Lastvagnar

Leverans till Alfredsson Transport av tung elektrisk lastbil med fossilfritt stål

Som världens första lastbilstillverkare har Volvo börjat introducera fossilfritt stål* i sina lastbilar. Nu levereras de första eldrivna lastbilarna med fossilfritt stål till företagets kunder och först ut i Sverige är Alfredsson Transport i Norrköping.
Volvo FM Electric tung lastbil med fossilfritt stål.
Nu introducerar Volvo Lastvagnar fossilfritt stål i sina tunga ellastbilar.

Serieproduktionen av tunga elektriska lastbilar startade i början av september i år. Volvo introducerar nu fossilfritt stål i några av sina lastbilar, där detta stål till att börja med används i lastbilens rambalkar. De tunga elektriska Volvolastbilarna, med en bruttokombinationsvikt på 50 ton, är de första i världen med denna innovation.

Det nytillverkade fossilfria stålet från SSAB blir ett viktigt komplement till traditionellt och återvunnet stål, som idag ingår i Volvos lastbilar. I takt med att tillgången på fossilfritt stål ökar kommer stålet även användas i andra delar av lastbilen. Ellastbilen byggs i Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve.

Alfredsson Transport är ett familjeföretag som grundades för 85 år sedan som idag med runt 110 anställda är ett av Östergötlands största åkerier. Företaget har idag en mycket stark miljöprofil. Åkeriet kör enbart fossilfria transporter för sina kunder och har ett stort antal Volvo FH som går på flytande biogas sedan tidigare.

Ellastbilen ska laddas med grön el
Alfredsson Transports Volvo FM Electric kommer vara en av de första elektriska tunga lastbilarna som byggs med rambalkar i fossilfritt stål. Det är en dragbil 4x2 som kommer att utöka Alfredsson Transports flotta på närmare 80 fordon av olika storlek. Till att börja med kommer ellastbilen att spela huvudrollen i ett logistiksystem för Fiskeby Board AB. Där gör ellastbilen en lagerflytt mellan Fiskeby Boards anläggning och Norrköpings hamn där tre trailers flyttas konstant åtta turer om dagen. Åkeriet har redan säkrat att ellastbilen kommer att laddas med grön el som kommer från vind- och vattenkraft, samt att de planerar att bygga ut sin solcellsanläggning vid terminalen för att kunna få ut ännu mer laddning till sina fordon. I samband med företagets 85 års-jubileum tar nu Alfredsson Transport ett nytt steg mot framtiden med sin första tunga ellastbil med fossilfritt stål i ramen.

– Vi känner en stor stolthet över att vår ellastbil byggs med fossilfritt stål, det är en milstolpe. Vi är otroligt glada över att det är fossilfritt stål redan i tillverkningen av lastbilen och att vi sedan kan köra den emissionsfritt, det är ett stort steg, både för oss som för våra kunder som vi gör den här satsningen tillsammans med. Vi vill ju lämna ett så litet miljöavtryck som möjligt i vår verksamhet. Vi har varit fossilfria sedan 2015 och har enbart köpt LBG-lastbilar sedan 2018. För vår personal och kunder är det också viktigt att transporterna kommer att ske så mycket tystare, att decibelnivån sänks så effektfullt är också en viktig faktor för oss, säger Erik Alfredsson, VD på Alfredsson Transport.

Ramen är lastbilens ryggrad
Ramen är en oerhört viktig komponent på lastbilen eftersom allt vilar på och fäster på den. Ramen måste vara tillräckligt stark för att bära mycket tunga laster, samtidigt som den ska vara tillräckligt flexibel för att absorbera krafter som genereras av vägens ojämnheter.

Det fossilfria stålet från SSAB tillverkas med hjälp av en helt ny teknik med fossilfri el och vätgas. Resultatet är en betydligt lägre klimatpåverkan och ett viktigt steg mot en värdekedja med nollutsläpp.

Volvo Lastvagnar har åtagit sig att följa Parisavtalet och har som mål att nå netto-noll växthusgasutsläpp i värdekedjan senast 2040.

– Vi är mycket stolta och glada över att Alfredsson Transport satsar på Volvo FM Electric. De har precis som oss mycket ambitiösa miljömål och tillsammans kan vi göra skillnad till det bättre. Vi på Volvo är på en resa mot nettonollutsläpp vilket innebär både att göra våra lastbilar fossilfria i drift, och att på sikt helt ersätta materialet i dem med fossilfria och återvunna alternativ, säger Stefan Strand, VD på Volvo Lastvagnar Sverige.

Det är Volvo Lastvagnars återförsäljare Tage Rejmes Lastvagnar som sålt ellastbilen till Alfredsson Transport.

– Det är en stor ära att fortsätta det fina samarbetet tillsammans med Volvo och Alfredsson Transport. Vi gör varandra bättre och vassare i utveckling av nya transportlösningar. Vi är glada över det nära och mångåriga samarbetet med alla på Alfredsson Transport ända sedan starten, de utmanar oss till att bli bättre hela tiden, säger Stefan Sandberg, VD Tage Rejmes Lastvagnar.


* Minst 90 % av den koldioxid som släpps ut vid framställning av stål elimineras med den nuvarande produktionsprocessen.
 

Högupplösta bilder >
Pressmeddelande som PDF >

Bakgrund samarbete med SSAB
Volvokoncernen och SSAB tecknade 2021 ett samarbetsavtal om forskning, utveckling, serieproduktion och kommersialisering av världens första fordon av fossilfritt stål. Det nytillverkade fossilfria stålet från SSAB blir ett viktigt komplement till traditionellt och återvunnet stål, som idag ingår i Volvos lastbilar, anläggningsmaskiner och andra produkter. Det fossilfria stålet tillverkas med en helt ny teknik med fossilfri el och vätgas. Resultatet blir en kraftigt minskad klimatpåverkan och en fossilfri värdekedja. SSAB planerar att erbjuda fossilfritt stål i industriell skala till marknaden 2026.

Utvecklingen av en fossilfri värdekedja från gruva till färdiga stålprodukter sker inom ramen för HYBRIT-initiativet som SSAB driver tillsammans med LKAB och Vattenfall sedan 2016. HYBRIT står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology.

För mer information, kontakta:

Susanne Frödin
PR- och informationschef Volvo Lastvagnar Sverige
Telefon: +46 739 02 08 20
E-post: susanne.frodin@volvo.com

Pressfoton och  filmer finns tillgängliga på Volvo Lastvagnars Media Gallery:  http://images.volvotrucks.com.

Volvo Lastvagnar erbjuder kompletta transportlösningar och ett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar för kunder med höga krav. Stöd till kunderna säkras via ett globalt nätverk av återförsäljare med 2 200 serviceställen i över 130 länder. Volvos lastbilar monteras i 13 olika länder och under 2021 levererades cirka 123 000 Volvolastbilar globalt. Volvo Lastvagnar är en del av Volvokoncernen – en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer. Koncernen tillhandahåller dessutom kompletta lösningar inom finansiering och service. Volvo Lastvagnars verksamhet bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.