Lastvagnar

Ylva Dalerstedt
2023-02-22
Hållbarhet Spara bränsle
Author
Ylva Dalerstedt
Segment Manager Long Haul

Vad är VECTO och hur påverkar det din åkeriverksamhet?

Under de kommande åren kommer VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) ha stor betydelse för att minska CO2-utsläppen från lastbilar inom EU. Redan nu kan man se att det påverkat utvecklingen mot mer bränsleeffektiva lastbilar, vilket gynnar lastbilsägare över hela världen.

VECTO infördes 2019 som en del av EU:s CO2-lagstiftning (EU-förordning 2019/1242). Det är i huvudsak en typ av programvara som simulerar CO2-utsläpp och bränsleförbrukning för en given lastbilskombination baserat på data från tillverkaren. Detta kan innefatta fordonsspecifikationer, laster, bränslen och rutter. Från och med den 1 januari 2019 måste alla nya lastbilar med en totalvikt över 3 500 kg som säljs inom EU levereras med en certifierad deklaration av CO2-utsläppen och bränsleförbrukningen som skapats med VECTO.

Ambitionen med EU-förordningen är att minska CO
2-utsläppen från tunga fordon med 15 % till 2025 (jämfört med 2019 års nivåer) och 30 % till 2030 (även om 2030-målet fortfarande diskuteras och kan bli ännu högre). VECTO är ett standardiserat verktyg som kan spåra varje lastbilstillverkares framsteg när det gäller att minska CO2-utsläppen och säkerställa efterlevnaden.

Hur har VECTO påverkat lastbilsägarna?

Eftersom VECTO främst riktar sig till lastbilstillverkarna har det inte haft någon direkt påverkan på lastbilsägare och transportföretag. Det har dock haft en betydande indirekt påverkan genom att främja utvecklingen av mer bränsleeffektiva fordon och tjänster. Till exempel visade ett oberoende test nyligen att Volvo FH med I-Save nu förbrukar 18 % mindre bränsle än de gjorde i samma test för bara fyra år sedan.

– Enbart under de senaste åren har vi gjort enorma framsteg när det gäller att göra våra lastbilar mer bränsleeffektiva. Det beror delvis på att vi har ett verktyg som VECTO. Resultatet tar inte bara EU närmare ett uppfyllande av Parisavtalets åtaganden utan det bidrar också till att transportföretagen kan uppfylla sina egna mål för minskade CO2-utsläpp och bränslekostnader, säger Ylva Dalerstedt, chef för fjärrtransportsegmentet på Volvo Lastvagnar.

VECTO tar inte bara EU närmare sina klimatåtaganden utan hjälper också transportföretagen att nå sina mål för minskade CO2-utsläpp och bränslekostnader.

Det bör noteras att VECTO ger ett simulerat värde för bränsleförbrukningen som är baserat på vissa nyttolaster och specifika rutter, men den faktiska bränsleförbrukningen kan fortfarande förbättras ytterligare genom saker som förarutbildning och smarta mjukvarulösningar. Dessa faktorer är ännu inte helt integrerade i VECTO-verktyget.

Lastbilsägare och transportföretag kan också använda deklarationerna för att jämföra olika lastbilsspecifikationer när det gäller bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

– En del företag ser värdet i deklarationerna eftersom det ger transparens och gör det möjligt för dem att göra faktabaserade jämförelser. Om du verkligen är intresserad av att få ner antingen CO2-utsläppen eller bränsleförbrukningen kan VECTO och dess deklarationer vara ett bra verktyg för mer välgrundade beslut, säger Ylva.

Vad händer härnäst?

2021 släppte EU sin första rapport baserad på VECTO-resultaten från det första året, som omfattar lastbilar tillverkade 2019. Detta fastställde statusen för den tunga lastbilsflottan i Europa för det året och satte referensvärden för framtida minskningsmål. Nu är det tillverkarnas ansvar att minska sina utsläpp för att nå EU:s mål om 15 % minskning till 2025.

– Med VECTO har alla lastbilstillverkare ett gemensamt verktyg och en metod för att fastställa sitt CO2-avtryck och följa framstegen mot klimatmålen. Att få ner våra fordons VECTO-värden utgör en enorm motivation för våra ingenjörer och produktutvecklingsteam. Det är ett väldigt konkret mål att arbeta mot, säger Ylva.

Med VECTO har alla lastbilstillverkare ett gemensamt verktyg och en metod för att fastställa sitt CO2-avtryck och följa framstegen mot klimatmålen.

EU-målet om 15 % minskning av CO2-utsläppen till år 2025 närmar sig med stormsteg. Det innebär att VECTO:s betydelse för tillverkare av tunga lastbilar kommer att öka och under de kommande åren kan lastbilsägarna se fram emot ännu bränslesnålare lastbilar på marknaden. 

Mer information om VECTO finns på EU-kommissionens webbplats. Där hittar du:

  • Dokumentation över hela förordningen.
  • Vanliga frågor och svar.
  • Djupgående detaljer om hur simuleringen fungerar.