Lastvagnar

Energi & Miljö

För eldrivna lastbilar


Energi & Miljö är ett viktigt verktyg i Volvo Connect för vagnparksansvariga som vill öka produktiviteten och energieffektiviteten hos sina eldrivna lastbilar. Den här tjänsten ger en tydlig översikt över hur de eldrivna fordonen används, inklusive deras energiförbrukning, körsträcka och mycket mer. Anpassade rapporter gör det enkelt att följa de eldrivna lastbilarnas prestanda och förarnas effektivitet samt snabbt identifiera och göra uppföljningar på områden som kan förbättras. Förarcoachning finns tillgängligt som tillval, vilket ger förare information om deras effektivitet i realtid under körning och är ett utmärkt sätt att hjälpa till att förbättra och underhålla deras teknik.

Fördelar med Energi & Miljö

Hur framför man en eldriven lastbil på bästa sätt? Många olika faktorer påverkar energiförbrukningen, från de typer av vägar fordonen kör på till förarnas skicklighet. Därför kan det vara en utmaning att veta hur man gör förbättringar. Med Energi & Miljö kan du göra analyser och få insikter för att energieffektivisera vagnparken.

• Få en tydlig överblick över energiförbrukning, körsträcka med mera för både fordon och förare

• Få fördjupade rapporter om energiförbrukning som visar förbättringsområden där det går att spara pengar på sikt

• Få automatiserade och skräddarsydda rapporter regelbundet via e-post

• Följ förarens prestationer och vagnparkens prestanda

• Välj alternativet Förarcoachning för att förbättra och upprätthålla förarens prestationer och energieffektivitet (kräver INFODF eller INFONDF)

Skräddarsydda rapporter förbättrar vagnparkens prestanda

Energi & Miljö hjälper vagnparksansvariga att vara steget före med anpassade rapporter som är skräddarsydda för eldrivna lastbilar, inklusive energiförbrukning, bromsanvändning, stillastående och ruttens topografi. Registrera dig för e-postrapporter som underlättar regelbundna uppföljningar. Exportera resultaten till PDF och Excel eller dela rapporten direkt från Volvo Connect.

Förarcoachning förbättrar körtekniken

Förarcoachning hjälper förare att förbättra sin körteknik genom information om energieffektivitetspoäng som uppdateras i realtid under körning. Tips och förslag på skärmen hjälper föraren att identifiera områden där en justering har en positiv inverkan. Den här tjänsten är tillgänglig som tillval inom Energi & Miljö och kräver INFODF eller INFONDF.

Hur fungerar energieffektivitetspoängen?

Förarens prestationer bedöms på en skala från 0 till 100 inom fyra nyckelområden:

• Framförhållning och inbromsning

• Utnyttjande av motor och växlar

• Hastighetsanpassning

• Stillastående

Energieffektivitetspoäng gör det också möjligt att jämföra fordon inom olika segment (till exempel anläggning och distribution).

Energieffektivitetsrapporten och Volvo Connect-appen

Energieffektivitetsrapporten är ett interaktivt verktyg för analys och effektivitet för vagnparken som helhet, enskilda fordon eller individuella förare. Rapportöversikten ger omedelbar återkoppling på områden som kan förbättras. Fordon och förare rangordnas baserat på deras poäng. Trendrapporten kombinerar energieffektivitetspoängen och energiförbrukningen för att spåra resultaten över tid. I Volvo Connect-appen finns en förenklad vy av tjänsten Energi & Miljö tillgänglig.

Övriga tjänster för eldrivna lastbilar

Ett perfekt paket

Din lokala Volvoåterförsäljare hjälper dig gärna att anpassa alla tjänster så att de passar din verksamhet.