Lastvagnar

Varför antalet gastankstationer växer så snabbt

| 4 minuters läsning
Genom olika investeringar och statliga incitament expanderar infrastrukturen för gas snabbt. I takt med att produktionen av biogas också ökar har flytande gas snabbt visat sig vara ett miljövänligt och lönsamt alternativ till diesel för regionala körningar och fjärrtransporter.
Gasstation
Sedan 2018 har antalet LNG-stationer i Europa fyrdubblats. Med nuvarande takt kommer det att finnas 750 stationer år 2025.

Som bränsle erbjuder flytande gas många fördelar, bland annat samma prestanda som diesel men med betydligt mindre CO2-utsläpp och lägre kostnader. Tankningen är lika snabb som för diesel och den genomsnittliga räckvidden för en gaslastbil är bra, vilket gör flytande gas till ett lönsamt alternativt bränsle för fjärrtransporter och regionala transporter. Fram till nyligen har det främsta hindret varit bristen på tankstationer, men det förändras snabbt.

En kraftig ökning av antalet tankstationer
Sedan 2018 har antalet gasstationer i Europa fyrdubblats och är nu över 400 inklusive de stationer som planeras. Med nuvarande takt kommer det att finnas 750 stationer år 2025, och år 2030 antar man att det kommer att finnas över 2000 stationer. Denna tillväxt är resultatet av stöd från EU och olika nationella regeringar. De ser gas (LNG) och biogas (LBG) som ett effektivt sätt att minska CO2-utsläppen inom logistik- och transportsektorerna.

Den starkaste tillväxten har varit i Tyskland, där regeringen har infört olika incitament sedan 2019. Till exempel slipper gasdrivna lastbilar att betala vägtullar. Idag finns det 70 tankstationer i Tyskland, jämfört med bara tre 2018.

– Det som händer i Tyskland har verkligen förändrat spelplanen. På grund av storleken på deras lastbilsmarknad och deras geografiska läge som utgör en transitpunkt mellan öst och väst påverkar detta antalet gaslastbilar på de europeiska vägarna, säger Henrik Persson, affärsområdeschef för fjärrtransporter på Volvo Lastvagnar.

Tillväxten är inte begränsad till Europa. I Kina har vi sett en betydande övergång från diesel- till gaslastbilar under de senaste åren och i Indien har regeringen aviserat planer på att öppna 1000 gasstationer över hela landet under de kommande tre åren.

Att nå sin fulla miljöpotential med biogas
Ett LNG-drivet fordon från Volvo Lastvagnar släpper normalt ut upp till 20 procent mindre än sina vanliga europeiska dieselmotsvarigheter (tank-till-hjul). Om man använder biogas (LBG) med HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja) kan man desstuom köra med helt förnybart bränsle och minska drivmedlets miljöpåverkan drastiskt. Detta beror på att biogas produceras av råvaror som hushållsavfall, jordbruksavfall och avloppsrester. I övrigt går biogas inte att skilja från vanlig gas när det kommer till prestanda. Samma infrastruktur för gaslagring, transport och tankning kan användas och en gasdriven lastbil kan utan problem växla mellan LBG och LNG. Faktum är att vissa gasbolag blandar biogas med LNG, vilket är ett bra första steg mot att sprida fördelarna med biogas till alla LNG-användare.

Det främsta hindret för att använda biogas är bristen på storskalig produktion.

I takt med att fler gaslastbilar släpps ut på marknaden börjar många av de större gasbolagen investera i biogas.

– I dagsläget är tillgängligheten dålig inom EU, med undantag för Norden. I Norge använder alla gasstationer 100 procent biogas. I Sverige handlar det om 75 procent biogas (som snart blir 100 procent) och Finland är inne på samma bana. I takt med att fler gaslastbilar släpps ut på marknaden börjar många av de större gasbolagen investera i biogas även i resten av Europa, säger Henrik Persson.

I december 2021 presenterade 28 europeiska företag och organisationer en biometandeklaration för Europakommissionen. Där lovar de att bidra till att skala upp biogasproduktionen till minst 350 TWh till 2030. Avsikten är att hjälpa EU att uppfylla sina mål inom ”Fit For 55” för att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030.


Även andra företag tar egna initiativ. Till exempel meddelade Shell nyligen att dess raffinaderi i Wesseling i Tyskland kommer att övergå från råolja till förnybara bränslen, inklusive biogas. Shell har också etablerat ett samarbete med Nordsols nybyggda biogas-anläggning i Amsterdam, där Shell kommer att distribuera biogas via sina servicestationer. Samtidigt kommer Biokraft AS att fördubbla sin produktion vid produktionsanläggningen för bio-LNG i Skogn i Norge, den största i sitt slag i världen, till 50 ton per dag 2022. Och i Sverige har Gasum, Cirkle K, Fordonsgas och SvenskBiogas ett utbrett nätverk av tankstationer för flytande gas, från Malmö i söder till Umeå i norr.

I takt med att fler tankstationer öppnas kommer gas att bli ett lönsamt alternativ för ett ökande antal transportoperatörer. Detta kommer att göra det möjligt för dem att göra en omedelbar minskning av CO2-utsläppen på kort sikt, och tillväxten av biogas bör göra det möjligt för dem att uppnå noll nettoutsläpp av CO2 på lång sikt. 

Relaterade artiklar