Lastvagnar

Beräkna en lastbils verkliga klimatpåverkan

| 3 minuter | 3 minuter
Det är inte alltid enkelt att välja det mest hållbara fordonet för din verksamhet och transportuppdrag, men det kan bli mycket enklare med en livscykelanalys. Detta eftersom det skapar en helhetsbild som tar hänsyn till miljöpåverkan under fordonets hela livslängd.

Ett fordons miljöavtryck är inte begränsat till det bränsle fordonet förbrukar – det omfattar en rad andra faktorer, från utvinningen av de råvaror som används vid tillverkningen till att den till slut skrotas. Först efter att du har gjort en livscykelanalys (LCA) kan du se ett fordons hela klimatpåverkan.
 

Sätta utsläppen i ett sammanhang
Ett bra exempel som visar värdet av en livscykelanalys är den senaste tidens oro över litiumjonbatteriernas miljöpåverkan. Battericellernas produktionsprocess är mycket energikrävande och det resulterar i att klimatpåverkan från tillverkningen av ett elfordon är betydligt större än för motsvarande dieselfordon. 

En fullständig livscykelanalys visar dock att skillnaden mellan de två är försumbar. Särskilt eftersom dieselfordonet kommer att släppa ut mycket mer CO2 när det används. Om den elektriska lastbilen drivs med el från en förnybar källa kommer dess klimatpåverkan att vara mindre än diesellastbilen efter bara ett år.

 

Anpassning till en värld i förändring
Många av de variabler som ingår i en livscykelanalys förändras kontinuerligt. Det finns incitament att göra tillverkningen av battericeller mindre kolintensiv och det finns även olika initiativ som ska ge gamla batterier ett andra liv. Det pågår en snabb utveckling. Det finns alltså möjligheter att påverka en elektrisk lastbils totala miljöpåverkan.

Energikällan är en viktig faktor när ett fordons livscykel analyseras. En ellastbils klimatpåverkan beror mycket på om den drivs med el från kolkraftverk eller el från förnybara källor som vatten-, sol- eller vindkraft.

 

Livscykelanalysen av en elektrisk lastbil som drivs av el från en förnybar källa kommer att visa en mycket liten klimatpåverkan.

Av den anledningen är omställningen av transportsektorn i hög grad beroende av energiomvandlingen. I takt med att förnybara bränslen blir tillgängliga i mycket högre grad kommer fler och fler människor att kunna maximera klimatfördelarna med elektriska lastbilar. Det gäller både batterielektriska lastbilar och längre fram även vätgaslastbilar.

 

Verktyg för att hjälpa er

För att skapa klarhet och ge er bra vägledning finns Volvo Lastvagnars miljökalkylator tillgänglig online. Från början använde vi bara själva detta verktyg och dess information för att sätta upp mål och utforma strategier för utveckling av nya hållbara transportlösningar. Nu önskar vi dela med oss av det här verktyget för att hjälpa er kunder bedöma de olika alternativ och tekniker som finns tillgängliga och hitta den lösningen som bäst passar er.

 

En livscykelanalys är till syvende och sist en kontinuerlig process och en av de viktigaste faktorerna är varje kunds unika förutsättningar och behov. Om du har tillgång till biogas kan en gasdriven lastbil vara en utmärkt lösning. Om du har tillgång till laddningsmöjligheter i en region med förnybar el kan en batteridriven ellastbil vara det bästa alternativet. Med vår kalkylator kan du göra en ordentlig jämförelse och se förbättringar och vilka åtgärder du kan göra framöver.


Testa Volvo Lastvagnars miljökalkylator

Relaterade nyheter