Lastvagnar

Volvo lanserar kraftfull gaslastbil för längre transporter och lägre CO2-utsläpp

Volvo Lastvagnar lanserar en ny, ännu kraftfullare gaslastbil som drivs med LBG (flytande biogas). Den nya lastbilen kan utföra mer krävande och längre transportuppdrag med minskat CO2-utsläpp.
Volvo lanserar en kraftfull gaslastbil för längre transporter och lägre CO2-utsläpp.
De 4 procent mer bränslesnåla gasdrivna lastbilarna från Volvo får en ny effektnivå på 500 hk samt en 10 procent större bränsletank.

För fem år sedan lanserade Volvo Lastvagnar gaslastbilar som drivs av LBG. LBG är ett förnybart bränsle som kan produceras av organiskt avfall, som till exempel matrester. Bränslet kan reducera koldioxidutsläppet med upp till 100 %.

– Gasdrift är ett utmärkt komplement till elektriska transporter och hjälper ett åkeri med hållbarhetsambitioner att komma närmare målet mot klimatneutrala transporter, säger Daniel Bergstrand, produktchef för gaslastbilar på Volvo Lastvagnar.

Volvo FH och FM utökar sitt befintliga motorprogram på 420 och 460 hk med en ny gasmotor på 500 hk. Hela gasdrivlinan för dessa motorer uppgraderas med ny teknik och växellåda som gör dem upp till 4 procent mer bränsleeffektiva.** Detta  tillsammans med den nya, 10 procent större, gastanken möjliggör ännu längre körsträckor.

– Våra gaslastbilar har en effektivitet som är jämförbar med sina diesel-motsvarigheter. De tankas ungefär lika snabbt som en diesellastbil och den förbättrade infrastrukturen i Europa, med över 600 bränslestationer för både LBG och LNG, gör gaslastbilen idealisk för fjärrtransporter, förklarar Daniel Bergstrand.

En enskild lösning löser inte klimatförändringarna
Det utökade erbjudandet av gaslastbilar är ett självklart steg i Volvo Lastvagnars hållbarhetsstrategi mot helt fossilfria transporter. Strategin är indelad i tre parallella vägar; batteri-elektriskt, bränslecells-elektriskt och förbränningsmotorer som drivs av förnybara bränslen som biogas, HVO eller grön vätgas.

– Ett antal olika tekniska lösningar för hållbara transporter är nödvändiga då tillgången på energikällor och bränsleinfrastruktur skiljer sig bland regioner och länder. Dessutom varierar kraven för olika transportuppdrag, kommenterar Daniel Bergstrand.

Omfattande planer för att ersätta LNG mot LBG i Europa
Produktionen av LBG i Europa förväntas öka snabbt för att komma ifrån användandet av fossil LNG. EU-kommissionen har lagt fram förslaget REPower EU där fokuset ligger på att öka den inhemska produktionen av LBG tiofalt till 2030.* Och produktionen har redan gått in i en markant tillväxtfas. Även utanför Europa ökar intresset för biogas.

Fakta om Volvos gaslastbilar:

 • Lastbilsmodeller: Volvo FH, FM och  FMX (på förfrågan).
 • Effekt: 420, 460 och 500 hk.
 • Bränsle: LBG (flytande biogas) eller LNG. En mindre mängd diesel eller HVO används för att tända gasen.
 • Räckvidd: Upp till 100 mil**.
 • Motor: Genom att använda den höga effektiviteten som utvecklats för dieselmotorn uppnår man lika god körbarhet som med en diesellastbil och möjliggör höga lastvikter och långa avstånd.
 • Den nya gasdrivna Euro6 step E-motorn är upp till  4 % mer bränsleeffektiv** än step D-motorn.
 • Gasmotorerna har uppdaterats och den ökade effektiviteten uppnås genom nya injektorer och kolvar med låg friktion tillsammans med en ny turbo, olika oljepumpar och en vevhusinstallation som hanterar ofiltrerad olja.


Fakta om flytande gas:

 • LBG är flytande biogas (biometan) som är ett förnybart bränsle. LBG tillverkas av avloppsslam, mat- och jordbruksavfall, gödsel och andra restprodukter.
 • LNG (Liquified Natural Gas) är flytande naturgas (metan) som extraheras ur jorden eller havsbotten.
 • Sättet på vilket LBG och LNG görs flytande är detsamma; gasen kyls ner till -162 °C. Bränslet tar då avsevärt mindre plats och man kan fylla på lastbilen med mer bränsle och således öka räckvidden betydligt.
 • EU-kommissionens mål (REPower EU) är att att öka den inhemska produktionen av LBG tiofalt till 35 miljarder kubikmeter till 2030.* Mer än 78 LBG-produktionsanläggningar kommer att stå färdiga i Europa under 2024. Tyskland och Italien förväntas tillsammans med Nederländerna bli de ledande biogas-tillverkande länderna. 


* EBA (European Biogas Association) Statistical Report 2022.
** Verklig bränsleekonomi kan variera beroende på många faktorer som till exempel hastighet, användandet av farthållare, fordonsspecifikation, lastvikt, verklig topografi, förarens körskicklighet, fordonsunderhåll och väderförhållanden.
 

Läs mer om REPower EU document >

Högupplösta bilder >

For further information, please contact:

Jan Strandhede
Media Relations Director, Volvo Trucks
Tel: +46 31 3233715
Email: jan.strandhede@volvo.com

Volvo Trucks supplies complete transport solutions for discerning professional customers with its full range of medium- and heavy-duty trucks. Customer support is provided via a global network of dealers with 2,300 service points in about 130 countries. Volvo trucks are assembled in 12 countries across the globe. In 2022 approximately 145,000 Volvo trucks were delivered worldwide. Volvo Trucks is part of the Volvo Group, one of the world’s leading manufacturers of trucks, buses, construction equipment and marine and industrial engines. The group also provides complete solutions for financing and service. Volvo Trucks’ work is based on the core values of quality, safety and environmental care.