Lastvagnar

5 sätt att minska risken för olyckor med lastbilar och oskyddade trafikanter

| 4 min
Varje år dör omkring 1,35 miljoner människor i trafiken runt om i världen. Mer än hälften av dem är oskyddade trafikanter – fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister. När denna typ av olycka involverar en tung lastbil kommer det sannolikt att få mycket allvarliga konsekvenser. Även om orsakerna till dessa olyckor är komplexa och varierande, kan en lastbilsförares handlingar i trafiken hjälpa till att rädda liv.
Cyklister, fotgängare och mopedister väntar på grönt ljus i en korsning i en storstad

Nästan en tredjedel* av dödsolyckorna i olyckor med tunga lastbilar i EU är fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister, så kallade oskyddade trafikanter. Trafikolyckor som berör oskyddade trafikanter och tunga lastbilar är ett känsloladdat och utmanande område att ta itu med.


– Genom att förstå hur och varför just dessa typer av trafikolyckor inträffar kan vi identifiera trafiksäkerhetsförbättringar och minska risken för skador, säger Anna Theander, ansvarig för Volvo Accident Research Team.


Volvos säkerhetsforskning visar att för att minska antalet olyckor är förbättringar av lastbilens aktiva säkerhetssystem, bättre väginfrastruktur och ökad riskmedvetenhet bland oskyddade trafikanter några av de mest kritiska elementen.


Den mänskliga faktorn, något som gäller alla trafikanter, är en viktig faktor. Hur en förare förutser och reagerar på situationer som involverar oskyddade trafikanter, särskilt i livliga stadsområden, kan ha stor inverkan på risken för denna typ av olyckor.


– Än i dag är föraren det viktigaste säkerhetssystemet i lastbilen. En välutbildad och uppmärksam förare som förstår riskerna kommer att göra skillnad, säger Anna Wrige Berling, trafik- och produktsäkerhetschef på Volvo Lastvagnar.


Här är några praktiska sätt som förare kan hjälpa till att minska risken för denna typ av olycka:  

 

Fem tips på hur du kan minska risken för kollisioner med fotgängare, cyklister och mopedister:

 

1. Förutsätt alltid att oskyddade trafikanter inte är medvetna om lastbilens döda vinklar

Forskning inom lastbilssäkerhet har visat att fotgängare, cyklister och mopedister helt enkelt inte är medvetna om de svårigheter som förare möter när de försöker uppfatta allt runt lastbilen i livliga städer. Dessutom vet många av dem inte hur en lastbil med längre släp kommer att bete sig när den svänger i trafikmiljön. Av dessa skäl, anta aldrig att de kommer att undvika riskområden och döda vinklar.


2. Var medveten om vanliga olyckssituationer

Det är viktigt att vara förberedd på oförutsägbart och riskabelt beteende från den här gruppen. Det finns tre situationer som sticker ut som är vanligast i stadsområden:

  • Lastbilar som svänger höger i högertrafik och kolliderar med oskyddade trafikanter, särskilt cyklister.
  • Kollisioner med lastbilens front när fotgängare korsar vägen.
  • Kollisioner med fotgängare vid backning.


3. Försök förutse vad som kan hända på vägen

Tänk på hur du närmar dig korsningar och bestäm hur du ska svänga på säkrast möjliga sätt. Håll dig alert och rör dig fysiskt för att kunna se bättre. Anpassa din hastighet i livliga stadsområden – det är osannolikt att det påverkar dina leveranstider.


4. Förbered dig för säkrare körning i städer

Ge dig tid att justera säte och speglar. Se till att speglarna och fönstren är rena, skym inte din vy med bildskärmar och personliga föremål. Kontrollera att alla lastbilens säkerhetssystem, inklusive kameror, fungerar och är påslagna innan du börjar köra.


5. Kom ihåg att du är det viktigaste säkerhetssystemet

Lastbilens säkerhetssystem och kameror är en värdefull form av förarstöd. Men en förare som aktivt bedömer vägförhållanden och faror på vägen är ändå det viktigaste säkerhetssystemet i lastbilen.


Vad görs för att minska risken för olyckor mellan lastbilar och oskyddade trafikanter?

 

Stora förändringar kommer att ske inom en snar framtid. EU:s uppdaterade allmänna säkerhetsbestämmelser kommer kräva fler obligatoriska aktiva säkerhetspaket på alla nya lastbilar från och med juli 2024. Systemen kommer att hantera lastbilens döda vinklar fram, längs sidorna och bak och varna föraren när en oskyddad trafikant kommer in i ett riskområde. Från och med januari 2029 kommer lastbilstillverkare också att vara skyldiga att ge bättre direkt sikt från förarplatsen. 


Dessutom revideras lagstiftningen för avancerade nödbromssystem för att även omfatta automatisk bromsning när fotgängare korsar vägen och kommer in i riskområdet. Bredare initiativ utvecklas också, såsom förbättringar av väginfrastrukturen, branschsamarbeten och mer djupgående trafiksäkerhetsforskning som tar hänsyn till de komplexa orsakerna till olyckor med oskyddade trafikanter.


– Överlag är utsikterna positiva och med hjälp av säkerhetsmedvetna förare kommer vi tillsammans att minska antalet dödsfall och allvarliga skador som orsakas av den här typen av olyckor, säger Anna Wrige Berling. 


* European Road Safety Observatory (ERSO), fakta och siffror: Bussar/tunga lastbilar – 2020

Anna Wrige Berling

ansvarig för trafik- och produktsäkerhet på Volvo Lastvagnar

Anna Theander

ledare för Volvo Accident Research Team

Relaterade artiklar