Lastvagnar

Sverige

×

Förberedd på det värsta

| 4 minuters läsning | 4 minuters läsning
Efter många år av tynande tillvaro är det svenska försvaret i ropet igen. Stora satsningar görs för att bygga upp verksamheten och bland nyheterna finns fler värnpliktiga, nya vapen och förband — och specialbyggda Volvolastbilar.
Trängregementets uppgift är logistik – att förse de stridande förbanden med det stöd de behöver, från mat och drivmedel till ammunition och sjukvård.
Trängregementets uppgift är logistik – att förse de stridande förbanden med det stöd de behöver, från mat och drivmedel till ammunition och sjukvård.

Skarpt läge! Det länge otänkbara har hänt när Sverige efter en tid av ”skymning” blir utsatt för ett angrepp. Cyberattacker slår ut allt från internetbanker till el och kommunikation. I städer, vid kuster och i skogen är stridande förband redo för fysiska sammanstötningar och strid. Plötsligt – efter 206 år av fred – befinner sig Sverige i krig.

Du kan andas ut. Scenariot är förstås påhittat. Men, det är situationer som dessa som det svenska försvaret måste förbereda sig på när man nu genomgår den största upprustningen på mycket länge.

– Det är första gången på 30 år som jag är med om en ökning, konstaterar utvecklingsofficer Markus Nyberg när vi träffas på regementsområdet i Skövde bland pallvis med fiktiv ammunition och annan utrustning. 

I höstsolen på den dammiga grusplanen är en av Försvarsmaktens ungefär 25 nya Volvo FMX parkerad med sitt stora lastutrymme och öppning både på sidan och bak.

Trängregementets uppgift är logistik – att förse de stridande förbanden med det stöd de behöver, från mat och drivmedel till ammunition och sjukvård.

Markus Nyberg, utvecklingsofficer
Att köra ammunition är ett uppdrag som lastbilen kan komma att användas till. Ammuntionen på bilden är dock ”oskarp”.

I ett skarpt läge ska Volvon kunna transportera last till en plats i exempelvis skogen. Den har fyrhjulsdrift (krav på allhjulsdrift blir allt vanligare) och 5–10 centimeter högre markfrigång för att ta sig fram på traktorstigar och över diken, förklarar Markus Nyberg som förmodligen har ett av försvarets roligaste jobb – om man är fordonsintresserad. Som utvecklingsofficer arbetar han med att utforma nya fordon till marinen, flygvapnet och framförallt armén. Från idé till färdig produkt, från motorcyklar till tunga lastbilar med släp.

– Behovet är grunden, säger han och beskriver hur försvarets vagnpark förändrats genom åren. Från att utformas för terrängstrid under 1960- och 70-talen till fokus på stadsmiljö och senare utlandstjänst med extra stora krav på splitterskydd mot minor.

Försvarsmakten vrids nu tillbaka mot ett mer nationellt försvar. Säkerhetsläget har skärpts och politiken läggs om med mer pengar och fler värnpliktiga. Var det slutar är oklart, men Markus Nyberg märker en stor förändring.

– Vi får massvis med frågor från Högkvarteret. Förut när jag skickade idéer blev det napp ibland. Nu blir det mer och mer ”det här behöver vi ha!” och ”titta på det här, och det där!”.

Fredrik Stäpel Jensen demonstrerar takluckan, som är viktig för evakuering, flygspaning och för att kunna skjuta från bilen.

Volvo är en anrik leverantör av militärfordon med bland annat de klassiska terrängbil 11 och 13 som tillverkades i tusental och fortfarande är i full tjänst när de närmar sig 50-årsstrecket.

FMX-lastbilen på grusplanen är splitterny och har en rad militärspecifika funktioner. Markus Nyberg och hans kollegor Crister Bragd och Fredrik Stäpel Jensen demonstrerar och berättar entusiastiskt.

Den matt gröna färgen är klassisk, och nuförtiden även konstruerad för att avge mindre värme och minska risken för upptäckt.

– En robust taklucka är ett krav. Personalen måste kunna ta sig ut och man ska kunna stå i hytten och skjuta, förklarar Markus Nyberg och visar ett runt lock på förarsidan av hytten. Där finns anslutningen för torr luft som leds in i bilarna och skyddar framför allt elektroniken mot olika beläggningar, men också inredningen mot mögel när fordonen står utomhus i långa perioder.

Försvarsmakten har nyligen köpt in cirka 25 Volvo FMX.

Vidare ger en särskild koppling för hjälpstart bättre effekt och minskar risken för skador, gnistbildning och kortslutning.

– Draget är lite ålderdomligt. Det är inte så mycket automatik, det glappar mer och har större rörlighet än de för civilt bruk och det är för att man ska kunna åka med släp i terräng, berättar Markus Nyberg.

– Generellt är det inget som kan krångla, säger Crister Bragd. Det är lite trögare att jobba med men det kan inte gå sönder. 

Det är förförmodligen smart eftersom de värnpliktiga förarna också förväntas laga och underhålla fordonen. Försvarsmakten kräver därför en extra detaljerad instruktionsbok och det finns verktyg redo i bilen. Det är svårt att uppsöka service i skog och krig.

Liksom alla väpnade styrkor inom EU har man undantag från lagstiftningen och får köra utan adblue, berättar Markus Nyberg. Man har också tillstånd att köra helt nedsläckt på allmän väg, med bildförstärkande glasögon.

– Vi har krav på att fordonet ska kunna köras med avskärmad belysning, strax under parkeringsljus, och det ska inte finnas någon möjlighet till spårbarhet.

Han berättar att samarbetet med Volvo är nära. Omställningen till ett mer nationellt försvar innebär att man fått börja ställa krav i upphandlingar på tillgänglighet och reservdelar vid skärpt läge, vilket sannolikt kommer att innebära fler svenska fordon i Försvarsmakten.

Markus Nyberg avslutar finurligt med en cliffhanger. Han har haft möte om en idé kring ett helt nytt militärfordon, men vill inte avslöja några detaljer.

– Jag kan berätta att det är en buss. Men jag har massvis med idéer i huvudet.

Skåpet är utrustad med bakgavellyft och öppningsbar sida.

FAKTA: Trängregementet i Skövde är Försvarsmaktens enda logistikregemente och ska se till att de stridande förbanden får det stöd de behöver. Det kan handla om mat, vatten, ammunition, drivmedel och sjukvård. Lastbilsförarna utbildas under värnplikten och får militära förarbevis.