Lastvagnar

7 vanliga myter om batterier i eldrivna lastbilar

| 5,5 min | 5,5 min
I dag finns det många missuppfattningar och missförstånd när det gäller eldrivna lastbilar. Många av dessa handlar om batterierna och deras miljöpåverkan. För att kunna fatta välgrundade beslut och göra kloka investeringar är det viktigt att skilja mellan fakta och myt.
Volvo FM Electric som kör i tunnel
När elektrifieringen av transportsektorn och utbudet av utsläppsfria tunga fordon fortsätter växa är det viktigt att sätta sig in i hur hållbara lastbilsbatterier egentligen är.

En hållbar omvandling av transportsektorn i enlighet med Parisavtalet om klimatförändringar är en stor utmaning som kommer att kräva regeringsbeslut och andra åtgärder under det kommande årtiondet. Samtidigt fortsätter elektrifieringen av transportsektorn och utbudet av utsläppsfria tunga fordon att växa. Batterierna är en viktig del i detta, men hur hållbara är de egentligen?

Här kommer en lista över vanliga myter om batterier i eldrivna lastbilar:
 

1. Batterier för eldrivna lastbilar har så hög klimatpåverkan jämfört med diesellastbilar att det inte är värt att investera i eldrivna lastbilar ännu.

Klimatpåverkan från en eldriven lastbil är mycket låg under användningsfasen, men något högre under produktionsfasen. Det beror på att produktionsprocessen är mer energikrävande och det resulterar i att klimatpåverkan från tillverkningen av ett elfordon är högre än för motsvarande dieselfordon. Men om den eldrivna lastbilen drivs med el från en förnybar källa kommer dess klimatpåverkan att vara mindre än diesellastbilens efter bara 100 000 km, vilket ofta tar mindre än ett år.

Därför är det viktigt att göra en livscykelanalys som tar hänsyn till miljöpåverkan under fordonets hela livslängd och inte bara under produktionsfasen. Samtidigt görs investeringar för att tillverka batterier med 100 % förnybar energi, och många mätbara framsteg har gjorts de senaste åren.
 

2. Den begränsade tillgången på grön energi gör att det inte blir miljövänligt att ladda elfordon.

Klimatvinsten med ett elfordon är beroende av tillgången på grön el. I länder som inte har tillgång till grön el blir det ingen klimatvinst. Dock finns det flera andra viktiga miljöfaktorer att ha i åtanke när det gäller elfordon. Exempelvis inga avgasutsläpp, bullerreducering, bättre arbetsmiljö, avsevärt mycket bättre lokal luftkvalitet och möjlighet att transportera gods i nollutsläppszoner.

Och tillgången på grön elektricitet ökar i hela världen. Under 2020 ökade andelen förnybar energi i EU till 37 % från 34 % år 2019, och motsvarande siffror för andelen förnybar energi på global nivå var 29 % jämfört med 27 % år 2019. År 2021 accelererade tillväxten av förnybar el snabbare än någonsin i hela världen. Enligt internationella energiorganet (IEA) kommer förnybar energi att stå för närmare 95 % av ökningen av den globala kraftkapaciteten fram till 2026.
 

3. Det går inte att återanvända och återvinna batterier från eldrivna lastbilar.

I dag är både återanvändning och återvinning möjligt, samtidigt som utvecklingen och investeringarna på det här området ökar, liksom batterivolymerna. I hela världen finns också nya lagar, till exempel det europeiska batteridirektivet, som beskriver vilket ansvar producenten har i fråga om återanvändning och återvinning. Så snart kapaciteten för ett lastbilsbatteri når ett visst tröskelvärde kan batteriet köras på en rutt där det räcker med kortare räckvidd, alternativt flyttas till ett fordon med lättare drift.

När batterikapaciteten har sjunkit så lågt att inte full användbarhet kan uppnås finns det flera olika alternativ. Man kan exempelvis fabriksrenovera batteriet till nyskick. Att renovera batteriet eller återanvända det i bostäder eller inom industriell energilagring väntas också bli ett viktigt användningsområde. Återvinning blir det sista steget för att ta vara på batteriets värdefulla material.
 

4. Det är bättre att vänta på framtida investeringar i miljövänliga lastbilar eller på att lastbilar som drivs med vätgasbränsleceller ska ersätta de batteridrivna lastbilarna.

Ett batterielektriskt fordon och ett elfordon som använder bränslecellsteknik kompletterar varandra, och båda teknikerna kommer att behövas för att klara de utmaningar som ligger framför oss. De bästa lösningarna skiljer mellan olika typer av transporter, kundbehov och lokala förutsättningar, till exempel infrastruktur.

För de mest energikrävande uppdragen, till exempel tunga laster och fjärrtransporter, är lastbilar som drivs av el från vätgasbränsleceller ett utsläppsfritt alternativ som tillgodoser det långsiktiga kravet på hög produktivitet och hållbarhet. Tillgången på bränslecellslastbilar är dock fortfarande begränsad, men kommer att öka under de kommande åren. Batterielektriska lastbilar däremot är redan mycket konkurrenskraftiga.

Batteriernas energikapacitet är en viktig faktor när det gäller räckvidden för ett batterielektriskt fordon. Eftersom batterierna hela tiden utvecklas och laddningsinfrastrukturen utökas, kan en stor del av godstransporterna i Europa i dag genomföras med batterielektriska lastbilar. Av flera anledningar, varav en är klimatet, bör man inte vänta på ytterligare gröna investeringar.

5. De mänskliga rättigheterna kränks inom processerna för att tillverka batterier.

Ett elbatteri tillverkas med olika råvaror och många av dem kommer från gruvor. En viktig komponent i litiumjonbatterier är kobolt. Utvinningen av detta material har blivit kontroversiell under de senaste åren sedan Amnesty International publicerat rapporter om kränkningar av arbetsrätten och mänskliga rättigheter i länder som Demokratiska republiken Kongo. Fordonsindustrin har i flera år arbetat tillsammans för att säkerställa spårbarheten i distributionskedjorna samt att leverantörerna följer och respekterar mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik.

6. Batterieffektiviteten sjunker när det är kallt ute, vilket gör eldrivna lastbilar till en opraktisk lösning.

Inverkan är mindre än man tro. För vissa lastbilar finns det funktioner som hjälper till att upprätthålla en optimal batteritemperatur (+25 grader Celsius) vid dagens början.
För Volvos lastbilar till exempel, sjunker räckvidden med cirka 3 procent vid -10 grader Celsius. Vid -20 grader Celsius sjunker den med cirka 10 procent. Här kan det vara bra att komma ihåg att vid kyla ökar energiförbrukningen oavsett drivlina, eftersom hytten behöver värmas upp. Detta påverkar alltid fordonets räckvidd.

7. Det finns inte tillräckligt med mineraler för batterier om allt ska elektrifieras.

Det finns goda skäl för tillverkarna att oroa sig över tillgången på många mineraler. På kort sikt väntas detta inte bli ett problem, men på längre sikt behöver man titta på alternativa mineraler, minska den mängd som behövs och öka användandet av återvunna material.

Många företag sätter till exempel upp ambitiösa mål för växthusgasutsläppen för att leva upp till Parisavtalet, och batterielektriska lastbilar är ett sätt att nå dessa mål.

Här kan du läsa mer om batterier och eldrivna lastbilar och även beräkna det totala miljöavtrycket för din lastbil.

Lars Mårtensson

Miljö- och innovationschef på Volvo Lastvagnar.

 

Relaterade artiklar