • Så här förbättras både direkt och indirekt sikt.
  • Så här ökas säkerheten för både förare och medtrafikanter.

    * Faktisk bränsleförbrukning och räckvidd kan variera av många olika anledningar, till exempel körhastighet, användning av farthållare, fordonsspecifikation, fordonets last, topografi, förarens körerfarenhet, fordonsunderhåll och väderförhållanden.
Sidospeglar med kamera bidrar till förbättrad aerodynamik genom att ersätta konventionella sidospeglar med vingformade kameror.