Lastvagnar

Så visar de vägen för fossilfria transporter från dörr till dörr

| 3 minuters läsning
Vägen till fossilfria transporter kan tyckas vara krokig, men med partnerskap har utbyggnaden gått snabbt. I dag finns en infrastruktur av tankstationer för flytande biogas över i princip hela landet och nu har också Sveriges största order på biogaslastbilar tecknats. Det innebär att fossilfria transporter från dörr till dörr äntligen är möjliga.

Fram till 2030 ska koldioxidutsläppen från inhemska transporter i landet minska med 70 procent jämfört med 2010 års nivå. För att nå de gemensamma utsläppsmålen och bekämpa klimatförändringarna inom transporter bör Sverige övergå till bränslen som ger mindre utsläpp så snart som möjligt.

Vårt mål är att vara helt fossilfria under 2025. Därför utökar vi vår fossilfria fordonsflotta med 120 Volvo-lastbilar som går på flytande biogas.

– Men så snart som möjligt räcker inte för oss. Vårt mål är att vara helt fossilfria under 2025. Därför utökar vi vår fossilfria fordonsflotta med 120 Volvo-lastbilar som går på flytande biogas, en affär som vi gjort med Finnvedens Lastvagnar AB. Drygt 90 av dessa levereras redan nu under 2022, säger Mikael Ingesson, vd på Sandahls Logistik.

Höga ambitioner
Sandahls Logistik är en oberoende aktör inom logistik som erbjuder väg- och intermodala inrikestransporter. Bolaget driver även fem kombiterminaler där gods lastas om från väg till järnväg, till tåg som drivs av grön el.

– Flytande biogas är ett väldigt bra fossilfritt alternativ för långa och tunga transporter och vi har 30 biogaslastbilar sedan tidigare. Vi har mycket goda erfarenheter av att samarbeta med Volvo Lastvagnar och återförsäljaren Finnvedens Lastvagnar som har 20 stycken serviceanläggningar i Sverige. Den nya storordern på 120 st Volvo-lastbilar innebär att totalt 150 av våra cirka 350 lastbilar snart är biogaslastbilar. Det är en offensiv satsning och ett bra steg på vår väg till fossilfrihet. 

Sandahls har länge haft höga ambitioner vad gäller hållbara transporter, men alternativen har tidigare varit få vad gäller tunga transporter.

– Det är först nu när Gasum byggt fler tankstationer som vi kan satsa på allvar. Vi har ett samarbetsavtal med dem som innebär att vi har kunnat påverka var tankstationerna ska byggas, vilket gynnar oss alla, säger Mikael Ingesson.

Stor minskning av koldioxidutsläpp
Genom att byta ut en dieseldriven lastbil till en biogaslastbil kan koldioxidutsläppen minska med närmare 90 procent. För Sandahls del innebär det att de nya lastbilarna kommer att ge en total utsläppsminskning på 174 000 ton koldioxidekvivalenter under perioden 2022 till 2033, alltså under lastbilarnas beräknade livslängd.

– Flytande biogas är det enda gröna gångbara alternativet för längre vägtransporter och den mest cirkulära produkten vi har att tillgå i dag och i framtiden. Tidigare hette det att teknologin finns, men inte tankningsinfrastrukturen. Det går inte längre att luta sig mot gamla sanningar i och med att vi har byggt upp ryggraden i landet, säger Sharareh Edström, Sverigedirektör för vägtransporter på energibolaget Gasum, som producerar flytande biogas i Sverige och även äger hela värdekedjan för att distribuera den ut i landet.

– Det som krävs nu är liknande satsningar, som den med Gasum, Sandahls, Finnvedens Lastvagnar och Volvo Lastvagnar, där fler spelare vågar identifiera var i deras värdekedja de kan reducera mest koldioxidutsläpp. Fördelarna med partnerskap är många, bland annat är det det bästa sättet att skynda på omställningen till fossilfria vägtransporter. 

Relaterade artiklar