Lastvagnar

Volvo Lastvagnar lanserar ett komplett program med eldrivna lastbilar i Europa under 2021

Nästa år kommer åkerier i Europa att kunna beställa helelektriska versioner av Volvos tunga lastbilar. Det innebär att Volvo Lastvagnar från och med 2021 kommer att erbjuda ett komplett program med elektriska drivlinor på den europeiska marknaden. Volvo Lastvagnars massiva satsning på elektrifiering innebär ett avgörande steg på vägen mot fossilfria transporter.
Volvo Lastvagnar lanserar ett komplett program med elektriska lastbilar i Europa under 2021

Volvo Lastvagnar genomför nu tester av eldrivna, tunga lastbilar av modellerna Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX som kommer att användas i Europa för regionala transporter och för anläggningstransporter i stadsmiljöer. Dessa lastbilar har tågvikter upp till 44 ton. Lastbilarna har, beroende på batterikonfiguration, räckvidder upp till 300 km. Försäljningen inleds nästa år och volymproduktionen startar 2022. Det innebär att Volvo Lastvagnar i Europa från och med 2021 kommer att erbjuda ett komplett program av batteri-elektriska lastbilar för distribution, sophämtning, regionala transporter och anläggningstransporter i stadsmiljöer.

– Vi vill hjälpa våra kunder och transportköpare att nå sina ambitiösa hållbarhetsmål genom att vi snabbt ökar antalet eldrivna tunga lastbilar. Vi är fast beslutna att fortsätta driva på utvecklingen inom vår bransch i riktning mot en hållbar framtid, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar.

Volvo Lastvagnar inledde tillverkningen av Volvo FL Electric och Volvo FE Electric under 2019. Dessa modeller är eldrivna lastbilar som är avsedda för stadsdistribution och sophämtning, främst på de europeiska marknaderna. Den 3 december 2020 inleds dessutom försäljningen av Volvo VNR Electric – en lastbil för regionala transporter – i Nordamerika.

En successiv övergång till fossilfria alternativ
 
Eldrivna fordon för krävande och tunga fjärrtransporter kommer att lanseras under det här decenniet. Dessa eldrivna fordon kommer att vara batteri-elektriska och bränslecells-elektriska lastbilar med längre räckvidder. Volvo Lastvagnar har målsättningen att börja sälja lastbilar som drivs med el från vätgasbränsleceller under decenniets andra del. Volvo Lastvagnar arbetar mot målet att hela produktsortimentet ska vara fossilfritt 2040.

– Vi måste genomföra en snabb omställning från fossila bränslen till alternativ som el för att minska transporternas inverkan på klimatet. Villkoren för att genomföra detta skifte, och därmed även omställningstakten, varierar dock mycket kraftigt mellan olika transportföretag och marknader. Det handlar om en mängd olika variabler som ekonomiska incitament, tillgång till infrastruktur för laddning och typen av transportverksamhet, förklarar Roger Alm.

De flesta transportföretag kommer därför att genomföra en successiv övergång till eldrift. Många av dem kommer under en övergångsperiod att ha en blandad vagnpark med lastbilar som drivs med olika bränslen.

– Våra chassier är konstruerade för att kunna användas med alla typer av drivlinor. Våra kunder kan välja att köpa flera Volvolastbilar av samma modell, med den enda skillnaden att vissa av dem är eldrivna och andra drivs med gas eller diesel. När det gäller produktegenskaper som förarmiljö, tillförlitlighet och säkerhet har alla våra fordon samma höga standard. Fordonen ska kännas välbekanta för förarna och kunna köras lika säkert och effektivt oavsett vilket bränsle som används, säger Roger Alm.

Sett ur Volvo Lastvagnars perspektiv handlar övergången till mer hållbara transporter till stor del om att möjliggöra ett så smidigt skifte som möjligt för åkerier och transportföretag och hjälpa dem att börja anpassa sig. De erbjudna lösningarna måste vara fossilfria och ge åkarna möjlighet att uppnå de nödvändiga nivåerna av lönsamhet och produktivitet.

– Vår primära uppgift är att underlätta övergången till eldrivna fordon. Vi gör detta genom att erbjuda helhetslösningar som omfattar ruttplanering, korrekt specificerade fordon, laddningsutrustning, finansiering och tjänster. Den långsiktiga trygghet som vi och vårt globala nätverk av återförsäljare och serviceverkstäder erbjuder våra kunder kommer att vara viktigare än någonsin, avslutar Roger Alm.

Högupplösta bilder

Länk till film

Pressmeddelandet som PDF

Information om elektromobilitet på Volvo Lastvagnars globala webbsida

För mer information, kontakta:

Susanne Frödin
PR- och informationschef Volvo Lastvagnar Sverige
Telefon: +46 739 02 08 20
E-post: susanne.frodin@volvo.com

Pressfoton och  filmer finns tillgängliga på Volvo Lastvagnars Media Hub

 

Volvo Lastvagnar erbjuder kompletta transportlösningar och ett fullständigt utbud av medeltunga och tunga lastbilar för kunder med höga krav. Stöd till kunderna säkras via ett globalt nätverk av återförsäljare med 2 200 serviceställen i över 130 länder. Volvos lastbilar monteras i 12 olika länder och under 2023 levererades cirka 145 000 Volvolastbilar globalt. Volvo Lastvagnar är en del av Volvokoncernen – en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer. Koncernen tillhandahåller dessutom kompletta lösningar inom finansiering och service. Volvo Lastvagnars verksamhet bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.