Lastvagnar

Anpassat efter din verkliga körsträcka

Volvo Flexi-Guldavtal

Volvo Flexi-Guldavtal är ett service- och reparationsavtal där månadsavgiften är baserad på den verkliga körsträckan. Flexi-Guldavtalet ger dig med en varierande eller säsongsbetonad körning ett serviceavtal som är bättre anpassat efter verksamheten.

Med din uppkopplade lastbil kan vi kontinuerligt läsa av den verkliga körsträckan på fordonet. Flexi-Guldavtalet är baserat på ett Volvo Guldavtal men ger dig en större flexibilitet på årlig körsträcka. Vi har möjlighet att säkerställa att din lastbil alltid är i bästa skick tack vare uppkopplingen. Och med ett proaktivt arbetssätt ger det dig en maximal tillgänglighet.

Det som skiljer Flexi-Guldavtalet från andra serviceavtal är flexibiliteten. Månadsavgiften varierar tack vare en variabel avgift som följer din faktiska körsträcka. Du har ett flexibilitetsintervall på +/- 20 procent för den uppskattade årliga körsträckan.

Den uppskattade årliga körsträckan som ligger till grund för avtalskostnaden kan variera inom ett flexibilitetsintervall på 40 procent.

Månadsavgiften är flexibel tack vare en variabel avgift som följer den verkliga körsträckan (pris/km).

Månadsavgiften anpassas alltid till den verkliga körsträckan. Det viktiga är att den totala årliga körsträckan håller sig inom flexibilitetsintervallet.

Ju längre avtal, desto mer flexibel kan den verkliga körsträckan vara. Det gör verksamheten även bättre rustad inför framtida förändringar i arbetsbelastningen.

Flexi-Guld
Flexibelt avtal som anpassas utifrån hur mycket du kör.
  Tillgänglighetstjänster
  Uppkopplad serviceplanering
  Underhåll och kontroller
  Drivelinereparationer
  Övriga reparationer
  Slitagedelar
  Realtidsövervakning (Tillval)
  Anpassat efter verklig körsträcka
Läs mer
Guld
Maximal tillgänglighet – alla reparationer och allt förebyggande underhåll.
  Tillgänglighetstjänster
  Uppkopplad serviceplanering
  Underhåll och kontroller
  Drivelinereparationer
  Övriga reparationer
  Slitagedelar
  Realtidsövervakning (Tillval)
Läs mer
Silver
Drivlinereparationer och underhåll för bättre kostnadskontroll.
  Tillgänglighetstjänster
  Uppkopplad serviceplanering
  Underhåll och kontroller
  Drivelinereparationer
Läs mer
Blå
Förebyggande underhåll och en serviceplan som baseras på den faktiska användningen av din lastbil.
  Tillgänglighetstjänster (tillval)
  Uppkopplad serviceplanering
  Underhåll och kontroller
Läs mer