Volvo Connect – Volvo Lastvagnars nya gränssnitt för digitala tjänster.

Med lanseringen av Volvo Connect – en ny kundportal som erbjuder ett gemensamt gränssnitt för digitala tjänster och funktioner – gör Volvo Lastvagnar det ännu enklare för kunderna att utnyttja alla fördelar med digitalisering och uppkopplad teknik.

Volvo Connect – Volvo Lastvagnars nya gränssnitt för digitala tjänster.

Lastbilsägare och transportbolag använder sig i allt högre grad av telematik och digitala tjänster för att öka produktiviteten och effektiviteten i sina företag. Men det har också lett till att antalet system och gränssnitt har ökat. I och med lanseringen av Volvo Connect kan en rad digitala tjänster samlas i en gemensam portal. Volvo Connect lanseras i september 2018, för att sedan kontinuerligt utvecklas under de kommande åren. Utrullning av Volvo Connect kommer ske per marknad och vid olika tidpunkter.

- Med Volvo Connect kan alla tjänster och uppgifter som krävs för att driva och utveckla den dagliga verksamheten samlas på en enda plats, säger Carina Holm, som är projektledare för Volvo Connect.

- Utöver vagnparkshantering och underhållsplanering finns även stöd för många andra delar av driften, till exempel hjälp med administration och lagkravsefterlevnad. Volvo Connect innehåller också en marknadsplats där man kan prenumerera på och aktivera ytterligare tjänster. Användarna kan anpassa gränssnittet så att de snabbt och enkelt får tillgång till de uppgifter och tjänster som är viktigast för dem, fortsätter Carina Holm. 

Säkerhetsrapport och Fordonsstatus  -två nyheter i Volvo Connect  
En ny digital tjänst som lanseras är Säkerhetsrapporten, en tjänst som ska hjälpa kunderna att upprätthålla säkra körbeteenden samt följer upp fordonens aktiva säkerhetssystem. Ytterligare en digital tjänst som introduceras är Fordonsstatus, som övervakar viktiga komponenter i fordonet och hjälper till att identifiera potentiella fel som antingen kräver omedelbar reparation eller behöver åtgärdas vid nästa fordonsservice. 

I samband med lanseringen av Volvo Connect introducerar Volvo Lastvagnar dessutom Data Access, en ny tjänst som gör att fordonsdata kan lagras och öppnas via molnet i enlighet med standarden Remote FMS (rFMS). 

- Inledningsvis kommer Volvo Connect att innehålla dessa tre tjänster i kombination med ytterligare tjänster som Dynafleet och Serviceplanering. Med tiden kommer vi att utöka innehållet så att kunderna själva kan välja mellan olika typer av information, funktioner och tjänster, både från oss och från externa utvecklare. Det kommer att hjälpa dem att optimera olika delar av verksamheten, säger Carina Holm. 

Redo för en digital framtid
Lanseringen av Volvo Connect kommer vid en tidpunkt då digitaliseringen håller på att förändra människors sätt att leva och arbeta, och transportbranschen är inget undantag. 

- Nya programvaruplattformar, för exempelvis bilpooler och resetjänster, skapar nya affärsmodeller och konsumentbeteenden. Transportbranschen som den ser ut i dag har fortfarande stor förbättringspotential i fråga om transparens, effektivitet och produktivitet. Kombinationen av uppkopplad teknik och dataanalys ger oss helt nya möjligheter att hjälpa våra kunder, säger Karin Falk, Senior Vice President, Services & Customer Quality.

Volvo Connect har utvecklats som en långsiktig lösning för en bransch i snabb förändring. I takt med att nya funktioner, data och nya digitala tjänster som utvecklas av Volvo Lastvagnar, branschpartner och externa programvaruutvecklare blir tillgängliga, kommer Volvo Connect att erbjuda och göra det möjligt för kunderna att utnyttja dessa fullt ut. Detta kommer också att förenkla företagens övergång till en ny och spännande digital framtid.

Fakta: Volvo Connect kundportal
Med Volvo Connect kan digitala tjänster kombineras i ett enda gränssnitt så att det blir enklare att komma åt information, nyheter och funktioner som är viktiga för att kunna bedriva en effektiv verksamhet på daglig basis. Exempel på funktioner som ingår:

  • Dynafleet - en uppdaterad version av Volvo Lastvagnars vagnparkssystem.
  • Serviceplanering - kalender för att visa inplanerade service- och underhållstillfällen.
  • Data Access - en ny tjänst som tillgängliggör fordonsdata enligt rFMS-standarden.
  • Dynafleet Säkerhetsrapport - identifierar och loggar kritiska säkerhetsindikatorer, till exempel häftiga inbromsningar och användning av säkerhetsbälte, och som sedan kan användas vid handledning och utbildning av förare.
  • Fordonsstatus - en tjänst som speglar delar av informationen i instrumentklustret och som hjälper till att identifiera potentiella fel som antingen kräver omedelbar reparation eller behöver åtgärdas vid nästa fordonsservice.
  • Min flotta - en översikt över vagnparken, fordon, efterfordon och påbyggnationer.
  • Verkstadshistorik - en översikt över service- och reparationshistorik och uppgifter om vad som har utförts på varje enskilt fordon i Volvoverkstaden.
Volvo Connect har utvecklats i samarbete med Connected Solutions, en organisation inom Volvokoncernen som går i spetsen för utveckling och användning av anslutna tjänster och lösningar.

2018-06-26

Länk till förklarande film.

Länk till högupplösta bilder.