Lastvagnar

Volvo Lastvagnar
2023-06-27
Teknologi och innovation Förnybara bränslen Hållbarhet Alternativa bränslen
Author
Volvo Lastvagnar

Från gödsel till hållbara transporter

Lastbilar på flytande biogas möjliggör fossilfria tunga transporter. Volvo FH och Volvo FM med gasdrivna motorer, baserade på den beprövade dieselmotortekniken, introducerades redan 2018. Sedan dess har både tekniken och det omfattande nätverket av tankställen kontinuerligt utvecklats. Det är inte förvånande att allt fler väljer att investera i dessa effektiva och klimatsmarta gasdrivna fordon.

Visst har gasdrivna fordon funnits länge, men skillnaden här är att gasen är flytande. Den kyls ned till -162 grader för att övergå till vätska. Därmed minskar gasen så mycket i volym att lastbilens tank kan rymma tillräckligt med bränsle för tunga och långväga transporter.

En tankning räcker för en 64-tons lastbil under en hel arbetsdag, och räckvidden är upp till 100 mil.

Verkningsgraden är i princip densamma som för diesel med den stora fördelen att godstransporten kan ske med låga CO2-utsläpp.
 

Störst vinst med gödsel

Lastbilarna drivs med flytande biogas (LBG) men det går även att köra på flytande naturgas (LNG).

– Störst miljövinst får man med biogas gjord på gödsel – det blir dubbelt bra, säger Volvo Lastvagnars miljöchef Lars Mårtensson. Förutom fossilfria transporter så läcker inte gödseln metan till atmosfären, och metan är en kraftig växthusgas, fortsätter han.

Ytterligare en fördel är att biogas kan produceras inhemskt och då minskar Sveriges beroende av importerad olja och gas.

Störst miljövinst får man med biogas gjord på gödsel – det blir dubbelt bra.

Unik teknik

Volvo Lastvagnar har utvecklat en teknik de är ensamma om i världen, där gasen driver en kompressionsmotor baserad på dieselmotorteknik. Innovationen innebär hög verkningsgrad, bra vridmomentet och upp till 500 hästkrafter i de största modellerna.

För att få gasen att tända i kompressionsmotorn krävs ett tändmedel, som antingen kan vara HVO eller diesel. Mängden tändmedel som behövs utgör cirka fyra procent av den totala bränslemängden.
 

Nätverket växer

Hur är det då med tankställen, går det att hitta flytande gas överallt?

– Ja, i princip, säger Lars Mårtensson, redan idag finns 29 tankställen för biogas i Sverige, utspridda över hela landet från Luleå till Malmö.

Nätverket av tankstationer för gas växer över hela Europa och stöds av EU. Det innebär att LBG och LNG har en enorm potential som alternativ till diesel i tunga lastbilar, även för internationella fjärrtransporter.

Snabbfakta

  • Volvos gasdrivna lastbilar som körs på biogas (LBG) och HVO som tändmedel minskar CO2-utsläppen med upp till 100 procent. Vid användning av fossil naturgas (LNG) minskar CO2-utsläppen med upp till 20 procent jämfört med diesel. Detta avser ”tank till hjul”. 
  • Multiplicera kilopriset för gas med cirka 0,7 för att jämföra dieselpriset. 
  • Idag rullar det mer än 600 lastbilar på flytande gas från Volvo på vägarna i Sverige. 
  • En dieseltank på en lastbil är fyrkantig, en gastank är cylindrisk. Det är den enda skillanden som syns utifrån. 

Lästips

insight.template.relatedInsights