Lastvagnar

Anna Wrige Berling
2023-05-23
Teknologi och innovation Säkerhet
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Nio nya och uppdaterade säkerhetsfunktioner från Volvo Lastvagnar

Teknik och innovation är avgörande för modern trafiksäkerhet. Det gäller tveklöst för Volvo Lastvagnar som under många år har utvecklat ett stort antal banbrytande funktioner. Lanseringen av de helt nya säkerhetsfunktionerna spelar en viktig roll i arbetet med Volvos vision om noll olyckor, som syftar till att ingen Volvolastbil ska vara inblandad i en olycka.

Nio nya och uppdaterade funktioner har utformats för att varna förare för faror och upptäcka risker i döda vinklar. Här är en genomgång av funktionerna och uppdateringarna – och hur de kan skydda trafikanter och hjälpa förare att undvika farliga situationer.


– Vi lanserar fler säkerhetssystem som kan öka förarnas kapacitet och hjälpa till att skydda både dem och deras medtrafikanter. De senaste tekniska framstegen ger oss möjlighet att förutsäga potentiella kollisioner och hjälpa förarna förhindra att de inträffar, säger Anna Wrige Berling som är ansvarig för trafik- och produktsäkerhet på Volvo Lastvagnar.
 

Utveckling av säkerhetssystem för lastbilar

Samtliga nya säkerhetsfunktioner är resultatet av en kontinuerlig utvecklingsprocess som bygger på ett omfattande forskningsmaterial om trafikolyckor. En av de saker som gör detta möjligt är det faktum att Volvo Lastvagnar i över 50 år har samlat in och analyserat data från olyckor med företagets fordon. Denna omfattande kunskapsbank om olyckor gör det möjligt att identifiera vanliga scenarier och ger oss ovärderliga insikter när vi skapar säkerhetssystem för nya Volvolastbilar.

– Det är ingen hemlighet att säkerhet alltid har utgjort en mycket tydlig del av vår identitet. Vi bedriver inte bara en omfattande forskning om olyckor utan arbetar även med lastbilssäkerhet sett ur alla tänkbara perspektiv. Vår kampanj Stanna, Titta, Vinka visar tydligt på vårt sätt att tänka, säger Anna Wrige Berling.

Trafiksäkerhet har alltid varit oerhört viktigt för oss på Volvo Lastvagnar. Ämnet har nyligen även hamnat på den politiska agendan genom ny lagstiftning i form av EU:s allmänna säkerhetsförordning som ställer krav på aktiva säkerhetssystem i lastbilar. Volvo Lastvagnar välkomnar strängare säkerhetskrav i lagstiftningen. Flera av våra nya och uppdaterade system ger dessutom användaren ytterligare säkerhet genom att överträffa de lagstadgade kraven.

Anna Wrige Berling säger att det dessutom känns fantastiskt att se teknik som hjälper förarna även på andra sätt, till exempel genom att mildra den stress de kan uppleva i städer med tät trafik.

– Vi på Volvo Lastvagnar anser fortfarande att förarna utgör det allra viktigaste säkerhetssystemet. Våra nya säkerhetsfunktioner är utvecklade för att stödja förarna genom att minska risken för kollisioner på dagens hårt trafikerade vägar. Användningen av ny teknik, fortsatt olycksforskning och vår helhetssyn på lastbilssäkerhet hjälper oss att komma allt närmare vår vision om noll olyckor, säger Anna Wrige Berling.

Vi på Volvo Lastvagnar anser fortfarande att förarna utgör det allra viktigaste säkerhetssystemet. Våra nya säkerhetsfunktioner är utvecklade för att stödja förarna genom att minska risken för kollisioner på dagens hårt trafikerade vägar.

Nya säkerhetsfunktioner

1. Frontradar – nyhet
Minskar kollisionsrisken genom att varna föraren när fotgängare eller cyklister upptäcks i riskområdet framför lastbilen. Utvecklad för att öka säkerheten för alla trafikanter. 

2. Dörröppningsvarning – nyhet
Det här smarta systemet övervakar lastbilens båda sidor och varnar föraren och passageraren för andra trafikanter innan någon av hyttens dörrar öppnas, även när motorn är avstängd. Den ger därför cyklister och fotgängare på båda sidor om lastbilen ett extra skydd.

3. Sidokollisionsvarning – nyhet
Utvecklad för att minska risken för kollisioner när föraren svänger eller byter fil. Den här funktionen övervakar lastbilens båda sidor och varnar föraren när andra trafikanter befinner sig i dessa områden. Funktionen överträffar kommande lagkrav genom att hjälpa föraren undvika sidokollisioner längs lastbilens båda sidor samt minska risken för kollisioner vid filbyten.

4. Autobroms vid stillastående – nyhet
Funktionen håller lastbilen stillastående till dess att föraren trycker på gaspedalen. Den här funktionen skapar trygghet och hjälper föraren i både uppförs- och utförslut.

5. Övervakning av däcktryck – nyhet
Den här funktionen använder sig av förbättrade sensorer som är monterade på varje fälg och kan varna föraren om ett däck har för lågt lufttryck samt eventuella risker för punktering eller däckexplosion. ”Däcktrycksövervakning” överträffar också lagkraven och kan övervaka ett bredare intervall av under- och övertrycksvärden. Systemet ökar inte bara säkerheten utan även lastbilens energieffektivitet.

Uppdaterade säkerhetsfunktioner

6. Kollisionsvarning med nödbroms – uppdaterad
Volvo Lastvagnars avancerade system för nödbromsning har länge överträffat lagkraven för funktioner som förhindrar påkörningar bakifrån. Systemet använder den senaste radar- och kameratekniken, monterad i lastbilens front.

7. Uppmärksamhetsassistans – uppdaterad
Den här intelligenta funktionen, som Volvo Lastvagnar erbjöd långt innan den var lagstadgad, övervakar och analyserar lastbilens rörelser i körfältet för att upptäcka om föraren är ouppmärksam eller dåsig. Den varnar och uppmanar sedan föraren om att ta en paus när detta verkar behövas. Funktionen har nu uppdaterats och använder sig av den senaste kameratekniken.

8. Hastighetsassistans – uppdaterad
Den här smarta funktionen informerar föraren om hastighetsbegränsningar genom att läsa av vägskyltarna och visa värdet på instrumentdisplayen. Funktionen har uppdaterats och kan nu även visa hastighetsgränsen för den aktuella fordonskombinationen.

9. Adaptivt helljus – uppdaterad
Funktionen för adaptivt helljus släcker automatiskt vissa LED-segment i strålkastarna när andra fordon närmar sig under mörkerkörning. Om det inte finns några andra fordon i närheten växlar funktionen automatiskt till fullt helljus. Funktionen använder sig nu av en uppdaterad radar och kamera.

Så här stödjer de aktiva säkerhetssystemen förarna och hjälper till att minska risken för kollisioner