Lastvagnar

×

Volvo Lastvagnar lanserar en ny generation tunga lastbilar med föraren i fokus

Volvo Lastvagnar lanserar fyra nya lastbilar med ett mycket tydligt fokus på förarmiljön, säkerheten och produktiviteten. – Vi är verkligen stolta över den här stora framtidsinriktade investeringen. Vårt mål är att vara kundernas bästa affärspartner genom att göra dem ännu mer konkurrenskraftiga och hjälpa dem att locka till sig de bästa förarna på en allt tuffare marknad, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar. De fyra tunga lastbilsmodellerna – Volvo FH, FH16, FM och FMX – representerar cirka två tredjedelar av Volvo Lastvagnars leveranser.
Volvo Lastvagnars nya serie för tunga transporter
Volvo Lastvagnar lanserar fyra nya tunga lastbilar med ett mycket tydligt fokus på förarmiljön, säkerheten och produktiviteten.

En förväntad växande efterfrågan på transporter sätter press på tillgången till kvalificerade förare över hela världen. Uppskattningar visar till exempel att cirka 20 procent av alla förarjobb i Europa är vakanta. I Sverige saknas 50 000 förare under kommande 10 åren, enligt TYAs (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds) senaste Trendindikator för 2019. För att hjälpa kunderna att rekrytera och behålla de bästa förarna har Volvo Lastvagnar haft ett stort fokus på att utveckla de nya lastbilarna till säkrare, effektivare och mer attraktiva arbetsverktyg för kvalificerade förare.

– Förare som hanterar sin lastbil säkert och effektivt är en ovärderlig tillgång för alla transportföretag. Ett ansvarsfullt körbeteende kan bidra till att minska CO2-utsläppen och sänka bränslekostnaderna. Det hjälper även till att minska risken för olyckor, skador och oplanerade driftstopp. Våra nya lastbilar hjälper förarna att arbeta ännu säkrare och mer produktivt, och ge våra kunder bättre argument när de tävlar om att locka de bästa förarna, fortsätter Roger Alm.  

Lastbilsmodellerna i Volvo Lastvagnars olika serier finns tillgängliga med många olika hyttmodeller och kan optimeras för en mängd olika användningsområden. Hytten i fjärrtranportbilar är ofta förarens andra hem. I lastbilar för regionala transporter fungerar hytten ofta som ett mobilt kontor, medan den utgör ett robust och praktiskt arbetsredskap i anläggningslastbilar. – Vi fokuserade därför på sikten, komforten, ergonomin, ljudnivån, manövrerbarheten och säkerheten när vi utvecklade våra nya lastbilsmodeller. Lastbilarnas exteriör har dessutom uppgraderats för att återspegla de nya inneboende egenskaperna och skapa ett attraktivt helhetsintryck, säger Roger Alm.

Ny hytt med större utrymmen och förbättrad sikt – Volvo FM och Volvo FMX
Nya Volvo FM och Volvo FMX har fått helt nya hytter och en instrumentdisplay med många av de funktioner som finns hos de större Volvomodellerna. Hyttvolymen har ökats med upp till en kubikmeter, vilket ger bättre komfort och större arbetsutrymme. Sikten är nu ännu bättre tack vare de större fönstren, den sänkta dörrlinjen och de nya backspeglarna.

Ratten har en tiltfunktion som gör det möjligt att justera körställningen individuellt i större utsträckning. Sovhyttens nedre bädd har fått en högre placering än tidigare, vilket ger en högre komfort och skapar utrymme för ytterligare förvaringsutrymmen under bädden. Daghyttens bakvägg har fått ett nytt 40-liters stuvfack med innerbelysning. Hyttkomforten har ökats med hjälp av en förbättrad isolering som skyddar mot både kyla, värme och ljud, och den sensorkontrollerade klimatanläggningen med kolfilter ger god luftkvalitet under alla förhållanden.

Nytt förargränssnitt i samtliga modeller
Förarmiljön har fått ett helt nytt gränssnitt för information och kommunikation som gör det enklare att överblicka och hantera olika funktioner samt skapar mindre stress och färre distraktioner. Instrumentdisplayen är helt digital och föraren kan enkelt välja vilken information som ska visas på 12-tumsskärmen i olika situationer. Lastbilen kan även utrustas med en lättåtkomlig 9-tums sidodisplay som kan visa infotainment-, navigerings- och transportinformation samt bilder från lastbilens kameror. Funktionerna kan styras via knapparna på ratten, funktionen för röststyrning eller direkt via pekskärmen och displayens kontrollpanel.

Förbättrade säkerhetssystem för att undvika olyckor
Säkerheten har förbättrats ytterligare med funktioner som adaptivt helljus i Volvo FH och Volvo FH16. Systemet ökar säkerheten för alla trafikanter genom att automatiskt släcka valda segment i LED-strålkastarens helljuskägla när lastbilen närmar sig mötande eller framförvarande fordon.

Körningen underlättas dessutom av den förbättrade aktiva farthållaren (ACC) som fungerar i alla hastigheter ned till stillastående och funktionen för hastighetsreglering i utförslut som automatiskt aktiverar färdbromsarna när extra bromskraft behövs för att hålla en konstant hastighet i nedförsbackar. Det elektroniska bromssystemet (EBS), som är en förutsättning för säkerhetsfunktioner som kollisionsvarning med nödbromsning och det elektroniska stabiliseringssystemet, ingår nu som standard på den nya lastbilen. Volvo Dynamic Steering, med säkerhetssystemen körfältsassistans och styrassistans, finns dessutom som tillval. Systemet för identifiering av vägmärken visar trafikskyltar för omkörningsförbud, vägtyp, hastighetsbegränsningar m.m. på instrumentdisplayen.

Sikten kan förbättras ytterligare med hjälp av en dödavinkelkamera på passagerarsidan (tillval) som visar en kameravy över frontens passagerarsida på sidodisplayen.

Effektiva motorer och alternativa drivlinor
Såväl miljö som ekonomi är viktiga faktorer för transportföretag. Eftersom det inte kommer att finnas en enda energikälla som kan lösa alla klimatfrågor, och eftersom olika transportsegment och uppdrag kommer att kräva olika lösningar kommer flera typer av drivlinor att fortsätta existera parallellt under överskådlig framtid.

I Sverige och på många andra marknader finns Volvo FH och Volvo FM även tillgängliga med en Euro 6-kompatibel gasdriven LNG-motor som har bränsleeffektivitet och prestanda i nivå med Volvos motsvarande dieselmotorer, men en mycket lägre klimatpåverkan. Gasmotorn kan drivas med biogas, vilket minskar CO2-utsläppen med upp till 100 procent, eller naturgas, vilket minskar CO2-utsläppen med upp till 20 procent jämfört med Volvos motsvarande dieselmotorer. Den här beräkningen omfattar utsläppen från fordonet under användning, det vill säga från ”tank to wheel”.

Nya Volvo FH kan även utrustas med en ny och effektiv Euro 6-dieselmotor som ingår i I-Save-paketet som möjliggör betydande bränslebesparingar och minskningar av CO2-utsläppen. Nya Volvo FH med den nya D13TC-motorn och I-Save i kombination med anpassade funktionspaket kan ge bränslebesparingar på upp till 7 procent vid fjärrtransporter.* Även Euro 3- och Euro 5-versionerna med förbättrats genom tillägg av funktioner som Volvo Torque Assist.

*Skillnaden i bränsleförbrukning beräknas genom att jämföra kostnaderna för diesel och AdBlue för D13TC Euro 6 step D med Bränslepaket fjärrtransport (I-Save) med D13 eSCR Euro 6 step D utan Bränslepaket fjärrtransport. Den faktiska bränsleekonomin varierar beroende på många faktorer, till exempel förarens erfarenhet, användningen av konstantfarthållare, fordonets specifikation, fordonets last, verklig topografi och aktuella väderförhållanden.

LÄNK till film om serien >>
LÄNK till högupplösta bilder >>

För mer information, kontakta:

Susanne Frödin
PR- och informationschef Volvo Lastvagnar Sverige
Telefon: +46 31 322 08 20
E-post: susanne.frodin@volvo.com

Volvo Lastvagnar erbjuder kompletta transportlösningar och ett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar för kunder med höga krav.  Stöd till kunderna säkras via ett globalt nätverk av återförsäljare med 2 100 serviceställen i över 130 länder.  Volvos lastbilar monteras i 14 olika länder och under 2019 levererades cirka 131 000 Volvolastbilar globalt.   Volvo Lastvagnars verksamhet bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.  Volvo Lastvagnar är en del av Volvokoncernen – en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer.  Koncernen tillhandahåller dessutom kompletta lösningar inom finansiering och service.