Lastvagnar

Sverige

×

Vår resa mot nollutsläpp

Volvo FE CNG

Kraftfull. Produktiv. Ren. En gasdriven Volvo FE – perfekt för sophämtning och stadsdistribution. 

Gasdriven

Den ser ut som en vanlig Volvo FE på utsidan. Men under huven på Volvo FE CNG döljer sig en Euro 6-motor – som drivs helt och hållet med komprimerad naturgas eller komprimerad biogas. Den använder tändstiftsteknik och ger en effekt på 320 hk och ett vridmoment på 1 356 Nm.

Lastbilen är utrustad med automatväxellåda. Produktiviteten och köregenskaperna är lika bra som hos vanliga Volvo FE. Men den här har utvecklats speciellt för kortare körsträckor med många stopp och starter – som till exempel sophämtning och stadsdistribution.

Många städer runtom i världen letar efter alternativ till dieseldrivna lastbilar. Framförallt inom sophantering är förnybara drivmedel ofta ett krav för att vinna en upphandling. Med Volvo FE CNG kan vi erbjuda de företag som kör i stadsmiljö en lastbil med klart lägre miljöpåverkan.

Kombinera med en hytt med lågt insteg

Kombinera lågemissionsmotorn med en hytt med lågt insteg. Det gör det lättare att ta sig i och ur hytten för dina förare och förbättrar säkerheten inne i staden.

Lägre utsläpp

Metangas är helt luktfritt vid förbränning. Dessutom genererar den mycket låga halter av skadliga partiklar. När metan utvinns ur biogas – alltså ur organiskt material – är koldioxidutsläppen upp till 100 %* lägre än från en motsvarande diesellastbil.

Partikelutsläppen är faktiskt så låga att det bara behövs en trevägskatalysator. Inget dieselpartikelfilter. Och ingen AdBlue heller.

* Detta täcker in utsläppen från fordonet under användning, det vill säga från tank till hjul.

En tillförlitlig lösning

Motor använder tändstiftsteknik och behöver bara en vertikal eller horisontell trevägskatalysator som emissionskontroll. En effektiv och pålitlig lösning.

Volvo FE CNG finns med 2×4 eller 2×3 gastankar. Tankarna för komprimerad gas är monterade på bägge sidor av chassit. Räckvidden vid optimala körförhållanden kan uppgå till hela 400 km vid lätt distribution och upp till 250 km vid tyngre sophämtningsuppdrag.

Förutom den gasdrivna motorn är Volvo FE CNG också utrustad med automatväxellåda. Den ger därför samma produktivitets- och prestandafördelar som vanliga Volvo FE.

Metangas är det bränsle som på längre sikt kommer att vara ett hållbart alternativ till diesel. Nu handlar det om att tillsammans med samhällets olika aktörer skapa spelregler och rätt förutsättningar för en positiv utveckling.

Testa själv

Din lokala Volvoåterförsäljare går gärna igenom Volvo FE:s samtliga egenskaper och fördelar med dig.