Lastvagnar

Volvo Lastvagnar Sverige och OKQ8 avser samarbeta för att etablera omfattande nätverk av laddstationer

Volvo Lastvagnar Sverige och OKQ8 har för avsikt att samarbeta för att etablera ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av publika laddstationer för tung trafik. Med 44 laddstationer är målsättningen att påskynda omställningen till elektrifierade vägtransporter.
Illustration avladdstationerna som OKQ8 och Volvo Lastvagnar önskar etablera.
Illustration av laddstationerna som OKQ8 och Volvo Lastvagnar önskar etablera. Svarta punkter är där laddare planeras. Grå cirklar har en radio på 10 mil och indikerar det minimala täckningsområdet för varje station med fordon som finns för leverans idag.

Ambitionen är att bidra till ett nationellt publikt laddnätverk för tung elektrifierad trafik för att underlätta transporter inom och mellan regioner. För åkerier och transportföretag som satsar på eldrivna tunga fordon ger det ökad flexibilitet att utföra dagens och morgondagens transportuppdrag. OKQ8 har med Volvo Lastvagnars hjälp ansökt om medel från Energimyndighetens initiativ ”Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter” i syfte att kraftigt accelerera etablering av laddplatserna. Målsättningen är 44 laddstationer som tillsammans kommer att innehålla fler än 90 laddpunkter. Av de 44 laddstationerna förväntas 29 stycken etableras hos Volvo Lastvagnar och dess återförsäljare runt om i landet och 15 platser hos OKQ8:s anläggningar.

Volvokoncernen har mångårig erfarenhet av elektromobilitet, till exempel trafikerar över 500 elektriska Volvobussar olika städer runt om i Sverige. Tre av Volvos elektriska lastbilar, de medeltunga modellerna Volvo FE, Volvo FL och Volvo VNR har serietillverkats sedan 2019, och serietillverkningen av de helelektriska Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX startar i höst. Med totalt sex eldrivna lastbilsmodeller har Volvo Lastvagnar det mest kompletta programmet av alla lastbilstillverkare. Företagets mål är att hälften av alla sålda lastbilar ska vara elektriska år 2030. Detta säkras bland annat genom stöd till kunderna via ett mycket tätt servicenätverk i Sverige.

Med sina cirka 760 stationer över hela landet är OKQ8 ett av Sveriges största drivmedelsföretag som, utöver stationsverksamheten, erbjuder produkter till industrier, sjöfart, verkstäder och jordbruk. OKQ8:s målsättning är att, tillsammans med medlemmar och kunder, vara med och påverka hela samhällets omställning till en hållbar morgondag.

– Vi är stolta över att vi har tecknat en avsiktsförklaring med Volvo Lastvagnar med avsikt att bygga ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av laddplatser för den tunga trafiken. Vi är övertygade om att ökade möjligheter till laddning är den viktigaste nyckeln till omställning mot en hållbar framtid, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8.

Publika laddstationer för alla
Laddstationerna och relaterade laddtjänster kommer i enlighet med utlysningen vara publikt tillgängliga för alla tunga fordon oavsett tillverkare. Laddplatserna utrustas med 2-4 laddpunkter med vardera 350kW kontinuerlig effekt. Antalet laddstationer kommer att anpassas till platsens beskaffenhet och den mängd trafik som förväntas ha behov av laddning i området de närmaste fem åren.

Det föreslagna nätverket möjliggör elektriska transporter mellan alla logistiskt viktiga punkter i Sverige. De båda företagen har tillsammans metodiskt valt ut lämpliga platser baserat på analys av strategiskt viktiga punkter i trafikflöden för tung trafik, lokalkännedom, underlag från projekt som REEL och SCALE, samt genom analys av rörelsemönstret från befintlig fordonsflotta. Fokus har varit att skapa ett nätverk för hela Sverige där avståndet mellan laddpunkterna är betydligt kortare än räckvidden för dagens tunga elfordon. Ett öppet och heltäckande nätverk bidrar till den trygghet som är avgörande för att ta steget från fossila drivmedel till mer hållbara alternativ.

– Vi har högt ställda hållbarhetsmål, precis som OKQ8, och strävar efter att hjälpa våra kunder att ställa om mot hållbarhet. Vi vill fortsätta vara ledande inom elektrifiering av tunga transporter i Sverige. På Volvo Lastvagnar vill vi finnas där våra kunder behöver oss och vi vill kunna ge våra kunder möjlighet att ladda, oavsett var de befinner sig, säger Stefan Strand, VD Volvo Lastvagnar Sverige.

Besked om eventuellt stöd från Energimyndigheten förväntas i juni månad. Vid positivt utfall från ansökan samt att övriga förutsättningar faller på plats  kommer laddstationer för tung trafik att tas i drift under 2023.

Högupplösta bilder >
Pressmeddelande som pdf >
Läs mer om Volvos eldrivna lastbilar >

För mer information, kontakta:

Susanne Frödin
PR- och informationschef Volvo Lastvagnar Sverige
Telefon: +46 31 322 08 20
E-post: susanne.frodin@volvo.com

Karin Hellgren
Kommunikationschef, OKQ8 Scandinavia
Tel: 0730-68 40 04
E-post: karin.hellgren@okq8.se

Pressfoton och filmer finns att ladda ner i Volvo Lastvagnars mediabank: http://images.volvotrucks.com

Om Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnar erbjuder kompletta transportlösningar och ett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar för kunder med höga krav. Stöd till kunderna säkras via ett globalt nätverk av återförsäljare med 2 200 serviceställen i över 130 länder. Volvos lastbilar monteras i 13 olika länder och under 2021 levererades cirka 123 000 Volvolastbilar globalt. Volvo Lastvagnar är en del av Volvokoncernen – en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer. Koncernen tillhandahåller dessutom kompletta lösningar inom finansiering och service. Volvo Lastvagnars verksamhet bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön

Om OKQ8 Scandinavia
OKQ8 Scandinavia har verksamhet i Sverige och Danmark och är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. Vi är en engagerad, kundorienterad och hållbarhetsfokuserad organisation med cirka 5 000 medarbetare. Vårt mål är att vara klimatneutrala i egen drift 2030 och i hela värdekedjan 2045 genom att driva utvecklingen av mer klimat- och miljövänliga drivmedel och produkter. OKQ8 Scandinavia har cirka 1 000 servicestationer, vår egen bank och ett av marknadens starkaste företagserbjudanden. Läs gärna mer på okq8.se.