Lastvagnar

Mattias Hejdesten Anders Tenstam
2022-11-11
5.5 min
Spara bränsle
Authors
Mattias Hejdesten
Engineering Specialist Aerodynamics & Soiling
Anders Tenstam
Technology Specialist Aerodynamics

Därför är aerodynamiken så viktig för din lastbilsverksamhet

Det aerodynamiska motståndet har stor inverkan på lastbilens bränsleeffektivitet, särskilt när den färdas i hastigheter över 50 km/h. Nyckeln till att minska denna påverkan och sänka dina bränslekostnader är att förstå hur lastbilarnas aerodynamik fungerar.  
 

Hur påverkas bränsleeffektiviteten av lastbilens aerodynamik?

När en lastbil skjuter sig själv framåt genom luften möts den av ett stort aerodynamiskt motstånd, vilket är den kraft som skapas av luften. Även om luftmotstånd uppstår vid alla körhastigheter är förhållandet mellan luftmotståndet och hastigheten inte proportionellt. Det innebär att när hastigheten fördubblas blir luftmotståndet fyra gånger större. Om hastigheten tredubblas blir motståndet nio gånger större osv.

Detta ger en drastisk inverkan på energieffektiviteten för en tung lastbil, särskilt när den färdas i höga hastigheter på en motorväg. Faktum är att luftmotståndet kan stå för så mycket som en tredjedel av bränsleförlusterna på ett typiskt fjärrtransportuppdrag med dieseldrift. För batterielektriska lastbilar kan energiförlusterna uppgå till hela 50 procent. Lastbilens aerodynamik är därför en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till i fråga om bränsleeffektivitet och därmed även miljöpåverkan.

Luftflödet kring lastbilen och hur man minskar det aerodynamiska motståndet

För att minska effekterna av luftmotståndet är det viktigt att skjuta upp eller minimera flödesseparationen. Med detta avses tidpunkten då ett luftflödeslager släpper från lastbilens yta och blir ytterst turbulent. Ju tidigare det lossnar, desto större blir luftströmmen bakom lastbilen vilket gör att tryckmotståndet ökar.

Ett sätt att minska flödesseparationen är att täta hålen på framsidan av lastbilen där detta är möjligt. Särskilt de främre hörnen är ett känsligt område där även små hål kan göra att luften släpper, vilket ger en betydande påverkan på det totala luftflödet.

– En luftström som närmar sig ett lastbilshörn påminner om hur det är att ta en åktur i en karusell. Man måste hålla i sig för att inte kastas runt. Samma sak är det med en luftström, förutom att den inte har några händer att klamra sig fast med. För att stanna kvar på ytan måste luften använda sig av lågt tryck, säger Anders Tenstam, teknisk specialist på aerodynamik, Volvo Lastvagnar.

Genom att täta hålen i fronten på lastbilen öppnar man också upp för ytterligare förbättringsområden, till exempel längre dörrförlängningar för att fylla tomrummet i fotstegslådan. Detta fördröjer flödesseparationen eftersom luften har en plan yta att fästa på.


Samma princip gäller för stänkskärmar, som minskar mellanrummet ovanför hjulet. Lastbilsspeglarna kan också förbättras med mer böjda linjer och mindre mellanrum upptill, samtidigt som spegelkameror kan monteras i stället för faktiska speglar, eftersom detta reducerar lastbilens frontyta vilket i sin tur minskar det aerodynamiska motståndet.

Vikten av att utrusta din lastbil med luftavvisare på hyttak och hyttsidor

Luftavvisare på hyttaket är den enskilt viktigaste aerodynamiska anordningen för att minska bränsleförbrukningen. Beroende på vilken typ av drift det handlar om, kan många transportföretag ha nytta av en takavvisare, förutsatt att den är anpassad efter ekipaget. Att säkerställa en optimal höjd är avgörande. Enligt nya rön baserat på simuleringar hos Volvo Lastvagnar kan en rätt inställd takavvisare spara mellan två och sex procent* i bränsle.

Vilken typ av släpvagn som används i den dagliga driften påverkar också hur din aerodynamiska utrustning fungerar och hur mycket bränsle eller energi du kan spara. Exempelvis visar simuleringar att när takluftriktare och luftavvisare på hyttsidorna kombineras, kan bränsleförbrukningen reduceras med mellan fyra och fem procent* på en typisk långfärdskörning.

För verksamheter med olika typer av släpvagnskonfigurationer kommer mängden bränsle du kan spara att variera, men avvisare på taket och på hyttsidorna kommer fortfarande att ha en positiv inverkan. Detta beror på att när luftflödet släpper från hyttens baksida sugs det in i mellanrummet mellan hytten och lasten, vilket skapar ett betydande luftmotstånd. För att skydda en icke-aerodynamisk last från detta luftmönster är det avgörande att ha korrekt placerade avvisare på taket och på hyttsidorna.

Lastbilens aerodynamik i framtiden

Framstegen inom virtuell simulering har öppnat upp för nya möjligheter när det gäller att visualisera och analysera luftflödet och aerodynamiken för lastbilar. Simuleringsparametrar kan enkelt justeras och köras om och om igen på kort tid. Detta har effektiviserat verifieringsprocessen och gjort att aerodynamiska förbättringar snabbare kan komma ut på marknaden.

– Det är ett snabbt och ständigt växande område. Det är nu möjligt att undersöka vilken liten detalj du vill på lastbilen för att få kunskap om luftflödet och förbättra den aerodynamiska prestandan, säger Mattias Hejdesten, Engineering Specialist Aerodynamics på Volvo Lastvagnar.

Den senaste uppdateringen av EU:s regler för mått och vikter, som tar bort totallängdsbegränsningen på 16,5 meter, har också banat väg för större frihet när det gäller aerodynamisk optimering av lastbilens exteriör.

– Allt detta har förändrat lastbilstillverkarnas sätt att arbeta med aerodynamik, och lastbilsföretagen kan förvänta sig att se fler designförändringar i framtiden, säger Mattias Hejdesten.

Dessutom handlar aerodynamik inte längre bara om att minska bränsleförbrukningen. Det handlar också om att öka energieffektiviteten i syfte att minska miljöpåverkan, oavsett vilken typ av bränsle lastbilen kör på.

Utvecklad aerodynamik är särskilt viktigt för batterielektriska lastbilar, som inte har tillgång till lika mycket energi. För att optimera rutter och öka räckvidden är det därför oerhört viktigt att du, när du specificerar en lastbil hos din leverantör, gör rätt val i fråga om utrustning och aerodynamisk utformning.

– I framtiden är det avgörande att lastbilarna är så energieffektiva som möjligt, och utvecklingen inom aerodynamik kommer att ha stor betydelse här, säger Anders Tenstam.

6 sätt att förbättra bränsleekonomin genom att optimera lastbilens aerodynamik

  1. Se till att luftavvisaren på taket är i rätt höjd för din släpvagnskonfiguration.
  2. Överväg att lägga till avvisare på hyttsidorna för att minska det aerodynamiska motståndet.
  3. Justera om möjligt takavvisaren så att den passar den last som du transporterar.
  4. Sänk om möjligt snitthastigheten för dina lastbilar, eftersom det aerodynamiska motståndet ökar med hastigheten.
  5. Överväg annan aerodynamisk utrustning som kan hjälpa till att sänka bränsleförbrukningen, till exempel stötfångarspoilers, chassikjolar och stänkskärmar.
  6. Undvik lastbilstillbehör som viltfångare, lufthorn och extraljus eftersom dessa ökar det aerodynamiska motståndet.

 

*Baserat på ett typiskt fjärrtransportuppdrag med dieseldrift och standardkonfiguration för släpvagnen samt omfattande virtuella simuleringar och forskning utförd av Volvo Lastvagnar. Den faktiska bränsleekonomin kan variera av många olika anledningar, till exempel körhastighet, användning av konstantfarthållare, fordonets specifikation, fordonets last, faktisk topografi, förarens körerfarenhet och rådande väderlek.

Läs mer om aerodynamiska fördelar