Lastvagnar

Jonas Nordquist
2022-11-18
5.5 min
Bränslebesparing
Author
Jonas Nordquist
Director Transport Industry Intelligence

Fem tips för att spara bränsle och förbättra lastbilens bränsleekonomi

Även i goda tider är det viktigt att minimera lastbilens bränsleförbrukning för en lönsam verksamhet. Men i tider av inflation, höga energipriser och en levnadskostnadskris är ingen besparing för liten. Den goda nyheten är att det finns mycket du kan göra direkt för att förbättra bränsleeffektiviteten.

1. Ta hand om fordonet genom regelbundet service- och underhållsarbete

 • Regelbundet service- och underhållsarbete: Mekaniker kan hjälpa dig att identifiera problem som orsakar onödigt hög bränsleförbrukning, till eempel bromsar som ligger an eller kärvar, igensatta luftfilter, laddtrycksläckor och bränsleläckor.
 • Bränsle- och oljefilter: Använd alltid det bränsle och den olja som tillverkaren specificerat. Oljesmörjmedel används för att minska friktionen men saker går sönder med tiden, så att missa en schemalagd service kan innebära onödiga energiförluster. Genom att hålla dig till dina oljeserviceintervall säkerställer du att motorn går med minimala energiförluster. 
 • Fordonsuppdateringar: Programvaran blir allt viktigare för att förbättra prestanda och bränsleeffektivitet hos lastbilar och tillhörande motorer, och vi gör ständiga uppdateringar och förbättringar. Det är värt att kontakta din lokala återförsäljare för att se vilka programvaruuppgraderingar som finns tillgängliga för din lastbil. 


2. Välj rätt däck och se till att dina hjul är rätt riktade

 • Rätt däck: Använd däckens etiketter och klassificeringar för att hitta däck med lågt rullmotstånd eftersom det kan ha betydande inverkan på bränsleförbrukningen. Till exempel har de senaste klass A-däcken förbättrade gängor samt gummi- och sidoväggssammansättningar som ger lägre rullmotstånd och friktion. Klass C- och D-däck anses kunna hjälpa till att minska kostnaderna genom längre livslängd. Men ofta uppvägs kostnaderna för förkortade däckbytesintervaller genom bränslebesparingarna från klass A-däck, särskilt för lastbilar som kör långa sträckor.
 • Däcktryck: För lågt tryck i däcken gör att rullmotståndet ökar, vilket i förlängningen leder till ökad bränsleförbrukning. Det bidrar även till ökat slitage på däcken.
 • Hjulinställning: När fram- och bakaxlarna är felinställda skapas ett betydligt högre rullmotstånd, vilket inte bara ökar bränsleförbrukningen utan även däckslitaget. På en vanlig dragbil kan det öka bränsleförbrukningen med upp till tre procent – ännu mer om även släpet är felinställt. Om alla släpets axlar är felinställda kan bränsleförbrukningen öka med så mycket som 15 procent. Hjulinställningen kan kontrolleras och korrigeras under din nästa schemalagda service.

3. Se till att fordonets aerodynamik är optimal

 • Lägg till takspoiler och avvisare: Vid höga hastigheter kan en takspoiler minska bränsleförbrukningen med upp till fem procent. Men om du verkligen menar allvar med att maximera aerodynamiska prestanda är det också viktigt att se till att takspoilern är rätt justerad. Forskning från Volvo Lastvagnar har visat att när en takavvisare monteras 5 cm för lågt eller 10 cm för högt, minskar den potentiella besparingen med upp till en procent. Av den anledningen rekommenderas starkt att en takspoiler monteras av verkstaden.
 • Lägg till sidoluftriktare: Om de inte redan har monterats kan de spara upp till tre procent i bränsle.
 • Ta bort onödiga externa tillbehör: Även om externa tillbehör, till exempel extraljus, viltfångare, takmonterad tillbehörsbåge och lufthorn, kan vara viktiga för din verksamhet, var medveten om att de påverkar luftflödet och bränsleförbrukningen. Det är värt att utvärdera vilka tillbehör som verkligen behövs.


4. Var mer strategisk med ruttplanering och schemaläggning

 • Optimala rutter: Beroende på fordonets vikt kan en längre, men planare färdväg löna sig i stället för en kortare, kuperad väg. Det kan också vara fördelaktigt att undvika tung trafik och dåliga vägar, eftersom det är faktorer som också kan öka bränsleförbrukningen.
 • Använd digitala verktyg och vagnparkshanteringssystem: De kan hjälpa till med schemaläggning och ruttplanering över hela vagnparker för att säkerställa att lastbilar inte slösar bränsle i onödan.

 

5. Inspirera och motivera dina förare att köra mer effektivt

 • Förarutbildning: Bra körteknik, t.ex. hastighetsanpassning, framförhållning, växelval och användning av farthållare, kan avsevärt förbättra lastbilens bränsleförbrukning. Förarutbildningar kan hjälpa enskilda förare att fullända sin teknik.
 • Digitala verktyg: System för vagnparkshantering och andra digitala verktyg kan hjälpa till att spåra bränsleförbrukningen och identifiera områden där den kan förbättras. 
 • Belöningar och incitament: Få hela teamet involverat i att spara bränsle och uppmuntra bränsleeffektiv körning genom interna tävlingar och gruppmål.

Läs mer om bränslebesparingar

Det är hur teknik kan hjälpa till med förarutveckling och bränslesnål körning, och hur man bäst genomför initiativ för att uppmuntra bränslesnål körning i en hel vagnpark. Utöver allt ovanstående finns det också mycket du kan göra när du specificerar din nya lastbil för att minska bränsleförbrukningen. Läs mer om hur du förbättrar lastbilens bränsleeffektivitet här.