Volvo Lastvagnar

Sverige

×

Volvo Lastvagnar levererar nio Volvo FMX med specialutrustning till Swedavia

Swedavia har under hösten tagit nio stycken Volvo FMX tridem 8X4 i drift. Lastbilarna används bland annat vid flygplatserna Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport. Dessa FMX-lastbilar är byggda för att vara så flexibla som möjligt och kunna hantera olika sorters utrustning.
Några av Swedavias nya Volvo FMX tridem 8x4.
Några av Swedavias nya Volvo FMX tridem 8x4.

Swedavia är helägt av svenska staten och har i uppdrag att äga, driva och utveckla basutbudet för de tio statliga flygplatserna från Kiruna Airport i norr till Malmö Airport i söder. 

Under hösten har Swedavia satt nio stycken Volvo FMX i trafik med specialutrustning anpassad efter Swedavias behov. I samband med leveransen av FMX-lastbilarna med utrustning gjordes en veckas utbildningsinsats för personal från flygplatserna.

Swedavia har reinvesterat och ersatt äldre fordon och spridare, kombinerat med en nysatsning för att effektivisera sin verksamhet.

– Vi på Volvo Lastvagnar är mycket stolta över att ha levererat den här lösningen till Swedavia. Vi har ansvarat för helhetslösningen vid denna upphandling, och vi hade ett riktigt bra samarbete med underleverantörerna där vi alla hade kundens bästa i åtanke. För oss, precis som för Swedavia, är också säkerhet och hänsyn till miljön alltid med i allt det vi gör, och vi är glada över att ha kunnat stötta Swedavia i den här affären, säger Anders Gustavsson, ansvarig för direktförsäljning på Volvo Lastvagnar Sverige.

– Det är viktigt för oss att ha hög tillgänglighet på våra maskiner och fordon för att klara en hållbar daglig drift av flygplatserna. Swedavia har därför höga krav när det gäller tillgång till serviceverkstäder och bra reservdelar. Men vi vill också ha fordon med en modern arbetsmiljö för våra förare. Lastbilarna och utrustningen ska vara användarvänliga och bidra till att skapa en hållbar flygplatsdrift där hänsyn till miljön också är betydelsefull, säger Yvonne Björnström, chef Swedavia Fordon.

FMX-lastbilarna är påbyggda med lastväxlare

Lastbilarna är påbyggda med lastväxlare för att skapa flexibilitet att klara olika uppgifter med färre fordon. Joab har levererat lastväxlarna. Utöver lastbilarna ingår även åtta spridare i affären. Spridarna är tillverkade av Dammann, och har levererats av Överaasen som är generalagent i Norden. Det här är första gången den här typen av avancerad utrustning levereras till en svensk flygplats. Fyra av spridarna är renodlade kemikaliespridare och fyra stycken kombinerar kemikalier med sand, s k kombispridare, där ett samarbete skett med Falköping. Spridarna är t ex uppkopplade via GPS för att flygplatserna ska kunna verifiera att spridningen görs med rätt mängd på varje yta. Spridarna hanterar kemikalier och sand med en spridningsbredd upp till 45 meter, som är en full banbredd på en rullbana. De används vintertid för att rullbanan ska ha rätt friktion vid landning.

I leveransen till Swedavia ingår även ett flertal olika typer av flak och plogutrustning, bland annat för att kunna hantera snöröjning och snötransporter. 

Lastbilarna med specialutrustning används idag på Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Kiruna Airport, Umeå Airport, Östersund Airport och Bromma Stockholm Airport.

Fakta, leverans av Volvo FMX:

• 9 st Volvo FMX tridem 8X4
• Följande påbyggnationer:
    • Spridare, Damman
    • Lastväxlare och plogutrustning, Joab
    • Flak, CMT

Läs pressmeddelandet som PDF >

Foton från Swedavia.

Susanne Frödin
PR- och informationschef Volvo Lastvagnar Sverige AB
Telefon: +46 31 322 08 20
E-post: susanne.frodin@volvo.com

Volvo Lastvagnar erbjuder kompletta transportlösningar och ett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar för kunder med höga krav.  Stöd till kunderna säkras via ett globalt nätverk av återförsäljare med 2 100 serviceställen i över 130 länder.  Volvos lastbilar monteras i 14 olika länder och under 2019 levererades cirka 131 000 Volvolastbilar globalt.   Volvo Lastvagnars verksamhet bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.  Volvo Lastvagnar är en del av Volvokoncernen – en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer.  Koncernen tillhandahåller dessutom kompletta lösningar inom finansiering och service.