Lastvagnar

Eldrivna lastbilar kan bli ett vanligt inslag snabbare än du tror

| 3 minuters läsning
Eftersom dieselmotorn har funnits hela våra liv kan det vara svårt att föreställa sig att något ersätter den. Övergången till elfordon kan dock gå betydligt snabbare än de flesta har väntat sig. Här är några anledningar till detta.


Kostnaden för att äga ett elfordon minskar

Även om eldrivna lastbilar i dag har ett högre inköpspris än motsvarande fordon med förbränningsmotor, gör det låga antalet rörliga delar i en elmotorer att dessa ofta har längre livscykel och kräver mindre underhåll. Samtidigt minskar batteripriserna i en takt som överträffar de flesta analytikers förväntningar. Det volymvägda snittpriset för ett batteripaket med litiumjonbatterier har fallit med 85 procent i reella nivåer sedan 2010. Pågående investeringar i sektorn för förnybar energi sänker dessutom kostnaderna för att generera el, vilket gör att driftskostnaden minskar avsevärt för en ellastbil då laddning av el blir en bråkdel av motsvarande dieselförbrukning.

Batterierna blir allt bättre
Utvecklingen inom batteriområdet ökar dessutom i takt med att efterfrågan på eldrivna fordon ökar. Litiumjonbatterier har ungefär en tredjedel av vikten och hälften av volymen hos en blyackumulator. De blir dessutom hela tiden lättare och mer kraftfulla i takt med att tekniken utvecklas. Nästa generations batterier, de så kallade solid state-batterierna, har också ytterligare fördelar. De kan laddas snabbare, är säkrare och har upp till dubbelt så hög energidensitet jämfört med dagens litiumjonbatterier, vilket möjliggör en fördubbling av elfordonens räckvidd.

Utmaningar i infrastrukturen åtgärdas
Idag kan en eldriven lastbil för transportuppdrag med kortare räckvidder enkelt laddas över natten. Infrastrukturen för lastbilar som kan snabbladdas är dock fortfarande liten, men växer i takt med att städer, fordonstillverkare och tankstationer börjar tillgodose en växande efterfrågan. Ny teknik som smarta laddare och smarta batterier gör dessutom extrem snabbladdning möjlig under fler förhållanden än tidigare. Nya forskningsrön visar även att laddningstiderna kan sänkas drastiskt, till exempel genom användning av nya elektrodmaterial i litiumjonbatterier.

En fråga om preferenser för de miljömedvetna
När priset på elfordon sjunker kan fordonsvalet bli en fråga om preferenser snarare än kostnader. Eldrivna lastbilar har också blivit populära bland förarna eftersom de är tystare och har lägre vibrationsnivåer än traditionella dieselfordon. De är enklare att manövrera och parkera, vilket gör dem väl lämpade för körning och leveranser i stadstrafik. Eldrivna lastbilar har blivit populära bland företag som vill arbeta hållbart, minska sina koldioxidavtryck och direkta avgasutsläpp.

Den slutliga frågan är förstås hur snabbt allt detta kommer att inträffa. Det står dock klart att övergången till elfordon går snabbare än många har förväntat sig. Elektromobiliteten har redan kommit till våra städer!

Lästips

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release