Volvo Lastvagnar introducerar nya övervakningstjänster som maximerar tillgängligheten

Volvo Lastvagnar utnyttjar nya metoder för att övervaka och analysera kritiska komponenter i realtid. Avsikten är att upptäcka och åtgärda potentiella fel innan de hinner störa kundens verksamhet. En ny däckövervakningstjänst har lanserats i Sverige och en större studie av avancerad lastbilsövervakning genomförs för närvarande i Europa. Användningen av maskininlärning ökar dessutom noggrannheten i att förutsäga och förebygga oplanerade stopp ytterligare.

En ny däckövervakningstjänst mäter däckens tryck

- Nya tekniker för att övervaka och analysera lastbilsdata i realtid skapar spännande möjligheter att förutsäga fel både mer noggrant och längre fram i tiden. De utgör en del av vårt ständiga arbete med att se till att kundernas lastbilar befinner sig på vägarna, säger Markus Efraimsson, ansvarig för Tillgänglighet på Volvo Lastvagnar.

En ny däckövervakningstjänst mäter däckens tryck och temperatur i realtid. Mätvärdena övervakas via en app som hjälper både föraren och ägaren att upptäcka läckande däck och undvika potentiella däckexplosioner som kan orsaka oplanerade stopp och höga kostnader. Möjligheten att säkerställa rätt däcktryck och däcktemperatur gör att den nya tjänsten även kan användas för att sänka bränsleförbrukningen och öka däckens livslängd. Däckövervakningstjänsten kommer successivt att rullas ut i övriga Europa.

Volvo Lastvagnar genomför dessutom en studie som omfattar ett flertal andra komponenter. Studien genomförs i samarbete med utvalda kunder som har serviceavtal med Guld-kontrakt. 

Övervakningen och analyserna av realtidsdata från tusentals lastbilar har gjort det möjligt att undvika ett stort antal potentiella haverier, vilket har resulterat i förbättrad tillgänglighet och produktivitet. 

Målet är att förutse komponentfel innan de inträffar och att kunna ge kunderna en optimal serviceplanering. När ett potentiellt problem identifieras av ett övervakningscenter för Volvolastbilar får kundens lokala Volvoverkstad ett meddelande för att kunna vidta förebyggande åtgärder. 

- Vi ser tillgängligheten ur ett kundperspektiv. Vi fokuserar på att kunden inte ska behöva råka ut för några oplanerade stopp, säger Markus Efraimsson.

Nästa steg innebär en gradvis introduktion av maskininlärning. Den här formen av artificiell intelligens gör det möjligt att samla in och analysera stora datamängder från lastbilar och använda dessa data i företagets forskning och utveckling. Det ger Volvo Lastvagnar möjlighet att hela tiden lära sig mer om lastbilens hälsotillstånd och prestanda, samt om hundratusentals andra anslutna lastbilar, under den dagliga användningen. 

Vår ambition är att användningen av avancerad datamodellering och analyser ska göra det möjligt att identifiera okända samband som kan hjälpa oss att förutse komponentfel långt i förväg. Det ökar möjligheterna att maximera lastbilens tillgänglighet genom att den service och de reparationer som behöver göras då kan utföras i samband med de planerade servicebesöken.

Länk till film

Länk till bilder med hög upplösning