Lastvagnar

Allt du behöver veta om EU:s reviderade allmänna säkerhetsförordning för lastbilar

4,5 min
Från och med juli 2024* måste alla nya lastbilar som säljs i EU följa den reviderade allmänna säkerhetsförordningen (GSR). Förordningen ställer krav på en rad obligatoriska och avancerade säkerhetsfunktioner. Vilka är de och hur kommer de att påverka din transportverksamhet?
En förare som kör i innerstan med trafik omkring sig
En serie aktiva säkerhetssystem som stöder föraren kommer att bli obligatoriska i nya lastbilar från och med juli 2024.

År 2019 uppdaterades GSR till följd av nya framsteg inom fordonssäkerheten, som kan bidra till att minska risken för olyckor orsakade av den mänskliga faktorn. Revideringen innebär att en rad aktiva säkerhetssystem som hjälper föraren blir obligatoriska i nya lastbilar från och med juli 2024.
 

Målet är att bidra till att uppfylla EU:s nollvision – ett långsiktigt mål om att uppnå noll dödsolyckor och allvarliga skador på europeiska vägar senast 2050.
 

Funktionerna för aktiv säkerhet handlar framför allt om att se till att förare är uppmärksamma på omgivningen. Vissa av dem finns redan i någon form i många lastbilar idag.
 

Vilka krav ställs i den allmänna säkerhetsförordningen för tunga lastbilar?

Sammanlagt elva aktiva säkerhetsfunktioner krävs. Åtta av dem blir obligatoriska för nya lastbilar från och med juli 2024. Krav på resterande tre följer sedan 2026 och 2029. Det gäller följande funktioner:


1. Nödstoppsignal
: Ett blinkande bromsljus (eller liknande) som signalerar till andra trafikanter bakom lastbilen att lastbilen snabbt saktar ner eller bromsar kraftigt.

2. Backningsövervakning
: Teknik som kamera eller sensorer som ger föraren överblick över objekt och personer bakom lastbilen.

3. System för övervakning av däcktryck:
Ett system som övervakar däcktrycket och rapporterar minskat däcktryck i realtid till föraren.

4. Intelligent hastighetsstöd:
Ett system som aktivt övervakar hastigheten och varnar föraren om han eller hon överskrider hastighetsgränsen, för att uppmuntra dem att sakta ner.

5. Informationssystem för döda vinkeln:
Ett system som varnar föraren för cyklister som cyklar bredvid fordonet eller korsar vägen framför fordonet.

6. Informationssystem för start:
Ett system som varnar föraren för oskyddade trafikanter framför fordonet före avfärd eller när föraren kör långsamt.

7. Förenklad installation av alkolås
: Efter regeländringen krävs ett standardiserat gränssnitt för alkolås (alkomätare) i fordon.

8. Varning med avseende på förartrötthet och förarens uppmärksamhet:
Säkerhetssystem för att bedöma förarens uppmärksamhetsnivå som till exempel övervakar hur länge personen har kört och uppmanar föraren att ta en paus vid behov.

9. Avancerad distraktionsvarning för föraren
: Ett säkerhetsvarningssystem som kan läsa av hur uppmärksam föraren är på en viss situation och varna om så behövs. Ska införas i en senare fas under 2026.

10. Bättre direkt sikt från förarplatsen:
Specifika krav för att förbättra den ”direkta sikten” (vad föraren kan se direkt genom fönstren på fordonet) och avlägsna döda vinklar. Målet med de nya standarderna är att föraren ska kunna se cyklister och fotgängare snabbare och enklare. Ska införas i en senare fas under 2029.

11. Registreringsapparat för händelsedata (olyckor):
En ”svart låda” som registrerar händelseförloppet i samband med olyckor. Ska införas i en senare fas under 2029.

 

Varför är den allmänna säkerhetsförordningen så viktig?

Den kommer att rädda liv. Enligt EU:s uppskattning kommer den nya förordningen förhindra minst 25 000 dödsfall på vägarna fram till 2038.


En viktig målsättning är att minska antalet olyckor mellan lastbilar och oskyddade trafikanter. Tre av de föreslagna funktionerna för lastbilar – informationssystem för start respektive döda vinkeln samt den nya standarden för direkt sikt – syftar till att skydda dem.


Standarden för direkt sikt (punkt 10 ovan), som ska börja införas från 2025, innehåller uttryckliga krav på att förarens sikt från hytten ska förbättras. Förbättrad direkt sikt från hytten har visat sig minska olycksfallsfrekvensen och förarnas reaktionstid. Den nya standarden för direkt sikt har inspirerats av ett liknande system från London där lastbilar klassas utifrån vilken direkt sikt föraren har från hytten. Det innebär att enbart lastbilar som uppfyller en fastställd standard får köras i stadsmiljö.

 

Föraren och lastbilssäkerhet i framtiden

GSR är en del i ett större arbete för att göra trafiken säkrare, inklusive bättre kartläggning av risker och uppdaterade regler för vägnät, särskilt för våra mest utsatta trafikanter – fotgängare och cyklister – i växande storstäder.

 

Liknande säkerhetsförordningar kommer förmodligen införas i andra länder de närmsta åren. Utanför EU har Norge, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och Israel redan bestämt sig för att följa den nya GSR-förordningen.
 

– Vi kan förvänta oss att få se mer aktiv säkerhetsteknik som hjälper lastbilschaufförer i framtiden, liksom säkrare vägnät i städer. Om vi blickar lite längre fram kommer lastbilar att bli mer intelligenta och aktiva när det gäller säkerheten, med fler funktioner som ingriper snarare än att bara informera. Det kommer dock fortfarande att finnas ett tydligt behov av att balansera detta med välutbildade förare. Det är visserligen viktigt med aktiva säkerhetssystem som kan stödja föraren och minska konsekvenserna av mänskliga fel, men föraren är fortfarande lastbilens viktigaste säkerhetssystem, säger Anna Wrige Berling, ansvarig för trafik- och produktsäkerhet på Volvo Lastvagnar.
 

* Avser nya lastbilstyper från juli 2022 och nya lastbilsregistreringar från juli 2024.

Här kan du hitta mer information om EU:s reviderade allmänna säkerhetsförordning

Anna Wrige Berling

Ansvarig för trafik- och produktsäkerhet på Volvo Lastvagnar

Relaterade artiklar