Lastvagnar

Susanne Frödin
2024-05-22
4 minuters läsning | Foto: iTRADEPHOTO
Alternativa bränslen Förnybara bränslen Bränsleeffektivitet Hållbarhet Profitable business Förare Bränslebesparing
Author
Susanne Frödin
PR- & informationsansvarig Sverige

Fullt fokus på återvinning med biogas i tanken

 

Miljöbolaget Sortera använder Volvolastbilar som går på flytande biogas för att ta hand om avfall och restprodukter på ett säkert sätt. Genom återanvändning, återvinning eller energiåtervinning samt hantering av miljöfarliga ämnen ser de till att avfallet omvandlas till resurser.

Sortera startades 2006 och är en ledande leverantör av miljötjänster och en länk i omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. Sortera hanterar främst restprodukter från primärt bygg-, infrastruktur- och industrisektorn, och omvandlar dem till resurser genom återanvändning, återvinning eller energiåtervinning, alternativt till säker och korrekt bortskaffning. Med runt 900 anställda i koncernen och en årsomsättning på tre miljarder kronor har man etablerat sig i dag i större delen av Sverige. Sortera har kontor och anläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Norrköping, Helsingfors och London inom alla verksamhetsområden. Sedan tillkommer ett tiotal lokala kontor på mindre orter.

I sin verksamhet använder Sortera Recycling, det största affärsområdet inom koncernen, både lastväxlare och liftdumpers. Nio av dem går på flytande biogas och har antingen 420 eller 460 hk. Uppdragen är framför allt att hämta byggavfall och lämna brännbara fraktioner som används som bränsle till olika kraftvärmeverk. Uppdragen är i Storstockholmsområdet.

Det var en mycket lätt övergång till gaslastbilar, det var verkligen inget stort steg för våra chaufförer.

Varför gaslastbilar?

Peter Bergström, som alla kallar Peppe, ansvarar för inköp och utveckling inom Sortera. Han har varit med på Sorteras resa mycket länge. Han berättar att inom Sortera Recycling, där verksamheten en gång började, såväl som inom hela Sorterakoncernen, är det viktigt att ha en bred fordonsportfölj med en hel palett av olika drivmedel. De tror att vägen framåt består av olika lösningar, beroende på transportuppdrag och förutsättningar. Därför har man satsat både på fordon som tankar HVO och flytande biogas i sin flotta.

Sortera Recycling började med att låna en demolastbil som gick på flytande gas från sin återförsäljare Volvo Truck Center, som de fick prova i sin verksamhet. Efter en positiv upplevelse ledde det till den första beställningen av nio gaslastbilar för ett år sedan. Enligt Peppe var de största fördelarna att välja lastbilar som går på flytande biogas dels strävan att bredda portföljen av alternativa drivlinor för att nå företagets hållbarhetsmål, dels den totala ekonomiska kalkylen. Peppe berättar att det var mycket enkelt att börja köra med gaslastbilar, han understryker att det inte var ett stort steg för chaufförerna. Den enda skillnaden, lägger Peppe till, är att chaufförerna tyckte att lastbilarna var tystare att köra.

– Det var en mycket lätt övergång till gaslastbilar, det var verkligen inget stort steg för våra chaufförer. Den enda skillnaden är att de tyckte att lastbilarna var tystare att köra.

Peppe berättar att han även får feedbacken att gaslastbilarna är lätta att tanka. Den enda nackdelen, som han ser det, är tillgängligheten på drivmedel, att det är alldeles för få mackar där de kan tanka flytande biogas i södra Stockholmsområdet. Det är en utmaning, anser Peppe.

Det nordiska energiföretaget och gasleverantören Gasum, som snart har öppnat tjugofyra tankstationer hittills för flytande gas i Sverige, arbetar för närvarande med ett projekt för att kunna öppna en station i södra Stockholm för att stärka sitt tankstationsnätverk. 

Viktigt att förenkla övergången till elektrifiering

Samtalet glider över till elektrifiering. Lovisa Curman, hållbarhetschef på Sortera, deltar också i samtalet. Peppe och Lovisa är eniga när vi samtalar om ellastbilar. Att elektrifiera vissa transportuppdrag är högintressant, men i dagsläget är det svårt att få ihop helheten med laddinfrastruktur och allt som krävs för att få den på plats.

Som det ser ut i dag tycker de att tillståndsprocessen för att ansöka om anslutning till elnätet tar alldeles för lång tid. De beskriver laddsituationen i industriområdet i Jordbro där de har en av sina huvudanläggningar som mycket utmanande. Det är till att börja med inte tillräckligt med kapacitet i elnätet så att de skulle kunna bygga en egen laddstation. I Jordbro Industripark finns det många företag med elintensiv verksamhet. Området är gammalt och infrastrukturen är eftersatt så där behövs krafttag för att öka effekten. Det är en krävande situation med att söka tillstånd, att det ska grävas, och många processer, lagar och regler som ska följas. De beskriver att vartenda steg tar mycket lång tid. Peppe och Lovisa skulle vilja visa upp konkreta exempel för politikerna som bestämmer vad dessa fördröjningar betyder och kunna ha en dialog med andra berörda parter om vad de tillsammans skulle kunna göra för att utveckla elnätverket i Haninge kommun.

– Jag skulle önska att byråkratin runt dessa problem kunde förenklas, det gäller inte enbart infrastrukturen för el, utan all form av etablering av energi, konstaterar Peppe.

På bild: Peter Engström och Lovisa Curman

Att sätta standard

Vi återgår till att prata om lastbilarna som går på flytande biogas. I Sorteras lastbilsbilsflotta finns bara lastbilar från Volvo. Peppe berättar att 2012 sattes den så kallade ”Sortera-standarden”. Det var en standard för de vanligaste lastbilarna som sattes i en arbetsgrupp med Sortera och bland annat Volvos serviceorganisation och berörd påbyggare. Peppe förklarar att han ville se ett tydligare ägarskap för helheten och ville anpassa lastbilarna så att de var utrustade med allt som passade deras verksamhet perfekt. Sedan dess levereras alla Sorteras lastbilar utrustade med handverktyg som spett, kofot, sopborste, lastnät, osv, från verkstaden. För Sortera innebär detta att chauffören kan börja köra den nylevererade lastbilen direkt på uppdrag. För Sortera är det också viktigt att säkerhet och en bra arbetsmiljö ingår i standarden, vilket innebär till exempel en bra stol och krockkuddar. Annan utrustning som är viktig är kameror. 2015 skedde en cykelincident för en av deras chaufförer och sedan dess har man alltid monterat extra kameror på sina lastbilar, bland annat en kamera på höger sida. Detta gjordes från början som en eftermontering på Volvo Truck Centers verkstad, men idag ingår hörnkamera som standard i Volvo Lastvagnars utbud och kommer monterad redan från fabrik. Peppe är stolt över att Sortera-standarden stärker både trafiksäkerheten och effektiviteten.

En bra fordonsöverlämning är A och O för Sortera. När en ny gaslastbil ska tas i bruk deltar alltid en representant från Volvo Truck Center, påbyggaren och gasleverantören. Chauffören ska få bra information och en bra start med sin nya lastbil. 

Jag upplever inte att hållbarhet är en separat silo som bara jag och vårt team jobbar med, utan alla känner ett ansvar för frågan. Sortera har alltid haft en hög grad av hållbarhet i sin organisation.

Hållbarhetsfokus sedan starten

Redan från starten 2006 var hållbarhet en målsättning för Sortera. Efter varje avslutat uppdrag ger Sortera Recycling sina kunder en specificerad miljörapport som beskriver hur Sortera hanterat kundernas avfall, till exempel hur stor del som gått till deponiavfall, och dess miljöpåverkan.

Lovisa Curman har arbetat som hållbarhetschef sedan 2020. Hon beskriver sitt uppdrag, kollegorna och kunderna med stort engagemang. Bland arbetsuppgifterna ingår att skaffa sig en överblick av vad de köpt för bränslen för att kunna räkna på totala utsläpp för den miljörapportering de gör gentemot sina kunder. För att få ihop en helhetsbild finns visst systemstöd, men Lovisa berättar att det ändå är en del handpåläggning som behövs för att kunna skapa miljörapporterna. Målet är att rapportera antal kg utsläpp/order/körd sträcka.
 

Cirkulär ekonomi är målet

Inom EU genereras 2,1 miljarder ton avfall varje år. För att minska avfallet och dess påverkan på miljön har EU antagit ambitiösa mål för återvinning och deponering. Målet är att främja övergången till en mer hållbar modell och skapa en cirkulär ekonomi. Även om det avfall som genereras per capita har ökat har vårt sätt att hantera avfall i Sverige förbättrats genom mer återvinning, kompostering och minskning av deponier. Mycket av det svenska avfallet går via värmeverk till att bli värme hos våra hushåll.

Hos Sortera är det viktigt att kunna visa alla uppdragsgivare vad utsläppen blir för deras avfall. Lovisa berättar att hon ofta är ute tillsammans med säljarna och träffar Sorteras kunder för att diskutera hållbarhet i olika möten.

Alla känner ansvar för hållbarhet

– Jag upplever inte att hållbarhet är en separat silo som bara jag och vårt team jobbar med, utan alla känner ett ansvar för frågan. Sortera har alltid haft en hög grad av hållbarhet i sin organisation. Det finns ett ansvarstagande och en mycket stor intern stolthet över hur vi alla på företaget kan bidra till en mer hållbar värld, säger Lovisa.

När Peppe och Lovisa blickar framåt säger de att Sortera vill fortsätta köpa gaslastbilar, om de kan säkra tillgången till biodrivmedel för sina fordon. En annan viktig faktor som också bidrar till strategin framåt är reglerna kring miljözon klass 3 i innerstadsområdena i Stockholm. För tunga lastbilar är både rena elfordon och gasfordon med utsläppsklass Euro 6 tillåtna, så Sorteras gaslastbilar tar sig fram överallt i Stockholm. Lovisa och Peppe menar att det bara är en tidsfråga innan liknande miljözoner skapas på fler ställen i Sverige, och då kommer de att stå väl rustade med sina planer för framtiden.

John Svensson arbetar som chaufför för Sortera.

Lästips