Lastvagnar

Så uppmuntrar du till bränsleeffektiv körning

| 4 min
Lastbilsförarna har en nyckelroll i att förbättra företagens bränsleekonomi, men hur skapar man inspiration och motivation för att spara på dropparna?
servicerepresentant från volvo lastvagnar som pratar med kund
Förarutbildning är ingen snabblösning – det krävs regelbundna uppföljningar och kontinuerlig coachning för att hjälpa förarna att prestera på topp.

Olika företag har olika metoder för att uppmuntra sina förare till att köra mer effektivt. För att hitta rätt upplägg behöver man ta hänsyn till företagets storlek, verksamhet och uppdrag. Som förarutvecklingsansvarig på Volvo Lastvagnar har Tatu Ljokkoi sett många lyckade – och misslyckade – initiativ för att motivera förare. Enligt hans erfarenhet finns det vissa gemensamma kännetecken för alla framgångsrika företag: en stark laganda, en helhetssyn på bränslebesparingar och ett långsiktigt åtagande.


Därför bygger bränslebesparingar på en laginsats

Lastbilskörning är på många sätt ett ensamt jobb, där varje enskild förares körteknik påverkar den egna bränsleförbrukningen. Detta innebär dock inte att bränsleeffektiviteten enbart är den enskilda individens ansvar. Faktum är att en stark laganda är avgörande, enligt Tatu Ljokkoi.


– Hela företaget måste stå enat, även ledningen. Det går inte att bara delegera bränsleeffektiviteten till förarutbildarna. Ledningen måste vara aktivt involverad i alla förarutbildningsprogram så att alla arbetar gemensamt och i linje med varandra. Och sedan är det också upp till ledningen att aktivt granska och övervaka processen samt ge uppmuntran och erkännande när det behövs, säger Tatu. 


Ett annat effektivt sätt att bygga upp lagandan på är att involvera förarna i processen med att sätta upp mål och metoder för att uppnå bränslebesparingar. På så vis får de möjlighet att ta ansvar för sin egen utveckling och känna sig som en del av teamet.


Belöningar och incitament: Fungerar det?

Oavsett om det handlar om pengar eller andra priser kan belöningar och incitament vara en effektiv metod för att göra förarna motiverade. Det är dock viktigt att noggrant tänka igenom hur ett sådant system bör utformas och genomföras. En vanlig metod är att ställa enskilda förare mot varandra och helt enkelt belöna de förare som har lägst bränsleförbrukning. Detta är dock en metod som kan ge oanade konsekvenser.


– Det finns en risk för att ett sådant belöningssystem endast motiverar förare som redan är väldigt effektiva, eftersom de är de enda som har goda chanser att vinna. Detta samtidigt som de mindre skickliga förarna – de med störst potential att uppnå bränslebesparingar – känner sig mindre motiverade eftersom de inte riktigt ser fördelarna. Då har en viktig möjlighet till besparingar gått förlorad, förklarar Tatu.


Ett annat alternativ är att sätta upp ett övergripande mål för hela företaget eller vagnparken, med en jämn och rättvis fördelning av belöningarna. Då kan en känsla av laganda skapas och förarna uppmuntras till att arbeta tillsammans och hjälpa varandra.


Införa rätt verktyg, processer och mål

För att behålla motivationen hos förarna måste processerna för att övervaka och granska bränsleförbrukningen vara konsekventa, jämförbara över tid och transparenta. Med tanke på att förare har olika lång erfarenhet och ofta kör olika laster och rutter, är det inte alltid rättvist eller korrekt att jämföra förare med varandra. I stället kan det vara bättre att fokusera på att mäta deras prestationer över tid och sätta upp individanpassade förbättringsområden.


Ett bra sätt att göra detta på är att använda vårt verktyg för vagnparkshantering – Dynafleet. Det kan ge information om olika parametrar som utnyttjande av motor och växlar, anpassning av hastighet, framförhållning och inbromsning. På så vis kan förarna själva analysera hur de kör och se vad de kan bli bättre på. Resultaten kan sedan granskas genom uppföljningar varje månad. Man använder sig också i allt högre utsträckning av uppkopplad teknik och dataanalys för att uppmuntra till effektivare körning.  


Därför är bränsleeffektivitet en resa, inte ett mål

Förarutbildning är ett viktigt verktyg för att hjälpa förare att spara bränsle, men alltför ofta betraktas förarutbildningarna som en engångsföreteelse och en ”quick-fix”.

– Vissa ser framför sig att allt kommer att förändras efter ett enda utbildningstillfälle, men det fungerar inte riktigt så, säger Tatu.


– Förarutbildning handlar om förändring och att införa en ny företagskultur. Det är inget som inträffar en gång om året, det är något som måste införlivas i de dagliga rutinerna. Om man ser på det på det sättet är det enklare för förarna att behålla sitt fokus och motivationen att bli bättre.


Enkelt uttryckt: Om du överlåter bränsleeffektiviteten till de enskilda förarna kommer resultaten att bli blandade. Om du vill uppnå betydande och hållbara bränslebesparingar i hela vagnparken bör du:

  • Samla alla som ett team med ett gemensamt mål och en gemensam strategi för hur man ska nå dit.
  • Se till att alla är involverade, även ledningen.
  • Införa ett incitamentsprogram som uppmärksammar och belönar hela teamet och inte bara enskilda förare.
  • Upprätta tydliga och konsekventa nyckeltal.
  • Se till att ha regelbundna uppföljningar och ta upp förbättringsområden.
  • Komma ihåg att bränsleeffektiv körning är en pågående process och inte en kortsiktig lösning.

Tatu Ljokkoi

Förarutvecklingschef på Volvo Lastvagnar

Relaterade artiklar