Volvo Lastvagnar

Sverige

×

Gasum öppnar sin första tankstation i Malmö hos Volvo Truck Center

Den 10 mars invigs Malmös första tankstation för flytande gas för tunga fordon. Det är Gasum som står bakom stationen. Det är den första stationen för flytande gas i Malmöområdet för tunga fordon och ligger på Volvo Truck Centers anläggning i Sunnanå, alldeles bredvid stora genomfartsleder.
Ekdahl Miljö, Volvo Truck Center, Malmö.
Ekdahl Miljö, Volvo Lastvagnar och Gasum inviger den nya tankstationen för flytande gas hos Volvo Truck Center, Malmö.

 

Etableringen av Gasums nya tankstation i Malmö har skett tillsammans med Volvo Truck Center och kommer att ligga i direkt anslutning till Volvo Truck Centers anläggning. Stationen är placerad i ett industriområde med mycket passerande tung trafik, som kommer att kunna dra nytta av den nya tankstationen. Tankstationen erbjuder både naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) för tunga fordon.

– Vi är väldigt nöjda med detta samarbete med en av de främsta tillverkarna av gasdrivna lastbilar och att kunna erbjuda vår lösning till deras kunder. Intresset för gas som bränslelösning ökar stadigt och tack vare statliga klimatsubventioner som exempelvis Klimatklivet är nu över 800 gasdrivna lastbilar på väg ut på de svenska vägarna, säger Mikael Antonsson, Director Traffic, Sweden, Gasum.

Tankstationen är en efterlängtad utbyggnad och har väckt intresse hos fler logistikföretag i och med läget vid ett viktig trafiknav.

– Eftersom de flesta av våra kunder har verksamhet i hela Sverige är stationen i Malmö ett välkommet tillskott till det redan existerade tankstationsnätet. Den nya stationens läge vid Sunnanå, där E6:an och riksväg 11 korsar varandra, har väckt intresse från flera logistikföretag. Vi vill såklart kunna erbjuda flytande natur- och biogas till alla som vill minska sina koldioxidutsläpp. Vi är glada över att kunna fortsätta förstärka gasinfrastrukturen i södra Sverige, berättar Mikael Antonsson.

Med flytande gas i tanken
Ekdahl Miljö har i dag fem stycken Volvo FH som går på flytande gas. Två av dessa transporterar gods för Swepart, ett företag i Småland inom fordonsindustrin, dels i en slinga Liatorp-Malmö, dels Liatorp-Halland/Västbo. De andra tre gaslastbilarna trafikerar Småland-Göteborg åt Volvo Cars.

– I dag tankar vi LBG 50 vid Gasums station i Ljungby och ser fram emot den nya tankstationen i Malmö. Vårt sammanlagda intryck så här långt av gaslastbilarna är väldigt positivt, alla chaufförer är nöjda med lastbilarna och upplever dem som mycket behagliga att köra, de går tystare, och det är inga problem vid tankning. Sedan ser vi att det blir en fin bränsleekonomi jämfört med diesel, säger Peje Hellström, platschef Ekdahl Miljö i Ljungby.

Samarbete är kärnan för att nå miljömålen
– Vi värdesätter vårt nära samarbete med Gasum som har möjliggjort den första stationen med flytande gas i Malmö. Vi är mycket glada att den finns på vår anläggning Volvo Truck Center, en viktig satsning från vår sida. Nu kan alla som transporterar gods på de stora trafiklederna i närheten smidigt tanka flytande gas till sina lastbilar och sänka sin miljöpåverkan här och nu, säger Stefan Strand, vd på Volvo Lastvagnar Sverige.

Enligt utsläppsmålen EU införde 2019 ska utsläppen av koldioxid från tung trafik minska med 30 procent fram till 2030. Det gör att utvecklingen för vägtransporter med betydligt lägre miljöpåverkan och LNG-fordon nu tar stora steg i stora delar av Europa och efterfrågan på lastbilar som går på flytande gas fortsätter att öka. Sverige har ett utsläppsmål om att minska koldioxidutsläppen med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer när det kommer till vägtransporter. LNG och LBG är attraktiva drivmedel som kan minska koldioxidutsläppen direkt.

Volvo FH och Volvo FM med flytande gas-tankar erbjuder samma transporter i samma hastighet som traditionella diesellastbilar. Däremot sänks koldioxidutsläppen med 20% om lastbilen tankas med naturgas, eller med 100% med biogas. Detta täcker in utsläppen från fordonet under användning, det vill säga ”tank till hjul”. Ett stort steg på vägen mot nollutsläpp.

Högupplösta bilder

Pressmeddelande som pdf

Läs mer om hur miljöpåverkan kan minskas med gasdrivna lastbilar

För mer information, kontakta:

Susanne Frödin
PR- och informationschef Volvo Lastvagnar Marknad Sverige
Telefon: +46 31 322 08 20
E-post: susanne.frodin@volvo.com

Volvo Lastvagnar erbjuder kompletta transportlösningar och ett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar för kunder med höga krav. Stöd till kunderna säkras via ett globalt nätverk av återförsäljare med 2 300 serviceställen i över 130 länder. Volvos lastbilar monteras i 13 olika länder och under 2020 levererades cirka 94 000 Volvolastbilar globalt. Volvo Lastvagnars verksamhet bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. Volvo Lastvagnar är en del av Volvokoncernen – en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer. Koncernen tillhandahåller dessutom kompletta lösningar inom finansiering och service.