Lastvagnar

×

Volvo Lastvagnar ser ökat intresse för flytande gas för tunga lastbilstransporter

Intresset för lastbilar som körs på flytande gas ökar allt mer bland åkare och transportköpare som vill minska sina koldioxidutsläpp och kostnader. Därför utrustas nya Volvo FH och Volvo FM med motorer som körs på flytande naturgas och biogas, och erbjuder samma höga prestanda som dieselmotorer. Användningen av biogas möjliggör koldioxidneutrala transporter och minskar koldioxidutsläppen med upp till 100 procent.
Volvo Lastvagnar ser ökat intresse för flytande gas för tunga lastbilstransporter i Europa
En Volvo FH LNG som körs på biogas möjliggör koldioxidneutrala transporter och minskar koldioxidutsläppen med upp till 100 procent.

EU Green Deal anger den riktning som transportindustrin behöver ta mot en renare framtid och det innefattar ett slutdatum för fossila bränslen. Därför söker allt fler åkare och transportköpare efter alternativ till diesel.

– Idag är LNG-drivna lastbilar det mest kommersiellt gångbara alternativet till vanlig diesel för tunga fjärrtransporter. Detta bränsle finns i tillräckligt stora mängder och till ett konkurrenskraftigt pris. Fler gasbilar i drift skapar gynnsamma förutsättningar för att kunna gå över till en större andel flytande biogas över tid, säger Lars Mårtensson, Miljö- och Innovationschef på Volvo Lastvagnar.

Volvo Lastvagnars drivlina för flytande biogas och naturgas har en energieffektivitet i klass med de dieseldrivna alternativen, men betydligt lägre koldioxidutsläpp. Användning av flytande biogas, även känd som Bio-LNG, minskar nettoutsläppen med upp till 100 procent från ”tank till hjul” (Tank To Wheel, TTW), medan naturgas minskar utsläppen med cirka 20 procent jämfört med vanlig europeisk standarddiesel.

Stora investeringar behövs för att minska dieselberoendet

För att vi ska kunna producera tillräckligt med fossilfri biogas behövs fler produktionsanläggningar för anaerob nedbrytning av avfall med möjlighet att kyla gasen till flytande form. Flera studier visar att drygt 20 procent av dieselbränslet i Europa skulle kunna ersättas med förnybar bio-LNG-gas till år 2030. Antalet tankstationer för flytande gas ökar ständigt och är redan ett alternativ till diesel på många rutter. Dock måste utbyggnaden fortsätta i takt med att de gasdrivna lastbilarna ökar i antal.

– Genom att investera i LNG-lastbilar visar vi att bio-LNG är ett viktigt alternativ för att minska beroendet av fossil diesel. För att påskynda övergången till klimatneutrala transporter behöver vi fortsätta investera i tankstationer för flytande gas och genomföra åtgärder som gör det lättare för åkarna att investera i tunga gasdrivna fordon, konstaterar Lars Mårtensson.

– I Sverige börjar situationen se mycket ljus ut med ett växande stationsnät för flytande gas. Andelen biogas av såld flytande fordonsgas ligger första halvåret 2020 på 47,5 procent, enligt statistik från SCB. Här och nu kan svenska kunder gå över till att köra på flytande biogas eller naturgas och sänka sina utsläpp redan i dag.

 Det är mycket viktigt att satsningar görs i Sverige. Ett par exempel är Drive LBG, för stimulans av ökad grad av biogas-användning, och Klimatklivet, som stöttar övergången till alternativa bränslen. Svenska regeringen har dessutom beslutat om en ny klimatpremie i form av ett statligt stöd till miljöfordon.

Olika bränsletyper behövs även i framtiden

Ingen enskild energibärare kan möta alla utmaningar relaterade till klimatförändringar. Därför kommer olika typer av bränslen och drivlinor att existera sida vid sida under en överskådlig framtid.

– Nyckeln till att uppnå klimatneutralitet är att vi tar till oss ny teknik. Andelen LNG-lastbilar kommer att öka successivt i Europa, men gaslastbilar kan inte möta alla transportutmaningar. Elektromobilitet kommer att ha en viktig roll både lokalt och regionalt, och utvecklingen av batterier och laddningsinfrastruktur är viktiga faktorer i denna expansion, förklarar Lars Mårtensson.

Elektromobilitet som drivs med vätgasbränsleceller kan på längre sikt minska behovet av batterier vid fjärrtransporter.

– Den tekniska utvecklingen inom vätgasbränsleceller är lovande, men det finns en del praktiska och ekonomiska hinder att övervinna innan den kan ge betydande klimatfördelar i tunga transporter, säger Lars Mårtensson.

Trots alla tekniska framsteg inom elektromobilitet kommer fortlöpande förbättringar av förbränningsmotorns effektivitet att fortsätta spela en nyckelroll för att minska klimatpåverkan under många år framöver.

– Mycket kan göras redan med dagens motorer för att minska klimatpåverkan. Både nya och äldre dieselbilar från Volvo kan till exempel köras på HVO, ett biobränsle som producerar mycket låga koldioxidutsläpp. Utmaningen är att tillgången till biobränslen fortsätter att vara så begränsad, avslutar Lars Mårtensson.

Bilder med hög upplösning >

Läs mer om Volvo Lastvagnars nya lastbilar >

Pressmeddelandet som pdf >

Relaterade pressmeddelanden:
2020-02-27: Volvo Lastvagnar lanserar en ny generation tunga lastbilar med föraren i fokus
2020-02-27: Volvo Lastvagnar lanserar nya Volvo FH – nästa generations lastbil utvecklad med föraren i åtanke
2020-02-27: Volvo Lastvagnar lanserar nya Volvo FM – designad för att locka förare med en ny hytt och bättre sikt
2017-09-26: Volvo Lastvagnar: ”Flytande gas är det bästa tillgängliga klimatalternativet på marknaden för tunga regionala transporter och fjärrtransporter”

För mer information, kontakta:

Susanne Frödin
PR- och informationschef Volvo Lastvagnar Sverige
Telefon: +46 739 02 08 20
E-post: susanne.frodin@volvo.com

Pressfoton och  filmer finns tillgängliga på Volvo Lastvagnars Media Gallery:  http://images.volvotrucks.com.

Volvo Lastvagnar erbjuder kompletta transportlösningar och ett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar för kunder med höga krav. Stöd till kunderna säkras via ett globalt nätverk av återförsäljare med 2 200 serviceställen i över 130 länder. Volvos lastbilar monteras i 13 olika länder och under 2021 levererades cirka 123 000 Volvolastbilar globalt. Volvo Lastvagnar är en del av Volvokoncernen – en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer. Koncernen tillhandahåller dessutom kompletta lösningar inom finansiering och service. Volvo Lastvagnars verksamhet bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.