Volvo Lastvagnar

Sverige

×

Framtidens jobb i automatiseringens fotspår

| 4 minuters läsning | 4 minuters läsning
Att teknologiska framsteg föder välstånd har vi lärt oss genom historien. Automatisering är inget undantag. Det kommer att påverka människors jobb – även lastbilsförarnas – men oftast till det bättre.
Ny teknik leder till nya spännande jobbmöjligheter i framtiden.

Människor kommer att fortsätta att spela en central roll inom transportbranschen, oavsett hur avancerad den autonoma tekniken blir. Det kommer alltid att finnas situationer där mänsklig kommunikation, resonemang och omdömesförmåga är nödvändig. Alla jobb kommer kanske inte att förändras, men de flesta kommer att utvecklas och integreras allt mer med den nya tekniken.

Så, vilka är då de yrken som troligtvis kommer att vara viktiga inom transportbranschen i framtiden? Här är några framtida möjligheter; många fler spännande yrkesroller kommer säkerligen att växa fram i takt med att framtidens logistikflöden utvecklas.

”Kontrollrumsoperatörer”
Autonoma fordon måste övervakas och kontrolleras. I mer komplexa system, med flera fordon, kommer detta att kräva ett ”kontrollrum” med ett team som ansvarar för att samordna all verksamhet och driva fordonen. Detta innebär en helt ny yrkesroll, med ny kompetens.

Mekaniker/tekniker
Autonoma lastbilar måste fortfarande servas och repareras så att industrin fortsätter att behöva skickliga tekniker. Kanske ännu mer eftersom lastbilar blir allt mer komplexa.

Ingenjörer
Flera företag, från nya startup-företag till etablerade fordonstillverkare, investerar kraftigt i autonoma fordon. När takten på forskning och utveckling ökas växer efterfrågan på ingenjörer specialiserade inom robotik, säkerhet, autonom navigering och elektronik.

Programmerare
Automatiserade system är starkt beroende av mjukvara. Sådana kompetenser kommer att vara mycket eftertraktade för systemutveckling, testning och verifiering.

Designers
Oavsett om det gäller själva fordonen, användargränssnitten eller tillverkningsprocesserna kommer det att finnas ett behov av designers att kreera och designa produkter och tjänster relaterade till autonoma lösningar.

Flottansvariga
När tekniken blir mer komplex kommer expertis inom logistikflöden och planering att bli ännu viktigare för att starta upp och driva ett autonomt transportflöde. Och ett fortsatt behov av att rekrytera förare eller hantera kunder och leverantörer innebär att jobbet som flottansvarig även i framtiden utgör en central yrkesroll. 

Logistikexperter
För att sätta upp autonoma lösningar för specifika användningsområden kommer det att finnas behov av expertis inom till exempel hamnlogistik eller gruvtransporter.

Datasäkerhetsexperter
Autonoma teknologier genererar och lagrar en enorm mängd data om fordon, platser, laster och rutter, med mera. Data är värdefullt och behöver skyddas från potentiella hackare, vilket gör personer med datasäkerhetskompetens till en viktig del av logistikoperationerna.

Lastbilsförare
Växande och förändrade konsumtionsmönster runt om i världen ställer större efterfrågan på transport och logistik. Även om autonom teknik kan ta över vissa repetitiva arbetsuppgifter kommer behovet av skickliga förare att växa – särskilt i uppdrag som involverar komplexa stadsmiljöer och leverans sista milen.

Nya jobb på helt nya företag
När allt är anslutet, uppkopplat och automatiserat skapas nya möjligheter och affärsmodeller. För logistik kan detta inkludera automatiska betalningslösningar, nya sätt att sälja försäkringar eller nya lagerlösningar. Det är svårt att förutsäga exakt vad dessa nya industrier, företag och jobb kommer att handla om. De flesta av dem är inte ens påtänkta än, men vi vet att de kommer.