Lastvagnar

Första leveransen av Ramlösa mineralvatten med Volvos ellastbil till Carlsberg i Danmark

Elektrifieringen av lastbilstransporter har gått in i en ny spännande fas. Sedan början av februari kör pionjärerna Erikssons Åkeri regelbundna turer med tung elektrisk lastbil från Volvo Lastvagnar mellan två länder. Testrutten går från Skåne, över Öresundsbron, till Höje Taastrup utanför Köpenhamn. – Många är fortfarande tveksamma till att köra längre elektriska lastbilstransporter, men vi visar att det är fullt möjligt, säger Gunnar Eriksson, VD på Erikssons Åkeri.
Första leveransen av Ramlösa mineralvatten med Volvos ellastbil till Carlsberg i Danmark


Koldioxidutsläppen från tunga vägtransporter utgör 6 % av de samlade utsläppen i EU, vilket är en fjärdedel av alla utsläpp från vägtransporter totalt. En grön omställning av tung lastbilstrafik kan alltså vara väldigt betydande, och är redan idag fullt möjlig. Det gäller också över landsgränser. Det är budskapet när Volvo Lastvagnar, Carlsberg Sverige, E.ON, Erikssons Åkeri, Österlens Lastvagnar och Øresundsbron nu inlett ett samarbete för en ökad elektrifierad godstrafik över Öresund.


– Erikssons Åkeri kör nu med full kapacitet i regelbunden trafik - och det går utmärkt. Tillsammans med våra samarbetsparter har vi testat en helhetslösning för tung elektrisk lastbil, med laddning i båda ändar av köruppdraget. Jag hoppas och tror att detta inspirerar andra i transportbranschen att följa efter, säger Niclas Johnson, försäljningschef på Volvo Lastvagnar Sverige.


Med en last på 22 ton Ramlösa mineralvatten rullade den första körningen med helelektriska Volvo FH-lastbilen i februari över Öresundsbron. Laddningen sker på Volvo Truck Centers publika laddplatser i Helsingborg, och i Taastrup. Lastbilens räckvidd är ca 300 km, men tack vare en kortare laddningen på danska sidan klarar ekipaget hela rutten på cirka 370 km.


Jämfört med en traditionell lastbil är det betydligt tystare i hytten – och frånvaron av motorljud är påtaglig när ekipaget rullar in på terminalerna för att lasta eller lossa. Arbetsmiljön för både förare och omgivningen blir avsevärt bättre med elektriska lastbilar.


– Förutom fördelarna för klimatet är det här en stor bonus för våra chaufförer och alla andra som jobbar eller befinner sig i närheten av fordonen. Bullriga terminaler blir i princip helt tysta med ellastbilar. Även ljudet ute på vägarna minskar kraftigt, säger Christian Pedersen, Key account manager på Erikssons Åkeri.


Elektriska lastbilar kommer nu på bred front. Omställningen startade för några år sedan inne i städer, när soplastbilar och distributionslastbilar kunde börja köra på el. Nästa steg blev elektriska lastbilstransporter mellan städer och regioner. Och idag är det fullt möjligt att köra elektriska tunga transporter även längre sträckor och över landsgränser. Volvo Lastvagnar erbjuder idag samtliga lastbilsmodeller i elektriska versioner.


Vi vet att transportbranschen och deras kunder har ambitiösa klimatmål och vill satsa på hållbara transporter. I takt med att tillgången till publik laddning nu ökar snabbt växer också mängden transportuppdrag som kan genomföras med elektriska lastbilar.


– Fordonen finns redan. Vi har hela utbudet från distributionsbilar till tunga dragbilar. Laddningen är på tillväxt. Nu handlar det mycket om att transportköpare ska börja ställa krav på hållbara transporter för att omställningen ska ta fart. Det positiva är att vi sedan förra året ser att allt fler ställer sådana krav, säger Niclas Johnson.


– Vi blev nyfikna redan från början när vi hörde att Volvo skulle börja tillverka ellastbilar. Det är ett bra säljargument till våra kunder att vi kan minska CO2-utsläppen från transporterna. Sedan fick vi den allra första serietillverkade tunga ellastbilen från Volvo, vilket vi är stolta över. Det känns väldigt bra att vi är tidigt ute och det är uppskattat av våra kunder att vi satsar på just ellastbilar, säger Gunnar Eriksson på Erikssons Åkeri.


Fakta/Samarbete för elektrifiering

  • Godstrafiken med tung elektrisk lastbil mellan Sverige och Danmark har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Volvo Trucks,  E.ON, Erikssons Åkeri, Österlens Lastvagnar och Öresundsbron och Carlsberg Sverige.
  • Lastbilen som används är en Volvo FH Electric med sex batterier på sammanlagt 540 kWh.
  • Högeffektsladdning sker på Volvo Truck Center i Helsingborg och på Volvo Truck Center i Taastrup.
  • Testlasten bestod av Ramlösa mineralvatten från Carlsberg Sverige som levererades till Carlsberg Danmark för distribution i Danmark.


Fakta REEL
Erikssons Åkeris Volvo FH Electric ingår i REEL-projektet som drivs av CLOSER. REEL är ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. REEL erhåller medfinansiering från programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket. Både Erikssons Åkeri och Volvo Lastvagnar är medlemmar i projektet REEL.

För mer information, kontakta:

Jan Strandhede
Pressansvarig, Volvo Lastvagnar
jan.strandhede@volvo.com
Telefon: 031 3233715, 0765 533715