Volvo Lastvagnar

Sverige

×

Fair Transport - krafttag mot fusket

| 5 minuters läsning | 5 minuters läsning
Fusk, slarv och osund konkurrens har länge hemsökt åkerinäringen. Med initiativet Fair Transport vill branschen bekämpa fulspelet och lyfta fram de seriösa företagarna. Volvo På Väg besöker FSB Åkeri, Bodenåkeriet som står upp för schysta villkor.
Andreas Johansson, vd och ägare av FSB Åkeri
Andreas Johansson, vd och ägare av FSB Åkeri

Snön yr i Boden den här fredagsförmiddagen. Andreas Johansson, vd och ägare av FSB Åkeri, tittar till ”Jokkmokksexpressen”, lastbilen som går de tolv milen till Jokkmokk fem dagar i veckan. FSB kör mestadels distributionstrafik, det sista ledet ut till kund. Men det handlar inte om några enstaka mil som det gör i storstäderna. Norrbotten täcker en fjärdedel av Sveriges yta och kombinationen långa avstånd och utmanande väglag gör det särskilt viktigt med goda arbetsvillkor.

– Vi kör till Pajala, Gällivare och Kiruna. Många av våra rundor är 50 mil. För åkerier i södra Sverige hade det varit fjärrtrafik, säger Andreas Johansson.

När Andreas Johansson grundade åkeriet 1998 var han 19 år och ägde en lastbil. I dag har företaget ett 30-tal fordon i trafik och omsätter nära 40 miljoner kronor. De anställda har kollektivavtal och sedan många år har företaget ett strukturerat internt arbete kring arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö. När Sveriges Åkeriföretag 2014 lanserade Fair Transport var det inget snack om saken. FSB Åkeri skulle med.

– De arbetssätten och processerna har vi jobbat efter länge, det var inga konstigheter för vår del, säger han.

Transportsektorn är en av de branscher som är mest utsatt för fusk och oschyst konkurrens. Det handlar om allt från svarta löner till manipulerade körtider och slarv med fordonssäkerhet. En stor andel av åkeriföretagen, till och med större än i byggsektorn, upplever att det förekommer mycket fusk i deras bransch.

Den problembilden blev startskottet för Sveriges Åkeriföretags initiativ Fair Transport.

– Våra medlemmar är seriösa företagare som följer lagar och regler, de har kollektivavtal och är noga med sina fordon. Vi vill visa upp åkerinäringen och det sunda företagande som finns hos oss, säger Charlotta Nilsson, projektledare på Fair Transport.

Förra året stramades regelverket för Fair Transport upp. Tidigare räckte det med ett ställningstagande från åkeriföretagens sida. Nu måste de bocka av en rad punkter när det gäller trafiksäkerhet, arbetsmiljö och klimatansvar. Det kommer ske en årlig revision och med tiden kommer kraven att skärpas.

– Transporterar man med Fair Transport ska man veta att det i alla led är en sund transport som levererat varorna, säger Charlotta Nilsson.

Många av de värsta avarterna i branschen

har inte nått Norrbotten, förklarar Andreas Johansson. Men visst har även åkarna i norra Sverige fått sin beskärda del. Varje vinter inträffar incidenter då lastbilar som inte håller måttet fastnar i ökända uppförsbackar.

Andreas Johansson hoppas att Fair Transport på sikt ska bli en kvalitetsstämpel. Att transportköpare väljer seriösa åkerier på samma sätt som många konsumenter helst köper svenskt kött i matbutiken.

– Jag tycker det är ett jättebra sätt att visa vad vi verkligen gör, vad vi står för, säger han.

För FSB Åkeri innebär Fair Transport bland annat att man har checklistor för säkerhetskontroller, följer upp incidenter och är mycket noga med att följa kör- och vilotider. Personalen har avtalsenliga löner och företaget bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Även om Bodenföretaget klarar kraven för att vara ett Fair Transport-företag finns det områden som går att utveckla. En viktig del är hur åkeriet ska minska sitt klimatavtryck. Eftersom det råder stor brist på HVO i Sverige kör FSB sina lastbilar på inblandad diesel.

– Vi funderar mycket på hur vi ska bli fossilfria och tittar på olika typer av bränslen. Svårigheten är att veta vad vi ska satsa på, säger Andreas Johansson.

Framöver är både elektrifiering och gas i flytande form tänkbara alternativ för åkeriet, som bara kör Volvolastbilar.

– Vi har ett bra samarbete med Volvo och jag upplever att de ligger långt framme när det gäller de här frågorna. Volvo är oerhört proaktiva, men precis som vi har de ännu inte bestämt sig för att bara satsa på en enda teknik.

För att Fair Transport ska bli en framgång krävs att transportköparna är med på tåget. Att de förstår att löner, miljö och säkerhet kostar.

– Vi har kollektivavtalsenliga löner, OB-tillägg och traktamenten. Våra förare tjänar bra, medan exempelvis en makedonier som kör i Sverige kanske tjänar 500–600 euro i månaden. Med de förutsättningarna går det inte att konkurrera med pris, säger Andreas Johansson.

Charlotta Nilsson hoppas att arbetet som Fair Transport gör ska leda till att det vid upphandlingar inte blir ett lika ensidigt fokus på pris som det ofta är i dag.

– Vi vill att man ser till helheten och jag tycker det börjar bli bättre. Företag vill ha kontroll på hela kedjan. Det finns ett större tryck från allmänheten, säger hon.

På FSB Åkeri går telefonen varm. Nyligen fick de ett nytt stort uppdrag åt Region Norrbotten. Anders Johansson upplever att allt fler kunder efterfrågar hållbara transporter.

– Det märks mer och mer. Transportköparna ställer högre krav på hållbarhet och miljö. Jag tror att det finns en Greta-effekt som lyfter medvetenheten hos oss medborgare, säger han.

FSB Åkeri

  • Vd och ägare: Andreas Johansson.
  • Grundades: 1998.
  • Antal anställda: 40.
  • Antal bilar: 30-tal, varav samtliga är Volvo.
  • Kunder: Bland annat Schenker, DHL, Spendrups och Region Norrbotten.