Lastvagnar

Pilotförsök med eldrivna anläggningsfordon inleds

| 4 minuters läsning
Volvo Lastvagnar tar ett stort steg framåt på området elektromobilitet genom att inleda pilotförsök med eldrivna transportlösningar för anläggningsbranschen. Testerna körs i samarbete med den långvariga kunden Swerock. Fördelarna är inte bara renare och tystare transporter utan också möjligheten att utvärdera hur eldrivna lastbilar kan användas i den tunga transportsektorn.
Volvo FMX och FM parkerade nära en laddningsstation
En viktig del av testet är att utvärdera det övergripande ekosystemet för elektromobilitet för att hitta laddningsmöjligheter som passar kraven på produktivitet.

Under de kommande två åren kommer en helt eldriven, tystgående Volvo FM-lastbil med blandare att köra omkring i Göteborg och dess omgivningar, med uppdrag att leverera betong till Swerocks kunder. Samtidigt ska en helt eldriven Volvo FMX-lastbil med kroklyft tas i drift inom några av stadens större infrastrukturprojekt.

Pilotprojektet hjälper inte bara Swerock att minska sin miljöpåverkan och bränsleförbrukning utan ger också en rad andra fördelar för företagets verksamhet, medarbetare, kunder och för samhället i stort. Exempel: Den avgas- och bullerfria driften ger mer hälsosamma arbetsförhållanden och större flexibilitet att arbeta på obekväma tider i bostadsområden som normalt sett har bullerbegränsningar. 

Det praktiska testsamarbetet mellan Volvo Lastvagnar och Swerock omfattar två helt eldrivna anläggningslastbilar: en Volvo FM och en Volvo FMX.

Varje enskilt moment i pilotförsöket med de eldrivna FM- och FMX-lastbilarna övervakas av ett team från Volvo Lastvagnar. Testerna utvärderar inte bara fordonens prestanda. De utvärderar även det övergripande ekosystemet för elektromobilitet för att hitta laddningsmöjligheter som passar kraven på produktivitet. För detta ändamål kommer det att finnas både stationära och flyttbara laddningsstationer som passar kundernas körcykler och maximerar produktiviteten. 

Den här typen av tester spelar en viktig roll för att få en bättre förståelse för kundernas verksamhet och hur en elektrifiering påverkar deras dagliga arbete.
Ebba Bergbom Wallin, Electromobility Business Manager vid Volvo Lastvagnar, bakom ratten i den eldrivna Volvo FMX-lastbilen.

– Den här typen av tester spelar en viktig roll för att få en bättre förståelse för kundernas verksamhet och hur en elektrifiering påverkar deras dagliga arbete i termer av körcykler, lastkapacitet, tillgänglighet, räckvidd och andra parametrar – i kombination med de fördelar som användningen av tystare och renare transporter ger, säger Ebba Bergbom Wallin, Electromobility Business Manager vid Volvo Lastvagnar.

Kundtesterna ska pågå i två år i syfte att utvärdera lastbilarnas prestanda under olika årstider och i skiftande väderleksförhållanden

Volvo Lastvagnars partner i pilotförsöken – Swerock – är en av Skandinaviens största leverantörer av material och tjänster till anläggningsbranschen och har också ett omvittnat starkt engagemang för hållbarhetsfrågor. Företaget arbetar på bred front med återvinning av råvaror, till exempel produktion av ECO-betong som ersätter cement med slagg från brännugnar, vilket resulterar i lägre koldioxidutsläpp. I Swerocks vagnpark finns också 15 hybridlastbilar med betongblandare.

– Det här projektet passar oss perfekt eftersom vi också, som en del av vår företagspolicy, arbetar för klimatsmarta lösningar, säger Hans Orest, divisionschef på Swerock.

– Faktum är att det blir allt vanligare att våra kunder kräver lösningar med lägre klimatpåverkan, vilket vi också tycker är mycket viktigt. Särskilt kommuner och landsting kräver detta, men nu börjar även anläggningsföretagen anamma den här trenden.

Den eldrivna Volvo FM-lastbilen ska leverera betong till kunder, och den eldrivna Volvo FMX-lastbilen ska användas i större infrastrukturprojekt.

Fördelarna med att använda eldrivna fordon i stadsmiljöer kommer att mätas i termer av nollutsläpp på lokal nivå, tystare transporter, säkerhet på arbetsplatserna och olika aspekter av förarkomfort.

– Vi får inte underskatta hur stressande bullret och vibrationerna från en lastbil kan vara för föraren, säger Ebba Bergbom Wallin.

– När vi pratar med förarna lyfter de ofta fram hur tysta de eldrivna lastbilarna är och vilken skillnad detta gör. Med tanke på den rådande bristen på skickliga förare blir det en enorm konkurrensfördel att kunna erbjuda en bättre arbetsmiljö, vilket i sin tur gör det enklare att rekrytera och behålla förare.

Pilotförsöken ska pågå i två år i syfte att utvärdera lastbilarnas prestanda under olika årstider och i skiftande väderleksförhållanden. Ett av målen med pilotprojektet är att stödja utvecklingen av en helt eldriven tung lastbil för anläggningsbranschen. 

Fakta: Volvo Lastvagnars första kundtest i segmentet för eldrivna tunga transporter

  • Samarbetet omfattar tester av två eldrivna lastbilar: en Volvo FM med betongblandare och en Volvo FMX med kroklyft. 
  • Projektet genomförs i samarbete mellan Volvo Lastvagnar och Swerock, och stöds av JOAB och Saraka.
  • Den eldrivna Volvo FM-lastbilen kommer att leverera betong till Swerocks kunder i stadsområden.
  • Den eldrivna Volvo FMX-lastbilen med kroklyft kommer främst att användas i större infrastrukturprojekt och anläggningsarbeten i stadsmiljöer.

 

Om Swerock
Swerock är, med sina över 360 stenbrott och 60 betongfabriker, en av de största skandinaviska leverantörerna av material och tjänster till anläggningsbranschen. Swerock arbetar även med återvinning i avsikt att ta ansvar för klimatet och miljön, och minska utvinningen av nytt material. Swerock ingår i Peab-koncernen som har cirka 17 000 medarbetare och nettointäkter på 56 miljarder kronor.

Relaterade nyheter