Volvo Lastvagnar

Sverige

×

"Det adaptiva helljuset sköter sig självt"

| 3 minuters läsning | 3 minuters läsning
Det nya adaptiva helljuset passar dem som kör på mer trafikerade vägar under dygnets mörkare timmar. Volvo Lastvagnars säkerhetsdirektör Anna Wrige Berling förklarar hur det fungerar och vilka fördelar det ger.
Volvo Lastvagnars säkerhetsdirektör, Anna Wrige Berling, framför en Volvo FH16

Vad är adaptivt helljus och hur funkar det?

– Kort beskrivet är det ett helljus utvecklat för att upptäcka fordon framför lastbilen, och automatiskt blända av det ljus som riktas mot dem. Det adaptiva helljuset gör det mycket ljusare i din omgivning utan att det stör förare i andra fordon, så att du kan använda helljuset när det är mörkt och i situationer som vore olämpliga med ett vanligt helljus. Funktionen är utformad för att förbättra både lastbilsförarens och medtrafikanternas säkerhet.

Vad är de största skillnaderna mot ett vanligt helljus?

– Rent tekniskt kombinerar systemet radar- och kamerateknik, och varje strålkastare har fyra reflektorer och 12 LED-enheter med många kombinationsmöjligheter. Det gör att ljuskäglan kan optimeras genom att systemet separat kan tända och släcka olika LED-enheter i båda strålkastarna. Ljusmässigt innebär den stora skillnaden att föraren inte längre bara har två lägen – helljus och halvljus – utan i stället får ett flertal olika ljusbilder som hela tiden automatiskt anpassas till den trafiksituation lastbilen befinner sig i.

Vilken skillnad är det för föraren?

– Det adaptiva helljuset sköter sig självt. Föraren behöver inte hålla på med spaken för att blända av. Så det finns helt klart en bekvämlighetsaspekt. Jag tror att en del förare som kör där det är mörkt och trafikerat ibland undviker att gå upp till helljus för att de då måste blända av så ofta. Framförallt är det en säkerhetsaspekt. Föraren får nu helljusstyrka i de områden där det inte finns andra förare som riskerar att bländas. Det ökar chanserna för föraren att se faror i tid, exempelvis en person utan reflex som går längs vägrenen.

Hur upplevs det av andra trafikanter?

– Mötande trafikanter kommer inte att uppleva någon större skillnad, i och med att de inte vet om det är föraren själv eller vårt system som bländar av. Däremot kan förare i personbilar som kör framför lastbilen uppleva en viss skillnad – våra ljus är starka och når långt. De kommer därför att se ljus vid sidan av sin bil, vilket bidrar till bättre sikt även för dem men som skulle kunna upplevas som ovant till en början. Sikten i deras backspeglar kommer inte att påverkas, då det adaptiva helljuset släcks ner på ett sätt så att de inte bländas.