Lastvagnar

RÄTTIGHETER FÖR REGISTRERADE VID PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Dina rättigheter när det gäller ditt personuppgiftsskydd

Du har rätt att begära att få tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag). Du har också rätt att begära att VOLVO rättar eller radera dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också invända mot VOLVOs behandling av dina personuppgifter eller begära dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig). Observera dock att VOLVO inte alltid är skyldigt att fullfölja en begäran om radering, begränsning, invändning eller dataportabilitet. En bedömning kommer att göras från fall till fall utifrån VOLVOs rättsliga förpliktelser och undantagen för sådana rättigheter.

Observera att en begäran om rättelse avseende en vanlig HR-relaterad ändring/uppdatering, till exempel namnbyte på grund av giftermål eller ny hemadress på grund av flytt, ska du följa standardrutinerna för uppdateringar av HR-data. Information om tillämpliga rutiner hittar du på Employee Center på Violin. Du kan också be HR Services eller din närmsta chef om hjälp.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter fyller du i nedanstående formulär.

När du har fyllt formuläret skickar du det till GPO Office, antingen med vanlig post eller i ett e-postmeddelande. Glöm inte bifoga dokument som styrker din identitet.

Adress som du ska skicka din begäran till:

  • E-post: gpo.office@volvo.com
  • Post
         -  AB Volvo
         -  Att: Group Privacy Office, avd. AA14100, VGHQ,
         -  405 08 Göteborg

Om du har frågor som rör hur du skickar en begäran kan du kontakta GPO Office på:

MALLAR FÖR BEGÄRAN

Kundrepresentant Format DOCX Size 69 KB
Leverantörsrepresentant Format DOCX Size 68 KB
Anställd (nuvarande) Format DOCX Size 64 KB
Anställd (före detta) Format DOCX Size 65 KB
Konsult (nuvarande) Format DOCX Size 65 KB
Konsult (före detta) Format DOCX Size 64 KB