Lastvagnar

Helena Knappe
2023-09-01
Teknologi och innovation Tillgänglighet
Author
Helena Knappe
Genuine Volvo Parts Manager

Så här anpassar du dina fordon till EU:s nya lagstiftning om färdskrivare

Under de kommande två åren måste andra generationens färdskrivare installeras i alla lastbilar som används för gränsöverskridande transporter inom EU. Det här kravet utgör en del av de nya EU-regler som träder i kraft från augusti 2023. Här följer en kort sammanfattning av allt du behöver veta om att uppgradera dina fordon och säkerställa efterlevnaden. 


Den nya lagstiftningen utgör en del av EU:s mobilitetspaket som syftar till att skydda lastbilschaufförernas arbets- och vilotider. Från och med 21 augusti 2023 måste alla nya lastbilar med en vikt över 3,5 ton vara utrustade med andra generationens smarta färdskrivare. Innan utgången av 2024 måste alla icke-smarta analoga eller digitala färdskrivare ha bytts ut, och senast i augusti 2025 måste samtliga smarta färdskrivare av första generationen ha uppgraderats.

– Om du äger en lastbil som redan i dag används för gränsöverskridande uppdrag inom EU är det dags att börja planera för att uppfylla dessa nya regler. Det bästa tillfället att eftermontera en smart färdskrivare är i samband med nästa fordonsservice. Då sparar du tid och undviker dessutom ett extra verkstadsbesök. Det handlar bara om att hitta den färdskrivare som är mest kompatibel med din lastbil och en verkstad med mekaniker som är auktoriserade att utföra den fullständiga eftermonteringen och kalibreringen, säger Helena Knappe, chef för Volvo Originaldelar. 


Vilka är fördelarna med Volvo Lastvagnars färdskrivare?

Volvo Lastvagnars senaste smarta färdskrivare av andra generationen är utvecklad för att stödja EU:s nya mobilitetspaket. Den registrerar samtliga tider och platser för gränsövergångar. GPS:en är dessutom programmerad att automatiskt registrera början och slutet av varje dagskift samt lastbilens position efter var tredje ackumulerad körtimme. DSRC (Dedicated Short Range Communication) möjliggör fjärrkommunikation mellan ombordenheten och kontrolltjänstemännen, vilket gör att förare inte behöver stoppas för onödiga vägkontroller. Den här enheten är marknadens mest kompatibla enhet för Volvolastbilar.

– Volvo Lastvagnars färdskrivare har designats och utvecklats för att kunna passa perfekt i en Volvolastbil. Även dess fysiska design är helt anpassad till hyttens övriga inredning. Den är enkel att integrera i fordonets elektronik och kan dessutom anslutas till infotainmentsystemet. Under körningen visas alla meddelanden och ikoner från färdskrivaren direkt i lastbilens instrumentpanel, säger Helena.

Volvo Lastvagnars färdskrivare är dessutom mycket enklare att installera eftersom mindre kablage och extrautrustning krävs jämfört med produkter från fristående tillverkare. 

Volvo Lastvagnars färdskrivare har designats och utvecklats för att passa perfekt i en Volvolastbil. Även dess fysiska design är helt anpassad till hyttens övriga inredning.
Volvo Lastvagnars smarta färdskrivare av andra generationen har utvecklats för att stödja EU:s nya mobilitetspaket och designats för att integreras perfekt i en Volvolastbil.

Den digitala tjänsten som gör efterlevnaden ännu enklare

Volvo Lastvagnar erbjuder även den digitala tjänsten Förartider som förenklar efterlevnaden av reglerna och ger en bättre översikt över all färdskrivardata. Tjänsten Förartider är tillgänglig som en prenumerationstjänst via Volvo Connect och Volvo Connect-appen. Tjänsten gör det enklare att spåra körtider och maximera förarnas arbetstid, samtidigt som den planerar förarnas raster och vilopauser och ser till att undvika påföljder och överträdelser. Den visar vilken förare och vilket fordon som passar bäst för nästa uppdrag, baserat på återstående körtid.

Förartider automatiserar de dagliga fjärrnedladdningarna av alla minnesdata och digitala förarkortsdata. Filerna lagras sedan på ett säkert sätt i och finns tillgängliga via Volvo Connect. Den här funktionen fortsätter att fungera smidigt även efter installationen av, eller uppgraderingen till, en ny färdskrivare.

– När du använder Förartider behöver du inte oroa dig över något när du eftermonterar den nya färdskrivaren i din lastbil. Den fortsätter hantera färdskrivar- och förarkortsdata i full överensstämmelse med EU-lagstiftningen. Du kan bara fortsätta driva din verksamhet som vanligt, säger Johan Rundberg, tjänsteägare på Volvo Lastvagnar.
 

Hur eftermonteras en färdskrivare av andra generationen i dag?

Tala med din närmaste Volvoåterförsäljare om att eftermontera andra generationens smarta färdskrivare i din lastbil när du bokar nästa service. Återförsäljaren guidar dig genom processen för att säkerställa att installationen och kalibreringen utförs av en auktoriserad mekaniker.