Lastvagnar

×

Gasar för miljöns skull

| 5 minuter läsning | 5 minuter läsning
Att minska sin klimatpåverkan kräver både mod och stora ekonomiska investeringar – speciellt för ett mindre åkeri. Men åkeriet Uppdragets ägare Sylve Törnqvist tvekade aldrig, och nu är företagets första LNG-lastbil i drift.
Uppdraget har tagit sin första LNG-lastbil i drift.
Uppdraget har tagit sin första LNG-lastbil i drift.

På väg från Göteborg leker solen och molnen kurragömma utanför lastbilsfönstret. När Niklas Grahn kör över den första bron ut mot Marstrand håller solen i taktpinnen och omgivningarna förvandlas till ett spegelblankt havslandskap. Inne i hytten doftar det nytt.

Gasmätaren till vänster om hastighetsmätaren vittnar om att den här lastbilen skiljer sig från medtrafikanternas. På lastbilens ena sida finns en cylinderformad tank som likt en termos kapslar in det nedkylda bränslet.

– Den enda skillnaden mellan att köra på biogas och diesel är tankningen. Det är några fler moment jämfört med en diesellastbil, men automaten säger ifrån om man gör fel, säger Niklas Grahn.

Sedan 1985 är Sylve Törnqvist en av ägarna till åkeriet Uppdraget som finns några kilometer från Älvsborgsbrons fäste på Hisingen i Göteborg. Vid starten körde de huvudsakligen korta sträckor i stadstrafik. Men med åren har företagets inriktning förändrats. I dag kör Uppdraget tyngre transporter runt om i västra Sverige.

– När vi startade var tanken att det skulle vara en tillfällig verksamhet. 30 år senare sitter vi här med över 50 medarbetare och många tyngre uppdrag, säger Sylve Törnqvist och ler när han tänker tillbaka.

 

I korridoren innanför Uppdragets entrédörr hänger företagets mål och riktlinjer inramade. Göteborgs stadsvapen pryder tavlan med rubriken: ”Avsiktsförklaring för pionjärklubben”. Texten framhåller att Uppdraget stimulerar utvecklingen av miljöanpassade fordon i Göteborg. Den är undertecknad 1996, samma år som Uppdraget skaffade sin första gasdrivna personbil – en Volvo 850.

– När Volvo började producera gasbilar fick jag ett fältprov på en sådan och sen bestämde vi oss för att skaffa ytterligare tio Bi-Fuel-bilar till verksamheten.

Det här hände under en tid då transportbranschens stora utsläpp hamnade i politikens rampljus. Då bestämde sig Sylve och hans kollegor för att Uppdraget skulle bli ett så miljövänligt företag som möjligt. Samtidigt fick han veta att avloppsreningsverket Ryaverket i Göteborg hade en rötningsanläggning och att de hade byggt en egen komprimeringspump för att kunna tanka biogas.

– Efter att även vi kunde börja tanka där hjälpte vår kontakt på Volvo Personvagnar oss med att emissionstesta en bil. Sen ansökte vi om att använda oss av märkningen ”Bra Miljöval” för godstransport hos Naturskyddsföreningen. Vi var faktiskt först i Sverige med att klara de kriterierna med en personbil, säger Sylve Törnqvist.

Med åren har personbilarna ersatts med både lätta och tunga lastbilar. Och genom att Uppdraget 2015 bytte ut alla sina dieseldrivna lätta lastbilar till biogasdrivna har de sänkt sina utsläpp med 90 procent. Med den nya Volvo FH:n har en ny förändringsresa startat. Nu ska även de tunga fordonen bytas ut.

– I dag är kunderna mer miljömedvetna och ställer krav på oss att köra grönt. Att vi har valt LNG-tekniken är bland annat för att man kan köra på biogas som helt tar bort koldioxidutsläppen.

Under 2018 lanserades Volvo FH LNG. Lastbilarna kan köras på flytande naturgas och/eller flytande biogas. Eftersom naturgasen är en fossil produkt har Uppdraget valt att bara tanka den förnybara biogasen. Och som litet företag är Uppdraget unik som LNG-kund.

– Tekniken är ny och hittills är det nästan bara stora åkerier som vågar satsa. Många ser ett hinder i att biogasproduktionen inte är helt utbyggd än, men de kommande åren kommer successiva utbyggnader att ske.

Under tiden är naturgasen ett bra komplement eftersom den ger runt 20 procent lägre koldioxidutsläpp än diesel, säger Andreas Neve, säljare på Volvo Truck Center i Mölndal. Med sina 25 egenägda fordon är Uppdraget en liten aktör sett till hela branschen. Det innebär både för- och nackdelar. Den stora fördelen är att man kan fatta snabba beslut, men Sylve Törnqvist framhåller samtidigt att ett litet företag tar en större ekonomisk risk när man väljer att investera i ny teknik.

En avgörande länk i Uppdragets satsning är klimatstödet ”Klimatklivet” som de får från Naturvårdsverket. Det innebär att de får bidrag på upp till 60 procent av den merkostnad som tekniken medför i inköpspris.

– Skillnaden mellan oss och andra liknande åkerier tror jag är att vi inte räknar hem bilen helt innan vi köper den.

Vi räknar med att uppdragen kommer efter hand. Hittills har flera kunder hört av sig med positiva reaktioner på att vi kör på biogas. Så länge man tror på det man gör så är det inte svårare för ett mindre företag att satsa på ny teknik än för ett större, säger Sylve Törnqvist.

På eftermiddagen ska Niklas Grahn transportera reservdelar från Volvo Cars till återförsäljare i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Dingle. Den turen kör han varje dag. Med på kundlistan finns bland andra även AB Volvo, Atlas Copco och SKF.

– Det är många som frågar hur det är att köra på gas, och det är roligt att kunna inspirera dem och förklara att det varken är svårt eller konstigt, säger han.
 

UPPDRAGET I GÖTEBORG AB

Ägare: Sylve Törnqvist och Mikael Hjelm.

Antal fordon: 25 egna fordon, varav 11 Volvolastbilar, 13 lätta lastbilar från Mercedes och en Volvo XC40. Uppdraget har även 24 underkontrakterade åkarfordon.

Antal medarbetare: 53.

Huvudsaklig last: Bilreservdelar, byggmaterial och eventmaterial.

Större kunder: Volvo Cars, Astra Zeneca, Stena, AB Volvo, SKF.

Omsättning: 42 miljoner kronor.