Lastvagnar

Hur påverkas du av EU:s färdskrivarförordning för lastbilar i Europa?

| 3 min | 4 min
Första generationens smarta färdskrivare har varit obligatoriska i alla nya tunga lastbilar sedan juni 2019. Europeiska unionen (EU) har infört ytterligare regler som innebär att andra generationens färdskrivare måste vara installerade från augusti 2023.
Förare i hytt, på en lång väg
Syftet med EU:s färdskrivarförordningar är att öka säkerheten och se till att förarna får tillräcklig vila mellan skiften.

Här förklarar vi allt du behöver veta om EU:s färdskrivarförordning och vad denna innebär för dig som förare. Vi börjar med att titta på varför EU beslutade sig för att införa förordningarna från första början.


Högre säkerhet och större yrkesskicklighet i branschen

Huvudmålen med dessa förordningar är att öka säkerheten, minska risken för att färdskrivardata manipuleras och säkerställa att förarna får tillräckligt med vila mellan arbetsskiften och i perioder med långa körtider.


Med de nya reglerna blir det enklare för dig att ta dig genom kontroller och komma fram till destinationen i tid. Myndigheter i alla EU-länder kan utföra kontroller på distans och, om dina färdskrivardata är i sin ordning, kommer du att kunna fortsätta körningen utan att bli stoppad. Detta är en viktig drivkraft till att inte göra några överträdelser. Befintliga fordon med äldre färdskrivare kan fortfarande stoppas och kontrolleras vid vägkanten, så det är fortfarande mycket viktigt att alla färdskrivare används på ett korrekt sätt.

 

Det är allmänt känt att vissa förare och fordonsägare tidigare manipulerade färdskrivardata för att slippa följa säkerhetsstandarden. Med EU:s nya förordningar blir detta mycket svårare, samtidigt som förare som följer regelverket inte ska behöva hindras och sinkas av onödiga kontroller. 

 

Vad går den nya färdskrivarförordningen ut på?

Första generationens smarta färdskrivare har varit obligatoriska i alla nya lastbilar sedan den 15 juni 2019. Enligt EU:s senaste förordning ska andra generationens färdskrivare från och med den 21 augusti 2023 finnas installerade i alla nya lastbilar på över 3,5 ton. Senast i slutet av 2024 måste alla gamla analoga eller digitala färdskrivare (förutom första generationens smarta färdskrivare) bytas ut i lastbilar som används i uppdrag som innebär att landsgränser korsas. Och innan augusti 2025 krävs det en uppgradering av samtliga första generationens smarta färdskrivare som används i transportuppdrag där landsgränser korsas.

De viktigaste funktionerna som introduceras med andra generationens färdskrivare är att de kan kontrollera trafik som passerar landsgränser via ett satellitpositioneringssystem, och de kan också kontrollera tid och plats för lastning och lossning.

 

Din smarta färdskrivare kommer också att kunna kommunicera med lokala kontrollpersoner som kan kontrollera dina färdskrivardata på distans, utan att behöva stoppa ditt fordon. Om inga problem har registrerats måste myndigheterna radera uppgifterna inom tre timmar.

 

Planera din körning i linje med den nya färdskrivarförordningen

Den nya färdskrivarförordningen innebär att det nu är viktigare än någonsin att du planerar din körning. En effektiv planering av körningen bidrar till att göra dig till en bättre förare, gör din körning mer behaglig och ger dig mer kontroll. Här kan du ladda ned en vägledning som förklarar hur du kan styra din tid på ett effektivt sätt och som hjälper dig att följa de nya reglerna. Här hittar du:

  • Tips om hur du kommer fram till din destination i tid
  • Sätt att göra dina transportuppdrag mindre stressiga
  • Information om vad du kan göra om körtiden håller på att ta slut och nästa lastbilsstopp är fullt