Lastvagnar

Gabor Szalo Hanna Degerman
2024-01-31
Teknologi och innovation Bränsleeffektivitet
Authors
Gabor Szalo
Senior Engineering Specialist
Hanna Degerman
User Experience Product Planner

Skillnaden mellan att köra med kamerasystem och vanliga speglar

Att en lastbil ska ha sidospeglar är något som förare alltid har tagit för givet. På senare år har dock flera tillverkare börjat erbjuda kamerasystem i stället. Men när och var kan detta vara användbart, och vilka är för- och nackdelarna med en kamera kontra en spegel?

År 2016 öppnade FN för en förordning som skulle göra det tillåtet att byta ut speglar mot kamerasystem. En av fördelarna är bättre direkt sikt, alltså bättre sikt ur förarens perspektiv: med andra ord det som kan ses utan hjälp av speglar eller kameror.

EU-kommissionen uppskattar att den kommande EU-förordningen om allmän säkerhet kommer att minska antalet olyckor och förhoppningsvis rädda fler än 25 000 liv. Enligt beräkningarna kommer även minst 140 000 allvarliga skador att kunna förhindras fram till 2038. Kamerasystem kan bidra till dessa siffror eftersom de förbättrar den direkta sikten. Den främsta orsaken till att kamerasystem tagits fram är dock bättre aerodynamik i kombination med möjligheten att spara bränsle och minska koldioxidutsläppen.


– Alla vill sänka sin bränsle- eller energiförbrukning, och om luftmotståndet från speglarna minskar kan de smalare kameraenheterna förbättra energieffektiviteten med upp till 1,5 procent. * Men det är också viktigt att undersöka vilken lösning som passar bäst för kunden och ger den bästa körupplevelsen, säger Gabor Szalo, Senior Engineering Specialist in Visibility vid Volvo Lastvagnar.

Det är viktigt att hitta en lösning som passar bäst för kunden och ger den bästa körupplevelsen.

Den första lastbilen med kameror i stället för sidospeglar kom 2019, och sedan dess har den tekniska utvecklingen gått snabbt. Flera tillverkare har släppt lastbilar med kamerasystem och incitamenten från framtida lagstiftning påskyndar denna process. År 2029 kommer EU:s allmänna säkerhetsförordning (GSR) att införa krav gällande direkt sikt för alla nyregistrerade lastbilar. Syftet är att minimera döda vinklar och se till att förarnas direkta synfält från fordonet blir större.

Om man bortser från den tekniska utvecklingen och kommande lagstiftning finns det möjligheter och fördelar såväl som utmaningar och begränsningar med att köra med kameror i stället för speglar. Här är några aspekter att ta hänsyn till:

 

Fördelarna med att köra med ett kamerasystem i stället för speglar

 

Aerodynamik:

 • Lastbilens aerodynamik är en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till när det gäller bränsleeffektivitet och därmed även miljöpåverkan. Kamerasystem genererar mindre luftmotstånd än sidospeglar och därför sjunker både bränsle- och energiförbrukning.

Sikt och säkerhet:

 • Med en kamera finns det inga fysiska speglar som blockerar förarens synfält. Därför lämpar sig kamerasystem för komplexa trafiksituationer, till exempel när oskyddade trafikanter befinner sig i närheten av lastbilen eller i rondeller där speglarna kan störa förarens sikt.
 • I kamerorna kan det även finnas automatisk eller manuell spårning av släpvagnens rörelser, en funktion som också kan användas vid backning. Detta är digitala fördelar som inte kan uppnås med en sidospegel.
 • Inbyggda referenslinjer (vid filbyte) är en annan digital stödfunktion som är möjlig med ett kamerasystem.
 • Med vanliga konvexa speglar förekommer viss bildförvrängning på grund av spegelns radie. Med ett kamerasystem är det möjligt att korrigera bildförvrängningen så att föraren får en mer verklighetstrogen bild.
 • När föraren sover kan kamerasystemet användas för övervakning. Det kan också aktiveras inifrån hytten utan att gardinerna behöver dras undan.
   

Dåligt väder och mörker:

 • Vid regn blir sikten generellt bättre med en kamera, eftersom linsen sitter skyddad i kameraarmen. Men kanske ännu viktigare är det att skärmen är placerad inne i hytten. Med sidospeglar blir sikten sämre när det regnar på både fönstret och själva spegeln.
 • Det är lättare att hålla en kameralins ren än en traditionell spegel, som har större glasyta. Kameran är dessutom ofta placerad högre upp på utsidan av lastbilen, vilket gör att den är mindre utsatt för smuts.
 • Vid mörkerkörning ger kameror bättre sikt än speglar tack vare sin förmåga att fungera i dåliga ljusförhållanden. Dessutom har kamerorna en funktion för mörkerseende.
   

Lagkrav:

 • Som tidigare nämnts innehåller den allmänna säkerhetsförordningen från och med 2029 lagkrav beträffande direkt sikt, vilket gör att ett kamerasystem möjligen är att föredra.
 • För att få köra i London måste fordon på över 12 ton från och med 2024 ha uppnått ett trestjärnigt betyg (baserat på vad föraren kan se direkt genom hyttfönstren) eller så måste lastbilen vara utrustad med en rad säkerhetssystem. Det gör att lastbilar med kameror i stället för speglar är att föredra.

Utmaningarna med att köra med ett kamerasystem i stället för speglar

Sikt och säkerhet:

 • Speglar ger en tredimensionell bild medan kamerasystem är tvådimensionella. Djupseende samt avståndsbedömning och fordonshastighet för fordon som kommer bakifrån kan ta lite tid att vänja sig vid.
 • Kameraupplösningen kan vara en nackdel jämfört med en spegel. Speglar har samma skärpenivå som våra ögon. Kameror däremot har en vidvinkellins och en skärm med begränsad upplösning. Det kan göra att det blir svårare för förarna att bedöma avstånd. Därför är valet av bildupplösning och skärmstorlek viktiga faktorer.
 • Skärmarnas placering måste anpassas efter hyttinteriören för att undvika att skapa ytterligare en död vinkel. Det kan resultera i en mindre skärmstorlek än vanliga speglar, vilket i sin tur påverkar storleken på objekten som visas på skärmen.
   

Reparationer:

 • Kamerasystemet har både sensorer och skärmar samt en dator som behandlar bilden. Det kan bli kostsamt att reparera eventuella skador. Men detta är förstås beroende av vilken komponent som behöver bytas ut eller om felet täcks av ett serviceavtal.
   

Körupplevelse:

 • Att se på en tvådimensionell bild på en kameraskärm är inte samma sak som att titta i en vanlig spegel. De flesta av dagens förare är vana vid att köra med klassiska sidospeglar, vilket gör detta till en helt ny körupplevelse och något att vänja sig vid.
 • En annan sak att vänja sig vid, eller snarare lära sig, är de tekniska inställningarna och de nya funktionerna. Dessa måste inarbetas i förarnas dagliga rutiner i samband med att de ska lära sig att manövrera, bedöma hastighet och avstånd och analysera omgivningarna runt lastbilen.

Sidospeglar eller kamerasystem – vad ska jag välja?

Det finns för- och nackdelar med både kamerasystem och traditionella speglar. Körupplevelsen med sidospeglar skiljer sig från hur det är att köra med ett kamerasystem, och det är också troligt att det finns olika preferenser bland förarna.

Inom vissa transporttypergment kan det vara lättare att vänja sig vid kamerasystem: För förare i fjärrtrafik kan det exempelvis gå snabbare att vänja sig vid kamerasystem än för förare som ofta kör i stadstrafik. I stadsmiljöer måste förarna hela tiden göra avståndsbedömningar och det finns ett större behov av att backa. Vid stadskörning är djupseendet en mycket viktig faktor.

– Preferenserna kan variera, men målet med kamerasystemen är att skärmbilden ska vara så verklighetstrogen som möjligt och att körupplevelsen blir den bästa tänkbara. För nya förare kan kamerasystem bli standard, och vad du väljer kan också bero på hur öppen du är för förändringar och nya digitala lösningar i körmiljön, säger Hanna Degerman, User Experience Product Planner på Volvo Lastvagnar.

Kjell Brunnström är senior forskare vid Sveriges forskningsinstitut (RISE, Research Institutes of Sweden) och är specialiserad på visuell perception. Han tror att kameror kommer att bli allt vanligare och att det inom en nära framtid blir det alternativ som förarna väljer. Han menar dock att det skulle vara gynnsamt att lägga till en del funktioner i systemen så att alla förare och alla segment i transportbranschen faktiskt vill använda dem.

– Som det är nu ger kamerasystemen sämre djupseende jämfört med vanliga sido- eller backspeglar. Enligt en studie som genomförts av RISE och Volvo Cars ** skulle det dock vara önskvärt att kamerorna visade tilläggsgrafik för att kompensera för den reducerade djupuppfattningen. Denna grafik skulle kunna indikera avstånd och farliga objekt, så att förarna lättare kan fatta rätt beslut.

Teknikutvecklingen på det här området går snabbt. Huruvida du väljer en klassisk sidospegel eller ett kamerasystem kan vara beroende av preferenser eller segment. Du behöver utvärdera dina verksamhetsbehov, men också möjligheterna att efterleva lagar och regler. Och kanske också förarnas preferenser och hur öppna de är för nya körupplevelser.


* Den faktiska energieeffektiviteten kan variera av många olika anledningar, till exempel körhastighet, användning av farthållare, fordonsspecifikation, fordonets last, faktisk topografi, förarens körerfarenhet, fordonsunderhåll och rådande väderlek.

 

** Källa: Zhang, M. och G. Bin. The effect of CMS with AR on driving performance. (diva2:1717225), RISE Sveriges forskningsinstitut, Chalmers tekniska högskola, M.Sc. avhandling. 2022, tillgänglig på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-61469